Duben 2020

30. dubna

* Vypořádání připomínek k novele zákona o sociálních službách a zaslání na MPSV k dalšímu zpracování.

* Práce na vyplnění dotazníku ke směrnici o karcinogenech a mutagenech (zkratka CMD), číslo 2004/37/ES. Směrnice by měla upravit větší ochranu zaměstnanců ve zdravotnictví. Zpracovala Ivana Břeňková ve spolupráci s inspektory BOZP a dalšími členy odborového svazu.

 

29. dubna

* Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů zaslaly otevřený dopis, ve kterém vyzývají ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přestal svou nečinností blokovat vyplácení mimořádných příplatků zaměstnancům zdravotnictví za nasazení v období pandemie COVID-19.

* Řešení okamžitých výpovědí v nemocnici Orlová JUDr. Dominikem Brůhou, Ph.D.

 

28. dubna

Všechny odborové svazy v ČMKOS si připomněly Mezinárodní vzpomínkový den obětí smrtelných pracovních úrazů a koronarovirové pandemie a uctily památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při práci tiskovým prohlášením.

 

27. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková podepsala manifest Bez solidarity není imunity, připojili se i někteří další odboráři. Manifest nastavuje, jaké by se měly činit jednotlivé kroky po skončení pandemie koronoviru v oblasti ekonomiky, ekologie, v technologickém pokroku, daních, sociální oblasti a dalších oblastech.

 

24. dubna

* Seznámení s informací předsedy legislativní rady ČMKOS JUDr. Víta Samka k některým otázkám, které se týkají se uznávání nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání.

 

23. dubna

* Vyjádření místopředsedkyně Jany Hnykové per rollam k návrhům Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků v dubnu 2020.

* Řešení organizačních záležitostí na odborovém svazu – zajištění ochranných pomůcek pro zaměstnance svazu, předmětů na celostátní konferenci a možnosti vedení videokonference se členy výkonné rady a zaměstnanci odborového svazu.

 

22. dubna

* Vedení OS se seznámilo s plánem uvolnění opatření týkajících se poskytování sociálních služeb v období pandemie.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na videokonferenci s MPSV a ostatními aktéry ze sociálních služeb. Zdůraznila požadavek OS na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

* Vedení OS s vedoucí ekonomického a organizačního oddělení OS Ing. Šárkou Tikovskou řešilo intenzivní hledání prostor pro konání dalšího vzdělávacího dne a pro ubytování účastníků po skončení celostátní konference.

* Odborovému svazu byly zaslány informace o průměrných platech za sféru ROPO v roce 2019.

* Vedení OS se zabývalo intenzivní komunikací regionálního manažera Václava Matouška s Léčebnými lázněmi v Jáchymově a řešením výpovědí zaměstnancům – důchodcům.

 

21. dubna

* Kontrola a připomínkování kolektivní smlouvy základní odborové organizace Barevné domky Hajnice, vyjádření a doplnění regionální manažerky Ivany Burešové, poradce pro ekonomiku Kamila Kubáně a místopředsedkyně Jany Hnykové.

* Do základních odborových organizací byla zaslána ,,Žádost o odškodnění v důsledku ušlého výdělku v souvislosti s plněním pracovním úkolů – karanténa nařízená v příčinné souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele“ zpracovaná JUDr. Dominikem Brůhou, Ph.D.

* Porada vedení OSZSP ČR a stanovení dalšího harmonogramu práce zaměstnanců na odborovém svazu, regionálních manažerů a inspektorů BOZP.

* Zaslána novela zákona o sociálních službách k připomínkování všech jeho předložených částí.

* Odborový svaz zaslal své stanovisko k novele vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

 

20. dubna

* Vedení OS se zabývalo organizační směrnicí BOZP a traumatologickým plánem, které vypracovala inspektorka BOZP Barbora Vančurová.

 

17. dubna

* Rada ČMKOS se konala formou videokonference. Informace ze zdravotnictví a sociálních služeb podala předsedům odborových svazů a vedení ČMKOS předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

15. dubna

* Formou videokonference proběhlo jednání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou k aktuálním problémům v sociálních službách. Informace za OS podala předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

9. dubna

* Odborový svaz se dopisem obrátil na předsedu vlády Andreje Babiše se žádostí o vytvoření zvláštního příplatku pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách v souvislosti s pandemií COVID-19.

 

7. dubna

* Výkonná rada OS schválila změnu statutu Zajišťovacího fondu s ohledem na změny v legislativě týkající se ošetřování člena rodiny a výklad finančního řádu týkající se odvodů za členy, kteří byli celý měsíc na ošetřování člena rodiny. Hlasování, které řídil místopředseda Lubomír Francl, probíhalo elektronickou formou.

 

6. dubna

* Rada ČMKOS jednala formou videokonference. Aktuální informace ze zdravotnictví a sociálních služeb podala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

3. dubna

* Odborový svaz oslovil dopisem všechny hejtmany se žádostí, aby jako ocenění práce záchranných služeb poskytli finanční prostředky na navýšení zvláštních příplatků výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby na maximální výši.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám