EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) na svém on-line jednání 16. května projednával přípravu na kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také projednal podporu připravované demonstraci v Praze.

Výkonný výbor jednomyslně podpořil českou demonstraci, která byla plánována na 21. května za ochranu práv zaměstnanců a proti nesmyslným změnám v zákoníku práce. Originál viz níže jako soubor ke stažení.

S ohledem na nešťastnou událost 15. května na Slovensku a na rozjitřenou situaci v České republice se Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodla demonstraci zrušit.

Členka výkonného výboru EPSU Ivana Břeňková o důvodech zrušení ihned informovala tajemníka EPSU Jana Willema Goudriaana. Současně informovala, že ČMKOS požádala premiéra Petra Fialu o jednání.

EPSU opět podpořila kroky českých odborů a vyzvala premiéra Fialu k jednání s ČMKOS. Originál dopisu viz níže jako soubor ke stažení.

Braňte plat, zaměstnanecká práva a důchody! Ne změnám v zákoníku práce!

Prohlášení výkonného výboru EPSU na podporu české odborářské demonstrace 21. května

Výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), který se sešel on-line dne 16. května 2024, posílá své solidární pozdravy pobočkám EPSU v České republice a odborové konfederaci ČMKOS na podporu jejich národní demonstrace v Praze dne 21. května.

Exekutiva EPSU souhlasí s tím, že vládou navrhované změny zákoníku práce jsou nepřijatelným útokem na důchody a zaměstnanecká práva a znamenají selhání při řádné transpozici směrnice EU o přiměřené minimální mzdě.

Zaměstnavatelé by neměli mít právo propustit zaměstnance bezdůvodně. To otevírá dveře nerovnému zacházení a zvýšené diskriminaci. Navrhované prodloužení zkušebních lhůt a zkrácení výpovědních lhůt budou působit tak, že vytvoří nejistější prostředí pro pracovníky.

Systém zaručených mezd je důležitý k tomu, aby mzdy odrážely požadavky práce, a zrušení podkope spravedlnost na trhu práce a hrozí zvýšení vykořisťování levné pracovní síly. Je to v rozporu s duchem směrnice o přiměřené minimální mzdě, jejímž cílem je posílit kolektivní vyjednávání a stanovení mezd.

Vzhledem k tomu, že průměrná délka života ve zdraví je v ČR jen něco málo přes 61 let, je zcela nespravedlivé zvyšovat věk odchodu do důchodu.

V době, kdy Evropská unie učinila významný krok ve snaze o zlepšení minimálních mezd a kolektivního vyjednávání přijetím směrnice o přiměřené minimální mzdě, se česká vláda ubírá opačným směrem. Navrhované změny zákoníku práce přinesou nejistější trh práce spíše než trh, který podporuje kvalitní zaměstnání a spravedlivé odměňování.

Spíše než na opatření ke snížení nákladů by vláda měla hledat způsoby, jak posílit trh práce a zajistit důstojnou práci a důchody.

Výkonný výbor EPSU vyzývá vládu ČR, aby stáhla své negativní změny zákoníku práce a zahájila řádný proces sociálního dialogu s odborovým hnutím za účelem zlepšení a rozšíření zaměstnaneckých práv pro všechny pracovníky.

 Dopis generálního tajemníka EPSU premiérovi Fialovi

Vážený pane premiére, Petře Fialo,

konfederace ČMKOS, včetně odborových svazů, které jsou členy Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), svolaly demonstraci na den 21. května 2024. Vzhledem k napjaté situaci po politováníhodné střelbě na slovenského premiéra Fica se odbory rozhodly pro zklidnění napětí a demonstraci odvolaly. Tím odborové svazy projevily odpovědnost.

Odvolání demonstrace neznamená, že by souhlasily s navrženými změnami zákoníku práce. Odborové svazy Vás požádaly o setkání a projednání připravovaných reforem.

Jménem EPSU, uznávaného evropského sociálního partnera zastupujícího 8 milionů pracovníků veřejných služeb v celé EU, Vás vyzývám, abyste se s odborovými svazy setkal a vedli jste konstruktivní diskusi, a to s ohledem na obavy českých zaměstnanců a jejich odborových svazů.

Požadované setkání a diskuse odpovídají doporučení Rady ze dne 12. června 2023 o posílení sociálního dialogu v EU, jsou v souladu také například s deklaracemi Val Duchesse a La Hulpe, které se týkají posílení sociálního dialogu.

EPSU vyjádřila svou solidaritu s ČMKOS, s odborovými svazy veřejných služeb. O problémech jsme diskutovali na výkonném výboru EPSU dne 16. května. Na jednání výkonného výboru byly vyjádřeny velké obavy odborářů z celé Evropy o ochranu pracovníků, jejich rodin a komunit v České republice.

Těšíme se na zprávu, že se s odbory na konstruktivním jednání sejdete.

S pozdravem Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:45

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví. V tento den Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací ...

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:17

EPSU odmítá úsporná opatření v investicích do veřejných služeb

Ve dnech 20. a 21. března 2024 v Bruselu jednal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 15. 3. 2024 / 8:36

Evropské odbory připravují demonstraci a kampaň 

Jednání stálého výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální služby (EPSU HSS) se konalo v Bruselu 28. února 2024.

Načíst další
 
Napište nám