Červen 2014

30. června

* Jednala tripartita. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila s požadavkem, aby nebylo možné odměňovat zaměstnance zdravotnických zařízení podle pásmového odměňování.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zástupci OS veřejných služeb z kultury a OS státních orgánů a organizací, aby připravili společné setkání odborářů veřejných služeb z Rakouska, České republiky a Slovenska.

 

27. června

* Výbor sekce pracovníků hygienické služby společně s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou projednával změny v postavení orgánů hygieny.

 

26. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnily Zdravotnického fóra Zdravotnictví a ekonomika versus pacienti, které se konalo na pražském Žofíně.

 

25. června

* Vedení OS a další zaměstnanci svazu se sešli se zástupci T-Mobile kvůli řešení problémů, protože firma T-Mobile zastavila vstup nových účastníků do rámcové smlouvy. Na základě jednání byla pro členy OS uvolněna další telefonní čísla.

 

24. června

* V Praze se uskutečnila konference „Společenská odpovědnost firem a sociální dialog v kontextu demografických změn“, kterou spolu s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiřím Horeckým a náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Janou Hanzlíkovou zahájila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Na MPSV se konalo připomínkové řízení k novele zákona o sociálních službách, kterého se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách jednala předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou se zástupci MPSV o převodu financování sociálních služeb na kraje.

 

23. června

* Přípravě mezinárodní konference sekce lázeňství se věnovali předsedkyně OS Dagmar Žitníková a řídící sekce lázeňství Ing. Martin Vacek.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila jednání výboru pro rovné příležitosti při Mezinárodní federaci odborových svazů veřejných služeb (PSI).

* Jednala sekce pro práci s členskou základnou.

 

19. června

* Na metodickém dni se na OS sešli regionální pracovníci a inspektoři BOZP. Jedním z bodů programu bylo projednání personální situace ve zdravotnictví a v sociálních službách. Východiska a návrhy na konkrétní postupy hledali všichni společně s JUDr. Zuzanou Pláničkovou a předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila jednání pracovního týmu RHSD pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková sešly se Sandrou Synkovou provádějící výzkum Evropské komise k ekonomickým a organizačním dopadům vyplývajícím z revize směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby pro veřejný zdravotní sektor.

 

18. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou ČMKOS Josefem Středulou o situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách.

* V budově Ministerstva financí jednali zástupce krajů náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, zástupce zaměstnavatelů prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jiří Horecký, zástupkyně odborového svazu předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s ministrem financí Ing. Andrejem Babišem o možnosti zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách a jejím profinancování. Závěr z jednání byl, že bude vyvolána schůzka s premiérem a ministryní práce a sociálních věcí.

 

17. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se společně se zaměstnanci svazu zúčastnili Dne otevřených dveří v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s.

 

16. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly se zástupci odborových organizací sociálních služeb Jihočeského kraje a s krajskou radou, aby společně s náměstkyní hejtmana Ivanou Stránskou projednali vztahy mezi zaměstnavateli a odbory.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský a ředitel Bona Serva Marián Šťastný se v Brně zúčastnili závěrečného jednání o stavbě kavárny v přízemí budovy svazu.

 

12. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na jednání sociálního výboru Poslanecké sněmovny k převodu financování sociálních služeb na kraje. OS převod podporuje, ale požaduje, aby financování dále probíhalo podle zákonné normy. Žitníková poslancům připomněla nenaplněné sliby, že se zvýší platy zaměstnanců, a požádala je o podporu zvýšení financí na dotace, což umožní i zvýšení platů.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

 

11. června

* V Praze jednali členové výkonné rady, členové dozorčí rady a zástupci krajských rad. Věnovali se aktuální situaci v resortech a současně přípravě na sjezd OS. V polední přestávce se konal brífink.

 

10. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se po ránu sešly se zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů k otázkám zdravotnictví. Za vládu se zúčastnil premiér, ministr zdravotnictví a předsedové koaličních stran.

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

9. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Ladislavem Kucharským zúčastnili koordinační schůzky k projektu sociální dialog, který byl sociálním partnerům schválen.

 

6. – 8. června

* V Českých Budějovicích se uskutečnil zahajovací turnaj 15. ročníku sportovních her OSZSP ČR, turnaj v nohejbalu. Zúčastnil se místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám