Co nás neporazilo, to nás posílilo aneb Úspěšný rok 2013

Opravdu nechci bilancovat rok 2013 z jiné dimenze. Řekl jsem si však, že blížícími se Vánocemi a přelomem roku není už zapotřebí sdělovat špatné zprávy.

Lázeňství v roce 2013 zažívá nejhorší sezónu v novodobé historii České republiky, přesto se stalo něco výborného. Našli jsme k sobě cestu jako kolegové odboráři a dnes udržujeme kontakt s polovinou našich základních organizací. Díky trpělivé práci vedení svazu a sekce lázeňství jsme se sblížili s našimi sociálními partnery a začali táhnout za jeden provaz. Naučili jsme se pracovat s médii a dostali lázeňství do povědomí veřejnosti, politiků. Profesionalita a racionální jednání pomohly k záchraně unikátního lázeňského domu Vesna, při tomto projektu nám velmi pomohly občanské iniciativy a jejich spolupráce je nutné si vážit.

Rok 2013 byl velmi náročný, ale podařilo se nastartovat procesy, které by mohly znamenat, pokud vše dobře dopadne, výrazné zlepšení situace v lázeňství a obnovení růstu a rozvoje tohoto segmentu zdravotní péče. To ve svém důsledku musí vést ke zlepšování pracovních podmínek již tak zkoušeného lázeňského zaměstnance.

Pro mě osobně byl rok 2013 velmi přínosný. Dostal jsem šanci zastupovat zdravotnické odbory před veřejností,  před politiky, před našimi sociálními partnery. Měl jsem šanci nahlédnout do zákulisí evropského sociálního dialogu a zastupovat zdravotnické odbory, ale spolu s dalšími kolegy i celé české odbory na evropské půdě. Nejdůležitější pozitivní zjištění: rok 2013 ve mně zanechává naději na skvělou budoucnost českých odborů. Je mezi námi spousta schopných mladých odborářů, kteří nenesou punc ROH, ale také mnoho moudrých a zkušených odborářů a funkcionářů, kterým budoucnost sociálního dialogu leží na srdci.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat za konstruktivní spolupráci a podporu všem kolegům v mé odborové organizaci, krajské radě Ústeckého kraje, sekci pro členskou základnu, sekci lázeňství a ostatním kolegům z lázeňských organizací. Sociálním partnerům v lázeňství děkuji za respekt a konstruktivní dialog. V neposlední řadě děkuji vedení svazu a jeho zaměstnancům za technickou podporu.

Přeji všem krásné svátky, klidné služby těm, kteří je prožijí na svých pracovištích, a do roku 2014 mnoho energie pro zvládnutí dalších těžkých životních, pracovních či odborářských úkolů.

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:51

Sekce lázeňství – plnění programu OS

Zpráva sekce lázeňství o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:23

Činnost sekce lázeňství od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Po několika letech, kdy se sekce lázeňství z různých důvodů nescházela, se v roce 2019 opět podařilo obnovit její činnost.

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:16

Sekce lázeňství jednala o aktuální situaci lázní a jejich zaměstnanců

V úterý 4. května se konalo formou on-line jednání sekce lázeňství. Jednalo se o současné situaci v lázních v době epidemie COVID-19, o financování lázní v souvislosti s vydáním kompenzační vyhlášky.

Načíst další
 
Napište nám