Duben 2013

30. dubna

* V Pardubicích se konala krajská konference Královéhradeckého a Pardubického kraje. Konferenci řídili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v odpoledních hodinách zúčastnila spolu s dalšími předsedy a zástupci ČMKOS u příležitosti oslav 1. máje jako Svátku práce vzpomínkového položení věnců v Praze na Střeleckém ostrově.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s místopředsedkyní Senátu Alenou Gajdůškovou o situaci ve zdravotnictví a o připravovaných legislativních změnách.

 

29. dubna

* Krajskou konferenci Středočeského kraje řídili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* V odpoledních hodinách jednali zástupci OS za účasti advokáta JUDr. Dominika Brůhy se zástupci Ministerstva zdravotnictví a společnosti Ambit Media a.s. o dalších podmínkách při vydávání Zdravotnických novin.

 

26. a 27 dubna

* V Pavlově na Moravě se konalo setkání mladých odborářů z České republiky a Slovenska, členů jednotlivých afilací Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Projekt je financován z prostředků EPSU a irského odborového svazu IMPACT. Mladí odboráři se soustředili na otázku členské základny a práce v odborech. Za vedení se aktivně účastnili místopředsedové Ladislav Kucharský a Ivana Břeňková.

 

25. a 26. dubna

* Delegace záchranářů z Velké Británie, členové sekce ZZS a předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková navštívili Zdravotnickou záchrannou službu v Olomouci a v Ostravě. Na obou záchrankách si prohlédli dispečinky a v Olomouci také stanoviště Letecké záchranné služby a akutní příjem ve Fakultní nemocnici Olomouc.

 

24. a 25. dubna

* Sekce zdravotnických záchranných služeb ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta pořádala v Olomouci mezinárodní konferenci Právní předpoklady pro výkon povolání ve zdravotnických záchranných službách a význam sociálního dialogu. Konference se zúčastnilo 80 záchranářů ze tří zemí a vedení svazu. Tématy konference bylo postavení zaměstnanců, podmínky vzdělání pro výkon práce a také diskuse o bezpečnosti práce.

 

23. dubna

* V Praze se konala za účasti celého vedení odborového svazu krajská konference.

 

22. dubna

* Krajská rada Ústeckého kraje pozvala představitele kraje na jednání o výsledcích jednání se zaměstnavatelem v Krajské zdravotní, a.s. Jednání se za kraj účastnil náměstek hejtmana Stanislav Rybák a člen představenstva Ing. Ladislav Drlý. Za odborový svaz se účastnila členka vyjednávacího týmu o kolektivní smlouvě místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách se na základě požadavků sociálních partnerů na Ministerstvu zdravotnictví konal seminář k návrhům zákonů o změně zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Účastníci semináře si vyslechli také rámcové informace zástupců ministerstva k návrhu novely zákona o zdravotních službách. Za OS se zúčastnily místopředsedkyně Ivana Břeňková a předsedkyně Dagmar Žitníková. Předsedkyně vyslovila zásadní nesouhlas s navrhovaným změnami.

* V pozdních odpoledních hodinách se uskutečnilo dlouho očekávané jednání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, kterého se zúčastnili místopředseda OS Ladislav Kucharský, předsedkyně krajské rady Moravskoslezského kraje Vlaďka Bučková, členka krajské rady Dagmar Valová a zástupce Moravskoslezského kraje ve výkonné radě Vít Přibylík.

 

18. a 19. dubna

* V pražském hotelu Olšanka se konala v rámci projektu bipartitní dialog mezinárodní konference k flexikuritě. 

 

18. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu se zástupci krajské rady Středočeského kraje s hejtmanem Josefem Řihákem o problémech zdravotnictví a sociálních služeb v kraji.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v Poslanecké Sněmovně na konferenci České lékařské komory pořádané pod záštitou poslance MUDr. Pavla Holíka na téma Aktuální krize ve zdravotnictví očima zdravotních sester a dalších zaměstnanců.  

 

17. dubna

* V Ústí nad Labem se sešli zástupci odborových organizací na krajské konferenci odborového svazu. Konferenci vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

 

15. dubna – 17. dubna

* V Bruselu se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb.

 

16. dubna

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v podvečerních hodinách vystoupila v Poslanecké sněmovně na jednání petičního výboru jako zástupce petentů k petici „Občané, braňte svoje nemocnice“. Žitníková na jednání připomněla, že petice byla svým způsobem ojedinělým počinem. Jako petenti v ní vystupovali společně zástupci odborů, zaměstnavatelů a pacientských organizací. Cílem petice bylo zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu. Petice byla úspěšná, nemocnice se nezrušily. Problém je, že dnes ministerstvo ruinuje nemocnice ekonomicky. Závěrem svého vystoupení předsedkyně Žitníková vyzvala přítomné poslance, aby se situací ve zdravotnictví zabývali a aby vyřešili problém nízkých úhrad nemocnicím. 

 

15. dubna

*Jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Rada projednávala průběh posledního jednání mimořádné tripartity, účast v pracovní skupině zástupců odborů, zaměstnavatelů a státu, přípravu Sněmu ČMKOS a další vnitroodborové i aktuální záležitosti.

 

12. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupci firmy Cheque Déjeuner, aby projednali možnosti spolupráce a nabídku produktů firmy základním organizacím. 

 

9. – 12. dubna

* Zástupci veřejných služeb, kteří jsou za Českou republiku součástí evropských a celosvětových odborových struktur, byli hostiteli zástupců odborářů ze zemí střední Evropy a západního Balkánu. Jednání vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

11. dubna

* Odborová organizace Nemocnice v Opavě pořádala odbornou konferenci „Teorie versus praxe“. Na pozvání odborů se konference zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s příspěvkem Dopady nových zákonů ve zdravotnictví na zaměstnance a pacienty, členka výkonné rady Iva Řezníčková s informací o práci sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a Dana Krásová s příspěvkem Šikana na pracovišti. Konference byla velmi dobře zorganizována, příspěvky měly vysokou odbornou úroveň. Organizátorům patří dík a přání, aby příští akce byly minimálně stejně úspěšné.

 

10. dubna

* Jednání zástupců veřejných služeb ze zemí střední Evropy a západního Balkánu se jako host zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

9. dubna

* Za odborový svaz a sekci pracovníků hygienické služby se místopředsedkyně Ivana Břeňková účastnila jednání zemědělského výboru Poslanecké sněmovny k novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Účastí byla vyjádřena podpora transpoziční novele zákona a současně dozor nad tím, aby se tato novela nedotkla změny kompetencí hygieny.

* Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s informací o kritické situaci v resortech zdravotnictví a sociálních služeb.

* V odpoledních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na Česko-bavorské konferenci, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb, s příspěvkem Postavení pracovníků v sociálních službách v České republice.

 

8. dubna

* Jednání předporady k tripartitě se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

4. dubna

* Jednání výboru Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednáván a pracovních vztahů a následného jednání expertů se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský řešili úpravy programu evidence členské základny pro spuštění zajišťovacího fondu OS.

 

3. dubna

* Vedení OS se sešlo se zástupcem firmy, která obhospodařuje finanční majetek OS.

 

2. dubna

* Vedení OS se sešlo s předsedou LOK-SČL MUDr. Martinem Engelem, aby si předali informace o situaci v odměňování zaměstnanců.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s náměstkem ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem o otázkách úhrad zdravotní péče v roce 2013 a připravovaném zákonu o zdravotních pojišťovnách. Byl dohodnut společný seminář odborů a zaměstnavatelů k návrhu zákona před tím, než bude předložen k jednání pracovního týmu pro zdravotnictví RHSD.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám