Březen 2015

30. března – 1. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se společně se zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) účastnila 18. setkání EPSU volebního obvodu střední Evropy a západního Balkánu. Jednání se konalo v  Bledu ve Slovinsku.

 

31. března

* Jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Sekce se zabývala především návrhy na úpravu personální vyhlášky a aktuální situací v nemocnicích. Všichni přítomní shodně konstatovali, že v nemocnicích je kritická personální situace, vedle lékařů chybí i nelékařský zdravotnický personál.

 

30. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s právničkou OS JUDr. Zuzanou Pláničkovou a regionálním pracovníkem Václavem Matouškem zúčastnili, v rámci projektu na posílení sociálního dialogu (B9), dalšího jednání se zaměstnavateli kvůli přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby.

 

26. března

* Jednání výboru sekce pro členskou základnu se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právničky OS Zuzana Pláničková a Ivana Štěpánková se sešly se zástupci občanské výzvy proti TTIP (připravovaná obchodní smlouva mezi EU a USA). Vzájemně se informovali o názorech a akcích. Evropská federace OS veřejných služeb (EPSU) je zásadně proti uzavření této smlouvy z důvodu obav o vývoj veřejných služeb.

 

25. března

* V Rokycanské nemocnici a.s. se konalo kolektivní vyjednávání ke zvýšení mezd zaměstnanců. Poté následovala konference odborové organizace. Obou jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání vedl předseda odborové organizace František Kuneš, účastnil se také regionální pracovník Václav Matoušek.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání KR OSZSP ČR Libereckého kraje.

 

24. března

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby.

 

19. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady OS.

* V Karlových Varech jednala skupina zástupců odborů a zaměstnavatelů o návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně pro zaměstnance v sociálních službách. Jednání se účastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková, právnička Zuzana Pláničková a koordinátor Václav Matoušek.

 

18. března

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* V odpoledních hodinách se místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl sešli se zástupcem společnosti T-Mobile a jednali o prodloužení smlouvy.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady OS.

 

16. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila pravidelného jednání Rady ČMKOS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání pléna tripartity. Na programu bylo také projednání situace v lázeňství.

* Předseda ZO FN Ostrava Jiří Lorenc v Praze jednal s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou o otázce dozorčí rady odborové organizace FN.

* Místopředseda OS Lubomír Francl, advokát JUDr. Dominik Brůha a redaktorka Marie Klírová se zúčastnili společně se zástupci Ministerstva zdravotnictví a vydavatelství Ambit Media jednání, které se týkalo dalšího vydávání Zdravotnických novin.

 

13. a 14. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě pozvání předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky účastnila jednání sjezdu České strany sociálně demokratické v Praze.

 

13. března

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili konference ZO OSZSP ČR Psychiatrické nemocnice Dobřany.

 

12. března

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešel tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví, aby projednal před jednáním pléna tripartity situaci v lázeňství. Jednání se spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou zúčastnil také řídící sekce lázeňství Martin Vacek. Pracovní tým jednal také o dopadech úhradové vyhlášky na zvýšení mezd a platů zaměstnancům ve zdravotnictví.

* Po jednání pracovního týmu se v budově OS sešli členové vedení sekce lázeňství a další pozvaní hosté, aby za účasti vedoucího Inspektorátu práce hlavního města Prahy mimo jiné projednali případy porušování zákoníku práce v lázních a opatření navržená inspekcí práce při zjištění nedostatků.

 

11. března

* Jednala sekce sociál. Na programu měla aktuální situaci v sociálních službách, zapojení do práce v odborných komisích MPSV a návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby, který je připravován v rámci projektu na posílení sociálního dialogu (B9). Jednání sekce se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a členové týmu pro přípravu kolektivní smlouvy vyššího stupně právnička OS Zuzana Pláničková a koordinátor regionální pracovník Václav Matoušek.

* Odpoledne se na pravidelném metodickém dni sešli regionální pracovníci OS. Na jednání, kterého se zúčastnila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková, byl projednán návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, který je připravován pro sociální služby v rámci projektu na posílení sociálního dialogu (B9).

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se odpoledne sešla s předsedou a místopředsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací, aby se spolu s předsedkyní Odborového svazu civilních zaměstnanců armády zabývali přípravou kolektivní smlouvy vyššího stupně pro zaměstnance, kteří spadají pod služební zákon a výkon státní služby.

* V podvečer se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s odboráři ze ZZS hlavního města Prahy.

 

10. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se časně ráno sešla s vedoucím oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS Mgr. Dušanem Martínkem, aby projednali zapojení OS do projektů ČMKOS.

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

9. března

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala na MPSV s náměstkyní Mgr. Jentschke Stöcklovou o účasti zástupců OS v odborných komisích MPSV.

* Jednání výboru ČMKOS pro rovné příležitosti se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Výbor je nespokojen se zátěží žen a nízkým oceněním jejich práce ve srovnání s průměrnými výdělky mužů.

* V odpoledních hodinách začalo první částí jednání výkonné rady, která se zabývala především zhodnocováním finančního majetku OS a problematikou evidence členů OS.

 

6. března

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s Ing. Vierecklem kvůli přípravě jednání sekce nemocnic na téma reformy psychiatrické péče.

 

5. března

* V Krajské zdravotní, a.s., pokračovalo kolektivní vyjednávání, zásadní otázka, zvýšení základních mezd o 5 %, již byla dohodnuta s předstihem. Jednání se účastnili také předseda představenstva Ing. Jiří Novák, právnička OS JUDr. Zuzana Pláničková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Jednání zlínské krajské tripartity navštívila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která upozornila sociální partnery na nestandardní situaci v Kroměřížské nemocnici a.s., kde stále není uzavřená kolektivní smlouva a není naplněn vládní slib o zvýšení platů zaměstnancům. Tripartity se jako řádná členka za OS zúčastnila také členka výkonné rady OS Marcela Holčáková. Před jednáním tripartity se sešla odborová strana, aby mimo jiné projednala podmínky pro práci regionálních rad.

* Jednání výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl společně se zástupci ZO OSZSP ČR ZZS hl. města Prahy. Na program jednání výboru byla mimo jiné zařazena situace na pražské ZZS.

 

4. března

* V zařízení sociálních služeb Hajnice – Barevné domky se konalo kolektivní vyjednávání, kterého se na pozvání odborové organizace zúčastnily JUDr. Zuzana Pláničková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil v Českých Budějovicích jednání komise pro zdravotnictví a sociální věci Jihočeského kraje.

 

3. března

* Seminář o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání pro zaměstnance knihovny Liberec vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Seminář byl součástí projektu Norských fondů na téma násilí na pracovišti ze strany třetích osob.

* V Poslanecké sněmovně se uskutečnil pod záštitou poslankyně Jany Hnykové mezinárodní seminář Vznik Profesní komory sociálních pracovníků v České republice – příležitosti a rizika pro praxi. Semináře se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl spolu s členkou výkonné rady Marcelou Holčákovou a svazovou právničkou Ivanou Štěpánkovou.

 

2. března

* Na Krajském úřadu v Plzni se konalo společné jednání krajské rady s hejtmanem kraje Václavem Šlajsem (ČSSD) a radní pro zdravotnictví Ing. Milenou Stárkovou (ČSSD). Jednalo se o naplnění slibu ministra zdravotnictví o zvýšení základních mezd o 5 %. Bohužel na jednání nedošlo k dohodě, kraj část financí od zdravotních pojišťoven využil k tomu, že snížil částku k veřejné podpoře nemocnic. Hejtman slíbil další jednání v květnu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, aby projednali současnou situaci resortu.

 

1. března

* Zástupci sekce ZZS a předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešli v Brně s kolegy odboráři ze ZZS z Velké Británie z Birminghamu. Na jednání se vzájemně informovali o situaci v našich zemích a sdělili si výsledky platových vyjednávání. Odborům ve Velké Británii se podařilo po dlouhých a urputných jednáních dohodnout s pravicovou vládou zvýšení platů o 1 %. Zajímavé bylo i předání si zkušeností o možnosti stávky na ZZS. Ve Velké Británii kolegové v uplynulých letech uskutečnili několik stávek. Téma je pro naše odboráře velmi aktuální, a to zejména kvůli sporu odborů a ředitele pražské záchranky.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám