Město Orlová je město havířů a pracovníků těžkého průmyslu, kteří zde celý život pracovali a nechali zde své zdraví a nyní jim chtějí za jejich těžkou práci vzít i nemocnici. Co by jim zde vlastně zůstalo? Teď to je nemocnice, pak přijdou na řadu hasiči, protože tak často nehoří. Co to bude příště, můžeme jen spekulovat a pak městu Orlové zbude jen Billa a Kaufland!

Za odborové organizace byl zaslán dopis hejtmanu Ivo Vondrákovi, v němž se mimo jiné píše:

Vámi přijatá usnesení zasáhnou zásadním způsobem do dostupnosti a kvality poskytované péče v našem městě a také v našem regionu. Souhlasíme s tím, že je nutné lůžka následné péče vybudovat, ale jako nové kapacity, ne na úkor lůžek stávajících. Současná kapacita našich interních lůžek je plně obsazená, a to více než 85 %, což dokládá i materiál „průběžná analýza lůžkové a zdravotní péče“. Naše zařízení vyhovuje podmínkám, které analýza stanovila.

Za důležité také považujeme, že se v naší nemocnici v minulých letech investovalo do rozvoje chirurgických oborů nemalé množství financí. Máme vybudované moderní operační sály. Co bude s těmito investicemi?

Upozornili jsme na čekací doby na některé ortopedické operace, například ve Fakultní nemocnici v Ostravě je delší než rok!

Problém by byl také s ošetřováním pacientů po úrazech, kteří potřebují akutní chirurgické ošetření.

Zaměstnancům nemocnice je jasné, že záměr má ekonomický základ. My ovšem za špatně nastavený systém nemůžeme a nemůžeme ovlivnit ani úhrady za poskytovanou péči. My zaměstnanci se staráme o pacienty. Správu nemocnice má na starosti management a systémové záležitosti politici!

Nedostatek financí v českém zdravotnictví nepopírá nikdo. Objemy financí, které jsou ve zdravotnictví okolo 7 % HDP, nemohou dlouhodobě zajistit stávající kvalitu a rozsah poskytované péče. Německo a Rakousko dnes dávají na zdravotnictví okolo 11 % HDP a našich 9 % HDP, ke kterým se údajně máme přibližovat, je v tomto kontextu opět velmi nízké procento! Pravdou není ani proklamované tvrzení, že máme hodně nemocnic. Ve srovnání s Rakouskem, které má přes 8 mil. obyvatel, 268 akutních nemocnic a jednu nemocnici na spádovou oblast 33 000 obyvatel, jsme s našimi 154 akutními nemocnicemi a spádovostí od 50 000 obyvatel úplně mimo.

Domníváme se, že místo aby se problémy řešily koncepčně, tak se navrhují krátkozraká a špatná opatření s negativními dopady na pacienty.

Jak již všichni víme, byl tady návrh na zrušení interního oddělení v Orlové! Dne 2. 7. 2018 bylo rozhodnuto, že PROZATÍM k žádným změnám docházet nebude a provoz poběží nadále v současné podobě.

Nemocnice Orlová je vytížená a existuje studie na zvětšení lůžkového fondu! Naskýtá se otázka, proč se o této studii neuvažuje namísto toho, aby se nemocnice rušila. Ano rušila, protože supercentrum následné péče a LDN již s nemocnicí nemá nic společného. Naše nemocnice je plně funkční a kapacitně vytížená. Samozřejmě, že budeme muset do budoucna hledat cestu, jak nemocnici dostat ze záporných čísel.

Chtěla bych závěrem poděkovat všem občanům a zaměstnancům za podporu při podepisování Petice za zachování stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče a proti rušení interního oddělení v NsP Karviná-Ráj na pracovišti Orlová. Pro informaci uvádím, že petici podepsaly již tisíce občanů!

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám