Červen 2017

29. června

* Jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby se zúčastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

28. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se ve FN Motol účastnila společného jednání personalistů nemocnic, které jsou v Asociaci nemocnic (FN a velké nemocnice). Na programu byla otázka, komu se mají přiznat příplatky za směny. Jednání se účastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar a ředitel odboru Ing. Jan Michálek.

 

26. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

 

25. a 26. června

* Ve Varšavě se konal kongres a oslava 20 výročí práce Odborového svazu sester a porodních asistentek (OZZPiP). Kongres volil nové vedení, do čela svazu byla zvolena paní Krystyna Ptok. Svaz má cca 80 000 členů a svými akcemi, demonstracemi, hladovkami si vymohl nárůst odměn sestrám a porodním asistentkám. Polský odborový svaz se potýká se stejnými problémy jako odbory v České republice – nedostatek personálu, špatné ohodnocení práce, kvůli zajištění financí sestry pracují na několik úvazků v různých nemocnicích. Na kongres byla přizvána místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, aby popsala konkrétní práci evropských odborů ze zdravotnictví v Evropské federaci odborových svazů (EPSU).

 

22. června

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil odborného semináře na téma Kybernetické útoky a kybernetická kriminalita, sociální sítě, který se uskutečnil v rámci projektu ČMKOS § 320 a – Průmysl, vzdělání, práce, společnost 4.0, KA 05 Vzdělávání managementu.

 

21. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví a hlavní sestrou Mgr. Alicí Strnadovou, MBA, aby projednaly postup tvorby novely katalogu prací. Předaly si stanoviska a návrhy.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* V odpoledních hodinách se na Úřadu vlády sešli premiér Bohuslav Sobotka a předsedové koaličních stran Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek se zástupci odborů veřejných služeb a předsedou ČMKOS Josefem Středulou. Tématem jednání bylo navýšení platů zaměstnancům veřejných služeb v roce 2018. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

20. června

* Na MPSV se sešli členové komise pro standardy pro zaměstnance v sociálních službách. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a předsedkyně pražské krajské rady Růžena Menšíková.

 

19. a 20. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl se účastnili mezinárodní konference k otázce profesního rozvoje a celoživotního vzdělávání zdravotnických zaměstnanců. Konference se konala v Amsterdamu v rámci společného projektu zástupců evropských zaměstnavatelů (HOSPEEM) a zaměstnanců (EPSU) z nemocničního sektoru. Společný projekt EPSU-HOSPEEM se zaměřuje na nábor a udržení zdravotnických zaměstnanců v nemocničním sektoru, na zajištění přístupu zaměstnanců ke stálému profesnímu rozvoji, na zajištění bezpečného a zdravého pracoviště.

 

17. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila programové konference ČSSD.

 

16. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s regionálním pracovníkem Ladislavem Kucharským sešla s předsedy odborových organizací z Domova pro seniory v Šumperku kvůli spolupráci a vedení sociálního dialogu se zaměstnavatelem.

 

15. června

* V Českých Budějovicích jednali zástupci odborů z nemocnic s hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou a s novým vedení holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. Za vedení OS se jednání zúčastnili OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

14. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví a hlavní sestrou Mgr. Alicí Strnadovou, MBA, o představách o dalším profesním rozvoji a celoživotním vzdělávání. Současně vznesla dotaz na postup prací na katalogu prací ve vazbě na novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a připomněla požadavek odborů na zařazení řidičů ZZS do vyšší platové třídy.

* O stejném problému jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková také se zástupci personálního odboru Ministerstva zdravotnictví.

* S náměstkem ministra zdravotnictví pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ing. Petrem Landou jednala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková o financích k zabezpečení příplatku na směny.

* Zástupci základních odborových organizací z fakultních nemocnic se spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili výjezdního jednání poslaneckého výboru pro zdravotnictví v Mikulově, kde se projednával návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Poslanci návrh odložili do 30. 9. 2017.

 

13. června

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

12. června

* Jednala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Projednávala novelu zákona č. 96 o nelékařích, návrh zákona o univerzitních nemocnicích, novelu nařízení vlády č. 564 (navýšení mezd a platů v sociálních službách a zvýšení příplatku za směnnost). Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* Jednala sekce pro práci s členskou základnou. Na programu bylo vyhodnocení vzdělávání aktivistů pro nábor členů a náborová kampaň. Vedení OS zastupoval místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách jednala ekonomická komise OS, která se zabývala hospodařením odborového svazu. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje se účastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková, regionální pracovník Václav Matoušek a zástupci odborové organizace Rokycanské nemocnice a. s. Ze strany OS zaznělo, že odbory nesouhlasí se zrušením gynekologicko-porodnického oddělení v Rokycanské nemocnici a s.

 

9. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou a svazovou právničkou Štěpánkou Řandovou sešly se zástupkyněmi výboru odborové organizace Domova pro seniory v Chocni, aby řešily možnosti zlepšení sociálního dialogu v zařízení.

 

8. června

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili protestní akce ve Fakultní nemocnici u sv. Anny zaměřené na aktuální problémy ve zdravotnictví – nedostatek personálu, diskriminace v odměňování a připravovaný zákon o univerzitních nemocnicích.

 

7. května

* Jednání výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny se účastnilo celé vedení odborového svazu. Na programu byl návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který OS požaduje z jednání Poslanecké sněmovny stáhnout. S informacemi, proč OS odmítá zákon o univerzitních nemocnicích, na jednání výboru vystoupili člen výkonné rady Vít Přibylík, předseda ZO FN Ostrava Jiří Lorenc a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

5. a 6. června

* Vedení odborového svazu se účastnilo mezinárodní konference sekce ZZS k problematice péče o pacienty v prostředí hromadných neštěstí a komunikaci s pacienty z jiných kultur, zkráceně konference Bezpečná sanitka.

 

2. června

* Jednání o dodatku ke kolektivní smlouvě Krajské zdravotní, a. s., k zabezpečení financí pro následující období se v nemocnici Most účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Zúčastnila se také otevření nového oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám