Zpráva o plnění programu OS od VI. sjezdu do celostátní konference dne 12. 11. 2012

Krajská rada Kraje Vysočina nemusela v posledních dvou letech řešit žádné zásadní téma. Na všech našich schůzkách řešíme informace z výkonné rady a další problémy, které se týkají například evidence členské základny, přeřazování pracovníků do nižších platových tříd (SZP na zdravotnické asistenty), pásmového odměňování v sociálních službách, problémů s omezováním kompetencí hygienické služby, potíží personálního obsazení nových stanic záchranné služby. Vzhledem k tomu, že každá členka krajské rady je z jiné oblasti zdravotních služeb, máme informace téměř z celého zdravotnictví.

Spolupráci s Krajským úřadem hodnotíme jako dobrou. Jednání s hejtmanem Běhounkem, na které nás zve, se pravidelně účastní téměř celá krajská rada. V červenci jsme se sešly s hejtmanem na naši žádost. Schůzky se zúčastnila i předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Na schůzce se hovořilo hlavně o problémech s uzavíráním smluv s pojišťovnami, o rušení lůžek v našich nemocnicích. V té době byla všechna jednání v běhu a víceméně se čekalo na výsledky voleb. Pan hejtman navrhl, aby se někdo za střední zdravotnický personál s ním zúčastňoval tiskovek. Co se týká platů ve zdravotnictví, hejtman informoval, že na provoz VZP jde ročně 9 miliard Kč. Z toho by se dala třetina ušetřit, což představuje prostředky na 6% navýšení platů ve zdravotnictví.

Spolupráce krajské rady se ZO není v podstatě žádná. Každá členka krajské rady má „patronát“ nad asi čtyřmi ZO v kraji, které jsme si rozdělily. V případě potřeby je obvoláváme a ptáme se jich na jejich názor nebo je zveme na konference. Na naši krajskou radu se žádná ZO neobrátila se žádostí o pomoc. Asi v našem kraji nemají zdravotničtí odboráři žádné problémy, což je velmi pozitivní.

S médii nemáme žádné zkušenosti. Krajská rada sama nepořádala v kraji žádnou akci, pouze ve spolupráci s regionální radou. Těchto akcí jsme se samozřejmě aktivně účastnily.

Všech akcí v regionu pořádaných odborovým svazem se krajská rada zúčastnila. Ať už to byla stávka v prosinci 2010 nebo happening v loňském roce.

Členky krajské rady se snaží zúčastnit i akcí pořádaných v Praze – nejen demonstrací, ale i setkání například s ministrem Hegerem nebo různých seminářů. S nabídkou spolupráce jsem oslovila sdružení ProAlt, ale zatím bez odezvy.

Podobné články

Aktuality 6. 10. 2022 / 12:09

Vysočinská krajská konference – 3. 10. 2022

Vysočinská krajská konference jednala v pondělí 3. října.

Aktuality 16. 8. 2022 / 11:06

Vysočinská krajská rada jednala s hejtmanem Schrekem

Krajská rada Kraje Vysočina požádala hejtmana kraje Vítězslava Schreka o setkání a projednání problematických oblastí v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:17

Kraj Vysočina – plnění programu OS

Zpráva vysočinské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám