Diskusní fórum v Brně jednalo o budoucnosti nemocnic

Ve čtvrtek 8. června 2017 se v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně konalo diskusní fórum zdravotníků, které organizoval LOK-SČL ve spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (unie sester). Tématy fóra byla personální devastace českých nemocnic, požadavek na sjednocení odměňování platem bez ohledu na právní formu nemocnic a návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Fóra se zúčastnilo více než 150 zdravotníků nejen z Brna, ale i z jiných zdravotnických zařízení na Moravě.

V úvodu vystoupil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vyslovil nesouhlas s připravovaným zákonem o univerzitních nemocnicích, který je podle jeho názoru naprosto zbytečný a nic nepřinese.

Dále vystoupil zástupce jihomoravské organizace LOK-SČL, který ostře kritizoval situaci v nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem. V Nemocnici Tišnov, která má spádovou oblast cca 49 000 obyvatel, byla akutní lůžka transformována na lůžka následné péče, což bylo zdůvodněno nedostatkem personálu. Razantní snížení lůžek akutní péče proběhlo i v nemocnicích Hustopeče a Valtice a v brněnské Úrazové nemocnici. Ve fakultních nemocnicích zdravotní pojišťovny nenasmlouvaly více lůžek ani více výkonů, čímž dosáhly úspor na hrazení zdravotní péče v nemocnicích Jihomoravského kraje, ale soukromá zdravotnická zařízení přibývají. Tímto opatřením došlo ke zhoršení poskytování zdravotní péče, protože se prodlužují čekací doby, lůžková kapacita zvláště interních oddělení je nedostatečná. Příbuzní pacientů si stěžují a jsou vůči personálu agresivní. Nedošetření pacienti jsou odkázáni na ambulantní sféru.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková informovala o negativním stanovisku OS k zákonu o univerzitních nemocnicích. Zákon odstátňuje současné fakultní nemocnice, odbory se zákonem nesouhlasí i proto, že jedním malým pozměňovacím návrhem snadno může být vyjmuto ustanovení o tom, že zaměstnanci jsou odměňováni platem. V tu chvíli by situace byla stejná jako v nemocnicích – obchodních společnostech, kde jsou mzdy o několik tisíc korun nižší než platy v příspěvkových organizacích. Personál z nemocnic odchází jednak proto, že už není dále schopen a ochoten dále snášet obrovskou fyzickou a psychickou zátěž, ale i z důvodů nízkých mezd. Proto dnes v nemocnicích chybějí zaměstnanci téměř ve všech profesích. Situace ve zdravotnictví je kritická, zdravotnictví v současné době nikdo fakticky neřídí, koncepce zdravotnictví neexistuje. Místo řešení této situace přišel návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který nic neřeší a naopak vyvolává otázku, čí zájmy návrh tohoto zákona hájí a komu má jeho přijetí prospět.

Předseda LOK-SČL Martin Engel vyslovil politování nad tím, že se nezúčastnil nikdo z volených zástupců kraje, včetně hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka, kteří byli rovněž na akci pozváni.

Nepřetržitá péče o pacienty je zajišťována pouze nelegální cestou, kdy pro nedostatek lékařů ti, kteří ještě v nemocnicích zůstali, mají za rok i 1100 – 1200 hodin přesčasové práce, což je v příkrém rozporu se zákoníkem práce. Upozornil, že i když se v souvislosti se současnou personální krizí hovoří nejvíce o všeobecných sestrách, tak nikdo nemůže počítat s tím, že lékaři budou i v budoucnu pracovat přesčas 3x více, než umožňuje platná legislativa. Únava působí na pracující stejně jako alkohol a tento stav není do budoucna udržitelný. Stát místo toho, aby vytvořil pro zdravotnické pracovníky adekvátní pracovní podmínky, aby zde zůstali a neodcházeli do zahraničí nebo mimo zdravotnictví, tak hledá řešení na Ukrajině. A dokonce úvahách vrací k tomu, co platilo před sametovou revolucí, že bude vydávat umístěnky nebo v případě odchodu požadovat zaplacení nákladů na studium. Poukázal na to, že nedostatek financí ve zdravotnictví je dán tím, že ČR ze svého rozpočtu dává na zdravotnictví o 3 % HDP méně než sousední státy, jako je například Německo.

V diskusi přítomní vyzvali politiky, aby nejen konstatovali, že personální krize ve zdravotnictví opravdu je, ale především aby přijali taková opatření, která tuto neradostnou situaci budou řešit. Je před volbami, zdravotnictví bude určitě jedním z předvolebních témat, a proto je teď vhodná doba na to, abychom všichni vyslovili nahlas náš apel.

Foto autor

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Aktuality 24. 11. 2023 / 22:11

Společně jsme silnější. I při protestu. Děkujeme za podporu!

Děkujeme za vaši podporu při jednáních i při protestu 27. listopadu, za zaslané informace, fotografie i videa. Některá z nich najdete i zde na webu pod ikonkou nahoře na této straně.

Aktuality 19. 11. 2023 / 19:09

Absurdní tři hodiny: MZ všem tarify nezvýší, tarify nezvýší…

Další jednání k odměňování ve zdravotnictví se konalo v pondělí 13. listopadu.

Načíst další
 
Napište nám