Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Vláda na svém jednání dne 5. října 2016 schválila zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017. Novelizující nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů, účinnosti nabude 1. ledna 2017. 

Zaručená nejnižší odměna u některých dosáhne až na 22 000 Kč měsíčně.

Měsíční minimální mzda vzroste o 1100 korun, nově tak bude činit přesně 11 000 korun, resp. 66 Kč za hodinu. V současnosti činí 9900 korun měsíčně, resp. 58,70 Kč za hodinu. Vláda zároveň ruší zvláštní sazbu minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance. Handicapovaným zaměstnancům tím vzroste měsíční minimální mzda ze současných 9300 korun, respektive 55,10 Kč také na 11 000 korun.

Vláda tímto dalším zvýšením minimální mzdy plní svůj záměr z programového prohlášení postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 % průměrné mzdy. Ministryně Marksová (MPSV) navíc uvedla, že vláda počítá s navyšováním minimální mzdy i pro rok 2018. Po schválené valorizaci minimální mzdy lze v roce 2017 předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 %. Opozice toto razantní navýšení minimální mzdy kritizuje, ke kritice se přidávají i zástupci zaměstnavatelů a Svaz průmyslu a dopravy. Odbory naopak žádaly ještě vyšší růst minimální mzdy, a to o dalších 500 korun.

Rozhodnutí vlády o zvýšení minimální mzdy podpoří zaměstnance a jejich kupní sílu, zároveň pomůže ČR přiblížit se vyspělejším evropským ekonomikám, kde je minimální mzda až několikanásobně vyšší nežli v České republice. Nižší minimální mzdu než ČR má ze států Evropské unie pouze Litva, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Institut minimální mzdy se využívá pro práci bez nároků na kvalifikaci nebo brigády na dohody mimo pracovní poměr. Musí ji respektovat zaměstnavatelé v podnikatelské sféře, u kterých se o mzdách vyjednává kolektivně (v kolektivní smlouvě je ale možné samozřejmě dohodnout i vyšší než minimální mzdu).

Na ostatní zaměstnance v pracovním poměru (ve státní sféře – spolu s platovými tarify – a u soukromých podniků, kde není mzda vyjednána kolektivní smlouvou), se vztahují i tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy. Zaručená mzda je vyšší než minimální a je odstupňovaná do sedmi tříd podle složitosti vykonávané práce. Minimální i zaručená mzda tedy ohraničuje minimální odměnu, kterou za danou činnost musíte získat.

Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do 8 skupin.

Do první skupiny, kde vzroste minimální mzda na avizovaných 11 000 Kč měsíčně, respektive 66 Kč za hodinu, patří nekvalifikované práce. Patří sem například běžný úklid, doručování zásilek, kontrola příchodů a odchodů, jednoduché strojní šití nebo například sběr a mytí nádobí.

Do druhé skupiny, kde má minimální odměna od příštího roku činit nejméně 12 200 Kč měsíčně, respektive 72,90 Kč za hodinu, patří práce sanitářů, kopáčů, nenáročné stavební práce (opravy dlažeb na chodnících nebo vozovkách litých asfaltem), prodej tisku, cenin, tabákových výrobků, domovnické a školnické práce apod.

Do  třetí skupiny se mzdou od ledna 2017 nejméně ve výši 13 400 Kč, respektive 80,50 Kč za hodinu, patří práce strojvedoucích metra, ošetřovatelů, pokladních manipulujících s hotovostí, spadá sem složitější klempířina, odborné holičství a kadeřnictví, nabídka a samostatný prodej zboží, výroba a výdej běžných teplých jídel apod.

Čtvrtou skupinou s (od roku 2017) novou minimální sazbou 14 800 Kč, respektive 88,80 Kč za hodinu, jsou odměňovány práce sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů pod odborným dohledem, strojvedoucích na vedlejších železničních tratích, krejčích za obleky modelové a zakázkové výroby, instalatérů a topenářů (složitější práce), opravářů vozidel (s prováděním diagnostiky) apod.

Do páté skupiny, kde by se min. odměna měla zvýšit na 16 400 Kč, respektive 98,10 Kč, by měli nově patřit i řidiči linkových autobusů, kteří dosud spadali do třetí třídy. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje kromě vyšší třídy nejnižší zaručené mzdy také příplatek za ztížené pracovní prostředí 7 Kč a růst příplatků za čekání mezi jízdami z dosavadních minimálně 50 korun na nejméně 88 korun. Dále do této skupiny už nyní patří práce sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů bez odborného dohledu, běžných IT správců, zajišťování mzdové a personální agendy, vedení účetnictví a sestavování rozpočtů, vytváření a testování aplikací, vzdělávání dětí předškolního věku apod.

Do šesté skupiny se zvýšením minimální odměny na 18 100 Kč měsíčně, respektive 108,30 Kč za hodinu, patří činnosti jako správa systému výpočetní techniky, zajišťování obchodní činnosti, organizace prodeje, tvorba návrhů cen, tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky náročných staveb apod.

V sedmé skupině s navrhovanou min. odměnou ve výši 19 900 Kč měsíčně, resp. 119,60 Kč za hodinu, jsou profese jako lékař, zubař, farmaceut, tvůrce marketingových strategií a prognóz nebo vyučující studentů či absolventů vysokých škol.

V poslední osmé skupině, kde se navrhuje minimální odměna ve výši 22 000 Kč měsíčně, respektive 132 Kč za hodinu, najdete například tvůrčí systémové práce, plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie nebo operace na finančním a kapitálovém trhu.

Zaručené mzdy

Invalidé v roce 2016

Zdraví v roce 2016

Všichni v roce 2017

Skupina prací

Platová třída

Kč/hodinu

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

1.

1. a 2.

55,10

9 300

58,70

9 900

66,00

11 000

2.

3. a 4.

60,90

10 300

64,80

10 900

72,90

12 200

3.

5. a 6.

67,20

11 300

71,60

12 100

80,50

13 400

4.

7. a 8.

74,20

12 500

79,00

13 300

88,80

14 800

5.

9. a 10.

81,90

13 800

87,20

14 700

98,10

16 400

6.

11. a 12.

90,50

15 300

96,30

16 200

108,30

18 100

7.

13. a 14.

99,90

16 800

106,30

17 900

119,60

19 900

8.

15. a 16.

110,30

18 600

117,40

19 800

132,00

22 000

V případě, že vaše mzda nedosáhne bez příplatků dané nejnižší úrovně odměny, musí vám ji zaměstnavatel do této hranice doplatit.

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám