Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví. V tento den Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, aby podpořily evropské kampaně Zdraví má přednost před ziskem a Zdraví není na prodej.

Výkonná rada OS na svém jednání demonstraci a její výzvy podpořila. 

Evropští odboráři odmítají, aby o poskytování zdravotní péče rozhodoval trh. Každý musí mít stejné možnosti přístupu ke zdravotní péči, k tomu EPSU sepsala pro budoucí evropský parlament sedm výzev. Noví europoslanci budou vyzváni, aby řešili:

1. Přiměřené veřejné financování založené na solidaritě.

2. Odmítnutí komercionalizace ve zdravotnictví.

3. Přístup ke zdravotní péči pro všechny.

4. Zdraví patří lidem, udržte demokratizaci poskytování zdravotní péče.

5. V evropské politice musí být zohledněny determinanty zdraví.

6. Big Pharma poškozuje zdraví, odmítejte jejich vliv.

Poznámka: Big Pharma, je označení pro placené zástupce velkých farmaceutických a biomedicínských společností, kteří se snaží ovlivnit rozhodování především vlád tak, aby přijímaly vhodnou legislativu pro jejich obchodní činnost.

7. Nedostatek zdravotnických pracovníků ohrožuje veřejné systémy poskytování péče.

V odhadech se uvádí, že je ve zdravotnictví potřeba obsadit 2 miliony volných míst. Nedostatek zaměstnanců řeší Světová zdravotnická organizace (WHO) i ministři zdravotnictví v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Ministři zdravotnictví se v lednu 2024 zavázali, že budou řešit nedostatek zaměstnanců společnými akcemi, aby vyškolili a udrželi zaměstnance a zlepšili jejich pracovní podmínky.

Konkrétní opatření by měla být projednána se sociálními partnery na národní a evropské úrovni. Odbory bude na evropské úrovni zastupovat v otázkách nedostatku zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách EPSU.

Odbory požadují, aby Evropská komise vypracovala samostatnou směrnici o psychosociálních rizicích a právě nedostatek zaměstnanců by měl být jedním z nebezpečných faktorů.

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 17. 4. 2024 / 19:17

EPSU odmítá úsporná opatření v investicích do veřejných služeb

Ve dnech 20. a 21. března 2024 v Bruselu jednal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Aktuality 15. 3. 2024 / 8:36

Evropské odbory připravují demonstraci a kampaň 

Jednání stálého výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální služby (EPSU HSS) se konalo v Bruselu 28. února 2024.

Načíst další
 
Napište nám