Částečný úspěch kampaně Stop rakovině na pracovišti

Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) je velmi aktivně zapojena do kampaně Stop rakovině. Cílem je poskytnout ochranu zaměstnancům a pacientům proti toxickým látkám a nebezpečným léčivým přípravkům na pracovišti.

Rozsah problému je obrovský, odhaduje se, že každý rok zemře na onemocnění rakovinou 100 000 zaměstnanců. Jde o úmrtí související s prací v důsledku vystavení nebezpečným látkám. Nejméně 40 % těchto případů by šlo zabránit pomocí ochranných prostředků, bezpečnějšími technologiemi a dodržováním správných postupů. Zaměstnavatelé by měli technologie a postupy zavést, ale protože nejde o povinnost, většinou se to neděje.

V kampani se od nejvyšších politických představitelů požadují opatření k zastavení dalších zbytečných úmrtí, ale evropský plán proti rakovině zatím nezaznamenal smysluplné změny a prevenci rakoviny na pracovišti se málo věnuje.

Částečného úspěchu se podařilo dosáhnout dne 16. prosince 2021, kdy byla uzavřena prozatímní politická dohoda Evropského parlamentu a Evropské rady. Dohoda je o tom, že poprvé bude zahrnuta ve čtvrté revizi směrnice o karcinogenech a mutagenech (CMD) větší ochrana proti toxickým látkám pro reprodukci a nebezpečným léčivým přípravkům (HMP).

Konkrétně budou do směrnice (CMD) poprvé zařazeny reprotoxiny, které mohou způsobit zhoršenou plodnost nebo neplodnost. Směrnice bude nyní známá jako směrnice o karcinogenech, mutagenech a látkách toxických pro reprodukci (CMRD).

Do přílohy III směrnice bude poprvé zavedeno 12 reprotoxinů se závazným limitem expozice na pracovišti.

Pokud jde o ochranu (HMP), bude do právního textu přidáno školení pro pracovníky, kteří nakládají s nebezpečnými léčivy, a také závazek přijmout do konce roku 2022 pokyny Evropské unie.

Podobné články

Aktuality 29. 9. 2023 / 20:03

Odboráři z celého světa se sešli v červnu v Ženevě

Ve dnech 29. a 30. června 2023 v Ženevě jednal výkonný výbor celosvětové odborové Internacionály veřejných služeb (PSI). Pro účastníky, kteří se nemohli být přítomni, bylo zajištěno on-line připojení.

Aktuality 10. 7. 2023 / 18:15

Vyměnili jsme si zkušenosti s odboráři ze severní Evropy

Ve dnech 12. a 13. května jsem se v pražském Hotelu Olšanka zúčastnil setkání se zástupci Severských odborových svazů veřejných služeb ...

Aktuality 8. 6. 2023 / 15:11

Kongres Evropské odborové konfederace (ETUC)

Šest set odborářů z celé Evropy ve dnech 23. až 26. května 2023 slavilo v kongresovém centru Verti Music Hall v Berlíně na ...

Načíst další
 
Napište nám