Zpráva OECD o zdravotnictví zahrnula některá doporučení odborového svazu

V pondělí 6. listopadu se v Kongresovém sále v Nemocnici na Homolce konala odborná konference Ministerstva zdravotnictví „Představení zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu OECD a pozice Ministerstva zdravotnictví k jednotlivým doporučením“. Na konferenci, kterou zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, postupně vystoupili jak zástupci české strany, tak zpracovatelé.

Pozvání do panelu přijal také stálý představitel České republiky při OECD Petr Gandalovič a ředitel Národní kanceláře WHO v ČR Srđan Matić. Samotná konference měla několik částí. První se týkala doporučení OECD, které představili autoři analýzy – Falilou Fall a Daniela Glocker.

Ve druhé části vystoupil zástupce Ministerstva financí, který se věnoval „průchodnosti“ finančních doporučení analýzy.

Další části konference se věnovaly nově vznikajícímu Národnímu registru hrazených zdravotních služeb a možnostem změn úhrad za poskytovanou zdravotní péči.

Před závěrečnou diskuzí vystoupil Adam Vojtěch s pozicí Ministerstva zdravotnictví k jednotlivým doporučením.

Všechny dokumenty, které se týkají zprávy a doporučení, včetně postoje ministerstva, jsou na webu Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-pozici-k-doporucenim-oecddo-velke-miry-_16226_1.html

Květnové vyjádření OS k průběžné zprávě OECD z dubna letošního roku viz níže jako soubor ke stažení.

Postoje svazu k navrhovaným opatřením v rámci diskuze okomentovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která se zaměřila na některá konkrétní srovnání a na doplnění informace k aktuální situaci v českém zdravotnictví. Uvítala možnost spolupráce se zpracovateli analýzy a ocenila, že zpráva obsahuje některá doporučení svazu, jako například zavedení zvláštní daně z alkoholu a tabákových výrobků a doporučení regulace odměňování v soukromých nemocnicích. Zavedení daně z cigaret by v případě odvodu 20 haléřů z každé cigarety přineslo roční příjem 5 mld. Kč.

Předsedkyně také upozornila na stále velmi nízké platby státu za jeho pojištěnce a na vzájemně si odporující části zprávy, kdy nás OECD na jedné straně chválí za dostupnost a kvalitu péče a na druhou stranu navrhuje snížení počtu lůžek v nemocnicích, a to v kontextu stárnutí populace.

S dalším snižováním počtu lůžek odbory zásadně nesouhlasí. V případě zavírání nemocnic dojde k poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče. Sdělila, že na jedné straně chápe srovnávací ekvivalenty ve zprávě, ovšem srovnávat údaje českého zdravotnictví a jeho výkonnost například s Mexikem, Koreou, nebo Japonskem jí nepřijde jako optimální. Pokud bychom se srovnávali s Německem nebo Rakouskem, tak počty hospitalizovaných pacientů a počty lůžek jsou v těchto zemích vyšší než v ČR.

K odměňování znovu připomněla zásadní rozdíly ve výši odměn podle právních forem nemocnic a dotázala se ministra Vojtěcha, jak s doporučením regulovat odměňování v nemocnicích obchodních společnostech naloží. Na tuto otázku neobdržela odpověď.

Za zásadní problémy označila současnou personální krizi, celkově nízké počty zdravotníků a podfinancování resortu.

Závěrem připomněla, že odborový svaz navrhuje před zavedením pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce navýšit odvody státu o 200 Kč za každého státního pojištěnce.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám