Bojujeme za hygienickou službu a její kompetence. Děkujeme za spolupráci!

Vážené kolegyně a kolegové,

jako garantka sekce pracovníků hygienické služby velmi děkuji výboru sekce a všem odborářům, kteří lobbovali za zachování státního zdravotního dozoru.

Orgány hygieny a kompetence jsou několik let „restrukturalizovány“  směrem, který oslabuje činnost hygienické služby. Bez koncepce byly převáděny kompetence na jiné orgány, bez koncepce a platných právních předpisů byly rušeny zdravotní ústavy, bez koncepce byli propouštěni zaměstnanci, odváženo přístrojové vybavení.

Odbory lobbingem, spoluprací a vzájemnou podporou odborných kapacit zastavily komplexní zrušení zdravotních ústavů.

Po rozbití struktur zdravotních ústavů a zachování pouze dvou se protistrana před několika měsíci vrhla na kompetence KHS a Ministerstva zdravotnictví. 

Několik měsíců jsme oslovovali ty, kteří rozhodují, ministry, hlavního hygienika, poslance a odborníky. Několik měsíců jsme byli pod tlakem, zda se podaří, aby zvítězil rozum nad silou lobbingu zřejmě ze strany potravinářské komory.

Nechápali jsme, jak může poslankyně za vládnoucí stranu předkládat pozměňovací návrhy, kterými se navrhuje změna kompetencí ministerstev. Jak je možné, že mimo sociální dialog, kterým se vláda zaštiťuje, jsou předkládány zásadní změny, a to od poslanců vládní strany?!

Ještě jednou za celé vedení odborového svazu děkuji všem, kdo se na úpravě původního pozměňovacího návrhu podíleli.

Níže jako soubor ke stažení najdete poslanecký návrh, který bude předložen Poslanecké sněmovně, a stanovisko hlavního hygienika k tomuto poslaneckému návrhu.

Pozor – dokud není schváleno, lze ještě v druhém čtení předkládat úpravy a návrhy. Druhé čtení je na programu této schůze Poslanecké sněmovny. Ve třetím čtení se již bude pouze hlasovat pro a proti.

Doufejme, že vše dobře dopadne. Potom nás bude čekat nejen práce na udržení všech orgánů hygienické služby, ale také práce na jejím rozvoji a prezentaci směrem k veřejnosti.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám