Zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2015 a od 1. 1. 2016 ve veřejné správě a službách

Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně nařízením vlády č. 278/2015 Sb., které vyšlo ve Sbírce zákonů ČR částka 115 dne 26. 10. 2015, dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách.

Předmětem této novely je změna všech 9 platových stupnic (tj. přílohy č. 1 až 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) – viz níže jako soubory ke stažení. Věcně k žádné jiné změně v úpravě odměňování zaměstnanců v platové sféře nedochází. Pouze se mění struktura deváté platové stupnice pro pedagogické pracovníky, kteří nově namísto 5 platových stupňů mají platových stupňů šest.

Stejně jako v minulém roce dochází k navýšení platových tarifů ve dvou časových fázích.

V první fázi od 1. 11. 2015 dochází k navýšení platových tabulek č. 1, 3, 4, 5, 7 a 9, tedy zvyšují se platové tarify všem zaměstnancům ve veřejných službách a správě odměňovaným platem o 3 %, s výjimkami níže uvedenými. U platové stupnice č. 9 pro pedagogické pracovníky se vedle zvýšení platových tarifů mění i struktura platových stupňů a zvýšení počtu platových stupňů na celkem 6, kdy navýšení může být pro pedagogické pracovníky o něco málo vyšší nežli 3 %.

V druhé fázi od 1. 1. 2016 se zvyšují platové tarify o 5 % ve zbývajících 3 platových tabulkách č. 2, 6 a 8, což se týká následujících skupin zaměstnanců veřejných služeb:

● zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb (vyjma sociálního pracovníka u poskytovatele zdravotních služeb, který je zařazen do platové stupnice č. 3),

● zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb,

● lékaři a zubní lékaři poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

 

Zvýšení platových tarifů od 1. 11. 2015 pro státní zaměstnance ve služebním poměru

Novelou nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, tj. nařízením vlády č. 279/2015 Sb., které vyšlo taktéž ve Sbírce zákonů ČR částka 115, ze dne 26. 10. 2015, se navyšují platové tarify pro státní zaměstnance ve služebním poměru podle služebního zákona.

Od 1. 11. 2015 se zvyšují obě platové stupnice uvedené v příloze č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení vlády pro státní zaměstnance o 3 %.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám