Březen 2013

29. března

* Jednání Sněmu Sdružení lázeňských míst České republiky se na pozvání předsedy sdružení Ing. Jiřího Houdka zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a řídící sekce lázeňství Martin Vacek.

 

28. března

* Výbor sekce pracovníků hygienické služby se zaměřil na svém jednání na novelu zákona o potravinách, kterým Ministerstvo zemědělství navrhuje převedení dozoru tzv. otevřeného stravování z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo zemědělství. Odbory ani Ministerstvo zdravotnictví s tím zásadně nesouhlasí. Výbor se také připravoval na mezinárodní konferenci. Jednání se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání se zástupci zaměstnavatelů Unie zaměstnavatelských svazů ČR k projektu násilí na pracovišti ze strany třetích osob, regionu Praha.

 

25. března

* Vedení ČMKOS a předsedové odborových svazů obdrželi pozvání od prezidenta republiky Miloše Zemana na společné jednání. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která prezidenta informovala o problémech ve zdravotnictví a v sociálních službách. 

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková za účasti předsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila jednaly s ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou o stavu odměňování zaměstnanců v sociálních službách. MPSV bude připravovat nové nařízení vlády ke zvýšení platů vybraným kategoriím zaměstnanců. Vedení svazu není s výběrem kategorií zaměstnanců spokojeno, chce platový tarif zvýšit všem zaměstnancům sociálních služeb. Zároveň požaduje zrušení zvláštního určení platových tarifů v sektoru sociálních služeb, tzv. pásmového odměňování.

 

22. března

* V krajské zdravotní, a.s., došlo k dohodě mezi zástupci odborů a zaměstnavatelem v otázce zachování systému odměňování a přiznaných benefitů zaměstnancům. Další jednání se zaměří na znění kolektivní smlouvy k objemu mzdových prostředků.

 

21. března

* Jednání dozorčí rady OS se zúčastnilo vedení odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou zúčastnily na pozvání prezidenta České lékařské komory Milana Kubka slavnostního pasování prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc., na Rytíře českého lékařského stavu. Slavnostní akt se konal v historických prostorách Břevnovského kláštera.

 

20. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s krajskou radou Jihočeského kraje a zástupci nemocnic jednala s náměstkyní hejtmana Ivanou Stráskou. Obsahem jednání byla situace v jihočeských nemocnicích, které drtí úhradová vyhláška. Účastníci jednání zásadně odmítli, aby se nedostatek financí odrazil ve snížení mezd, které jsou v kraji velmi nízké.

 

18. – 20. března

*V norském Oslo se konalo první setkání a jednání zástupců k projektu proti násilí třetích osob vůči zaměstnancům ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb regionu Praha. Za odborový svaz se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková, regionální pracovnice pro Prahu Iva Dandová a Andrea Beranová, která pomáhá s překlady a s organizací akcí mezinárodní činnosti svazu.

 

19. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Ladislavem Kucharským a krajskou radou Ústeckého kraje jednali s hejtmanem kraje Oldřichem Bubeníčkem. Přítomní na jednání sdělili hejtmanovi informace o situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách v kraji a dohodli se na pravidelné spolupráci. 

 

18. března

* Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

15. března

* K otázce úhrad zdravotní péče a závaznosti zdravotně pojistného plánu pro rok 2013 z pohledu VZP ČR se sešla místopředsedkyně Ivana Břeňková s ředitelem VZP ČR Ing. Zdeňkem Kabátkem.

 

14. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupkyněmi OS kultury, aby je informovala o kritické situaci ve zdravotnictví.

 

13. – 14. března

* V Bruselu se konalo jednání zástupců odborářů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální služby Evropské 27. Jednání se pravidelně účastní místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

13. března

* Veřejného slyšení v Senátu k bodu celonárodní výzva – petice Za záchranu českého léčebného lázeňství se zúčastnili řídící sekce lázeňství Martin Vacek a předsedkyně OS Dagmar Žitníková. 

 

12. března

* Výkonná rada jednala společně s předsedy nebo jinými zástupci krajských rad.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková s členem výkonné rady Tomášem Havláskem jednali se zástupcem Unie zaměstnavatelských svazů ČR doc. Jiřím Markem o spolupráci na studii k sociálním službám v rámci projektu bipartitní dialog. 

 

11. března

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

8. března

* Dopoledne se konalo setkání zástupců odborů a Unie zaměstnavatelských svazů ČR k otázce flexibilních forem práce. Za vedení OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Konference odborové organizace Psychiatrické léčebny Dobřany se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

7. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání výboru ČMKOS pro rovné příležitosti.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se odpoledne zúčastnila konference FN Plzeň, kterou vedl předseda Krasimir Vasilev.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský vedl poradu ekonomického a organizačního oddělení k zajišťovacímu fondu.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal s telekomunikační firmou o nové formě fungování telefonní sítě zaměstnanců a členů OSZSP ČR.

 

5. a 6. března

* V Brně se za podpory Nadace Friedricha Eberta konala mezinárodní konference k sociálním službám. Konference se účastnilo celé vedení odborového svazu.

 

4. března

* Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví se zabýval především dopady úhradové vyhlášky, legislativním plánem ministerstva, zákonem o univerzitních nemocnicích, změnou zákona o dozorových orgánech hygieny a přípravou strategie pro psychiatrii. Jednání vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Za odbory se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.

 

2. března

* Jednání zdravotní komise České strany sociálně demokratické se jako host zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

1. března

* O násilí na pracovišti regionu Praha jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zaměstnavateli z Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský se sešli se zástupci Rady mladých ČMKOS.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám