Zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance

Vláda schválila úpravy platových tarifů úředníkům, státním zaměstnancům od 1. listopadu 2016, a to nařízením vlády č. 327/2016 Sb. Uvedené nařízení novelizuje nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Od 1. listopadu jsou zvýšeny platové tarify státním zaměstnancům podle jejich zařazení do platových tříd. Státním zaměstnancům, kteří mají přiznanou platovou třídu od 5. – 11., jsou zvýšeny tarify o 4 %, státním zaměstnancům ve vyšší třídě jsou zvýšeny o cca 6 % (12. třída) až 30% (16. třída).

Státní zaměstnanci procházejí služebním hodnocením podle stanovených pravidel. Podle výsledku tohoto hodnocení lze zaměstnancům přičíst dobu 5 let pro zařazení do platového stupně.

V nařízení vlády je nově uveden seznam oborů služby, ve kterých mohou být služební místa označena za klíčová. Jde o lékařskou posudkovou službu, legislativu a právní činnost, informační a komunikační technologie. Služební orgán může zaměstnancům v klíčových oborech, kteří jsou zařazeni nebo jmenování na místo s nejméně 12. platovou třídou, přiznat platový tarif až ve dvojnásobné výši platového tarifu z nejvyššího stupně přiznané třídy. Takto může služební orgán označit nejvýše 5 % služebních míst. 

Přibližně o 6,5 tisíce Kč jsou vyšší platové tarify přiznané státním zaměstnancům, kteří jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení.

Nově, od 1. ledna 2017, bude státnímu zaměstnanci přiznán nový příplatek ve výši 400 – 1000 Kč za činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany při výkonu posudkové služby.

Za odborový svaz jsme při připomínkovém řízení uplatnili požadavek na přiznání zvláštních příplatků pro určité druhy výkonu služby státních zaměstnanců orgánu ochrany veřejného zdraví. Současně jsme uplatnili požadavek na zařazení lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví do stupnice platových tarifů pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení. Ve vyjednávání budeme pokračovat a požadovat úpravu nařízení vlády.

Název tabulky a informace, na koho se stupnice vztahuje, pro naše potřeby uvádíme ve zkrácené podobě.

Celé platné nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (včetně lépe čitelných tabulek) viz níže jako soubor ke stažení.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1 (v Kč měsíčně) od 1. 11. 2016

Státní zaměstnanec, který pracuje pod služebním zákonem

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

11 390

12 350

13 400

14 540

15 780

17 100

18 590

20 450

22 910

26 110

30 030

34 830

2

do 2 let

11 850

12 830

13 900

15 100

16 360

17 750

19 280

21 210

23 750

27 080

31 130

36 110

3

do 4 let

12 290

13 310

14 430

15 670

16 990

18 430

20 040

22 040

24 680

28 150

32 360

37 540

4

do 6 let

12 760

13 820

14 980

16 270

17 630

19 130

20 780

22 860

25 610

29 200

33 580

38 940

5

do 9 let

13 240

14 350

15 550

16 890

18 300

19 850

21 560

23 730

26 570

30 290

34 830

40 400

6

do 12 let

13 740

14 880

16 140

17 540

18 980

20 590

22 380

24 620

27 580

31 430

36 140

41 930

7

do 15 let

14 250

15 450

16 730

18 190

19 720

21 380

23 230

25 560

28 630

32 630

37 520

43 520

8

do 19 let

14 800

16 020

17 360

18 880

20 460

22 180

24 100

26 510

29 700

33 860

38 930

45 160

9

do 23 let

15 360

16 630

18 020

19 590

21 220

23 020

25 000

27 500

30 800

35 100

40 380

46 840

10

do 27 let

15 950

17 270

18 690

20 340

22 030

23 880

25 940

28 540

31 960

36 440

41 910

48 600

11

do 32 let

16 560

17 920

19 420

21 120

22 870

24 800

26 920

29 610

33 170

37 810

43 490

50 430

12

nad 32 let

17 200

18 600

20 150

21 920

23 730

25 740

27 950

30 750

34 440

39 250

45 140

52 370

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně) od 1. 11. 2016

Státní zaměstnanec – lékař orgánu sociálního zabezpečení

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

1

do 1 roku

24 790

26 390

29 810

33 400

2

do 2 let

25 510

27 170

30 660

34 320

3

do 4 let

26 280

28 000

31 560

35 280

4

do 6 let

27 060

28 820

32 460

36 280

5

do 9 let

27 860

29 720

33 420

37 310

6

do 12 let

28 710

30 620

34 410

38 380

7

do 15 let

29 580

31 580

35 440

39 500

8

do 19 let

30 500

32 570

36 510

40 650

9

do 23 let

31 420

33 590

37 600

41 860

10

do 27 let

32 400

34 640

38 760

43 100

11

do 32 let

33 410

35 740

39 940

44 400

12

nad 32 let

34 470

36 880

41 180

45 740

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:24

Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám