Duben 2014

29. dubna

* V Brně se konala porada s předsedy odborových organizací, které se zúčastnili oba místopředsedové OS.

 

28. dubna

* Na Magistrátu hlavního města Praha se uskutečnilo jednání předsedkyně OS Dagmar Žitníkové, předsedkyně pražské krajské rady Růženy Menšíkové a členky výkonné rady Jaroslavy Carrasco s radním doc. Ing. Mgr. Martinem Dlouhým, Dr., MSc. Obsahem schůzky bylo řešení personální situace v pobytových zařízeních sociálních služeb. Radní byl upozorněn na poddimenzování počtu zaměstnanců, na vysokou fluktuaci a nízké finanční ohodnocení pracovníků. Z jednání vyplynulo, že účastníci se znovu sejdou po vyhodnocení dotazníku, který vytvořil magistrát spolu s odborovým svazem, aby byly informace podané odbory jednoznačně potvrzené. 

 

25. a 26. dubna

* Jednal VI. sjezd ČMKOS, zúčastnilo se také 19 delegátů za odborový svaz.

 

24. dubna

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

 

23. dubna

* Vedení OS se v Ústí nad Labem účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

 

22. dubna

* Rada hospodářské a sociální dohody se zabývala sociálními službami, jejich financováním a odměňováním zaměstnanců. Předložený bod, ve kterém se měla projednat aktuální situace ve zdravotnictví, byl z důvodů nepřítomnosti ministra zdravotnictví (nemocen) a ministra financí (dovolená) přeložen na 2. června.

 

18. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s dalšími předsedy odborových svazů a vedením ČMKOS sešla na poradě k jednání tripartity.

 

17. dubna

* Plzeňská krajská rada jednala s představiteli kraje o situaci nemocnic. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský a předsedkyně Dagmar Žitníková se zúčastnili jednání dozorčí rady OS.

*S hejtmanem Středočeského kraje MVDr. Josefem Řihákem se sešli zástupci krajské rady, zástupci odborů nemocnice Kutná Hora, zástupkyně odborové organizace poděbradského Domova pro seniory Luxor a předsedkyně OS Dagmar Žitníková, aby projednali aktuální situaci v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb.

* V odpoledních hodinách jednal tripartitní pracovní tým pro sociální politiku o situaci v sociálních službách. Obsahem jednání byl plánovaný převod financování na kraje a odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Jednání týmu se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a svazová právnička Mgr. Ivana Štěpánková.

 

16. dubna

* Vedení OS se v Plzni účastnilo jednání porady s předsedy odborových organizací.

* Po poradě se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková přemístily na konferenci odborů v Rokycanské nemocnici a.s.

 

15. dubna

* Vedení OS se v Hradci Králové účastnilo jednání porady s předsedy odborových organizací.

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví o aktuální situaci v resortu. Za OS se jednání zúčastnila jako řádný člen předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková, která je řídící týmu.

 

14. dubna

* Předsjezdové jednání Rady ČMKOS řešilo nejen vnitroodborové záležitosti, ale také aktuální situaci zaměstnanců a informace o dění v evropských odborech. Jednání rady se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předsedkyně KR Prahy Růženka Menšíková a regionální pracovnice Iva Dandová jednaly s Mgr. Radkem Schindlerem z odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy o řešení personálního poddimenzování sociálních služeb.

 

11. a 12. dubna

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský a místopředsedkyně Ivana Břeňková na semináři hledali společně s mladými odboráři z OS veřejných služeb cestu, jak restartovat zájem mladých o práci v odborech.

 

11. dubna

* Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová jednala s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou o odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

 

10. dubna

* Vedení OS se v Jihlavě účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

 

9. dubna

* Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář k problematice resortu zdravotnictví. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková si vyslechla mimo jiné i informace právníků, zda lze zveřejnit smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.

* Na žádost odborové organizace Domova pro seniory Slunečnice se konalo jednání s ředitelem zařízení. Domov byl pilotní organizací, kterou před šesti lety pronajal Magistrát Hlavního města Prahy soukromému subjektu, a nyní se připravuje ukončení smlouvy o pronájmu. Odboráři připomněli, že každá změna provozovatele, majitele, zaměstnavatele musí proběhnout podle zákoníku práce s tím, že zaměstnancům zůstávají zachované pracovněprávní nároky. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a právnička JUDr. Zuzana Pláničková.

 

8. dubna

* V budově OS jednali zástupci zaměstnavatelů a odborů Zdravotního ústavu Ústí nad Labem o možném dodatku kolektivní smlouvy. Za OS se účastnily místopředsedkyně Ivana Břeňková a právnička JUDr. Zuzana Pláničková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s poslankyní a členkou výkonné rady OS Janou Hnykovou, aby připravily konferenci „O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“.

 

7. dubna

* Společné schůzky OS veřejných služeb ČR se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Na pravidelném jednání se na OS sešli pod taktovkou sekce ZZS zástupci odborářů ze zdravotnických záchranných služeb. Na programu jednání byla příprava Bezpečné sanitky a informace z jednotlivých záchranek. Jednání sekce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V hotelu Olšanka jednal krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Na následné tiskové konferenci k aktuální situaci ve zdravotnictví vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

4. dubna

* Významné životní jubileum slavil bývalý předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Mezi pozvanými hosty byla i předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Za sebe i za odborový svaz popřála hodně zdraví, štěstí a sil do dalších bojů a připomněla mu, že odborářem člověk zůstává celý život a je jedno, v jaké je pozici.

 

3. dubna

* Vedení OS se v Pardubicích účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

* V Lidovém domě se uskutečnilo další kolo jednání odborů se špičkami sociální demokracie. Za OS byla přítomná předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

2. dubna

* Vedení OS se v Liberci účastnilo porady s předsedy odborových organizací.

 

1. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Bruselu účastnila jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb.

* Vedení OS se v Praze účastnilo porady s předsedy odborových organizací Středočeského kraje a Prahy.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám