Zpráva o VI. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

VI. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se konal ve dnech 24. – 26. listopadu 2010 v hotelu Černigov v Hradci Králové. Na krajských konferencích, které se konaly od 20. září do 18. října 2010, bylo na sjezd zvoleno celkem 175 delegátů, kteří zastupovali na 400 odborových organizací, delegáty sjezdu byli také členové výkonné rady a dozorčí rady, celkem je tedy 196 delegátů.
Sjezd zhodnotil práci za uplynulé čtyřleté období a přijal program odborového svazu na příští čtyři roky, schválil stanovy a finanční řád odborového svazu.
Sjezd zvolil nové vedení odborového svazu: předsedkyní se stala Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyní Ing. Ivana Břeňková a místopředsedou Mgr. Ladislav Kucharský.
Sjezd zvolil novou dozorčí radu odborového svazu a zároveň rozšířil počet jejích členů ze sedmi na devět.
Dozorčí rada odborového svazu
Miroslav Brůcha, Ivana Doubková, František Dufka, Ing. Petr Popule, RNDr. Miroslav Studený, Ing. Dagmar Valová, Pavel Vobecký, Soňa Vytisková a Jaroslava Zámečníková
Náhradníci členů dozorčí rady odborového svazu
Monika Kudrová, Lenka Štěpánková, Ivana Minaříková a Stanislava Zakálová
Sjezd potvrdil ve funkcích členy a náhradníky do výkonné rady, kteří byli zvoleni na krajských konferencích.
Výkonná rada odborového svazu
Jaroslava Carrasco (Praha), Jaroslava Doleželová (Zlínský kraj), Mgr. Lubomír Francl (Jihočeský kraj), Ing. Tomáš Havlásek (Jihomoravský kraj), Jana Hnyková (Liberecký kraj), Božena Krčková (Pardubický kraj), Jiřina Marešová (Vysočina), Vít Přibylík (Moravskoslezský kraj), Iva Řezníčková (Královéhradecký kraj), Jana Sedláčková (Středočeský kraj), Milan Synek (Plzeňský kraj), Helena Šebestová (Karlovarský kraj), Pavel Velký (Ústecký kraj), Jan Zatloukal (Olomoucký kraj)
Náhradníci členů výkonné rady odborového svazu
Vladimíra Bučková (Moravskoslezský kraj), Ivana Burešová (Pardubický kraj), Marcela Holčáková (Zlínský kraj), Pavel Kubeš (Praha), Ilona Nováková (Vysočina), Blanka Pašková (Karlovarský kraj), Ing. Jitka Pillerová (Jihočeský kraj), Eva Smolová (Královéhradecký kraj), Zdeněk Sovík (Olomoucký kraj), MUDr. Pavel Sychra (Jihomoravský kraj), Krasimir Miluše Váňová (Liberecký kraj), Ivana Vaňoučková (Středočeský kraj), Vasilev (Plzeňský kraj), Alena Wilhelmová (Ústecký kraj)
Janě Horákové a MUDr. Alexandrovi Kolskému, kteří dlouhá léta pracovali v odborových funkcích, především v dozorčí radě odborového svazu, udělil sjezd titul čestný člen Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.
Sjezd zahájila místopředsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková.
Úvod sjezdu patřil hostům. Premiér Petr Nečas se omluvil kvůli zasedání vlády a dalším pracovním povinnostem.
V prvním jednacím bloku vystoupili ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, místopředseda partnerského rakouského odborového svazu VIDA Willibald Steinkellner, předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Anton Szalay a regionální tajemník Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a celosvětové odborové Internacionály veřejných služeb (PSI) pro střední Evropu a západní Balkán Josef Krejbych.
V druhém jednacím bloku vystoupili bývalý předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a současný náměstek ministra zdravotnictví Jiří Schlanger, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger navštívil druhý den sjezdového jednání.

 

Podobné články

Aktuality 15. 4. 2012 / 11:28

Sjezdové bulletiny

Informace o sjezdu aktuálně zachycovaly sjezdové bulletiny. Vyšla celkem tři čísla.

Aktuality 15. 4. 2012 / 11:01

Dokumenty přijaté na sjezdu

Sjezd OS projednal a schválil program činnosti na příští čtyři roky, stanovy OS, usnesení a zprávu o činnosti dozorčí rady. V listopadu 2014 na VII. sjezdu OS byly tyto dokumenty nahrazeny novými.

Aktuality 15. 4. 2012 / 9:56

Vystoupení hostů

Premiér Petr Nečas se omluvil kvůli zasedání vlády a dalším pracovním povinnostem, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a ministr zdravotnictví Leoš Heger a další pozvaní hosté sjezd navštívili a promluvili na něm.

 
Napište nám