EPSU odmítá úsporná opatření v investicích do veřejných služeb

Ve dnech 20. a 21. března 2024 v Bruselu jednal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Poslední, a to prezenční, jednání před kongresem vedli prezidentka EPSU Mette Nord a generální tajemník Jan Willem Goudriaan. V úvodu byla vyjádřena podpora ukrajinským odborářům, kteří se musí vyrovnávat s válečným stavem. Přes všechny krize se vedle rozvoje zbrojního průmyslu nesmí zapomínat na zajištění sociální spravedlnosti, budování potřebných veřejných služeb a s tím souvisí bezpodmínečná ochrana odborových práv. Výkonný výbor EPSU podporuje všechny odborové akce proti úsporným opatřením a škrtům ve veřejných službách.

Výkonný výbor se připravoval na kongres EPSU, který se bude konat v Bukurešti ve dnech 18. až 20. června, mottem kongresu je „Čas pro veřejné služby!“.

Výkonný výbor projednal program, jednací řád, návrhy na úpravu stanov a návrhy nominací na vedení EPSU. Současná prezidentka Mette Nord již nominaci nepřijala z důvodu odchodu do důchodu, generální tajemník Jan Willem Goudriaan se o pozici tajemníka uchází a má podporu výkonného výboru.

Kongres bude projednávat návrh na mimořádné usnesení kongresu o palestinsko-izraelském konfliktu. Doporučuje se, aby kongres vyjádřil nejhlubší soustrast a solidaritu se všemi lidmi, kteří zažili ztrátu a trpí kvůli současnému konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Doporučí se, aby kongres vyzval k ukončení všech násilných činů.

Výkonný výbor projednával finanční situaci ústředí a nutné změny ve finančním řádu. Podklady pro rozhodování zpracovala a předložila pracovní skupina, která byla jmenována z jednotlivých regionů. Zvyšování členských poplatků bude zaváděno postupně. Odborové svazy České republiky mají od vstupu do EPSU stanoveno snížené procento členských příspěvků, tzv. nižší index. Tento index se bude postupně v období pěti let zvyšovat, ale zůstane pro Českou republiku pod 100 %.

Výkonný výbor EPSU podpořil požadavek Evropské odborové konfederace (EOK) na zamítnutí návrhu Evropské rady, aby se upravila pravidla ekonomického vládnutí.

Europoslanci budou jednat o nejnovějších návrzích v posledním dubnovém týdnu. EPSU a EOK je vyzývají, aby hlasovali proti, jinak budou muset vlády omezovat veřejné výdaje a investice. Pravidla zavedou úsporná opatření v investicích do veřejných služeb. Evropská komise a Evropská rada navrhují, aby propast financí překlenul soukromý kapitál. Tento přístup vytváří prostor pro další privatizaci veřejných služeb. V důsledku nedostatečných investic se poskytování veřejných služeb pravděpodobně zhorší, což vytvoří prostor pro soukromé investice i v odvětvích, jako je zdravotnictví a sociální služby.

EOK organizovala proti škrtům velkou evropskou demonstraci v Bruselu dne 13. prosince 2023, akce organizovaly i svazy na národních úrovních, například v Belgii, ve Francii a ve Finsku proti omezování sociálních dávek.

EOK požaduje posílení sociálního dialogu, požaduje zodpovědné zastoupení zaměstnavatelů, kteří budou schopni a ochotni řešit konkrétné problémy zaměstnanců.

Výkonný výbor EPSU byl informován, o tom, že srbský ministr obrany veřejně odsoudil přítomnost odborů v armádě a sdělil, že „největší hloupost na světě je, že armáda má odbory, odbory nemají v armádě co dělat.“ EPSU vyjádřila podporu Armádnímu odborovému svazu Srbska proti útokům na práva odborů. Vedoucím odborářů hrozilo propuštění z armády, odboroví předáci byli zatčeni. EPSU odsoudila způsob chování srbské vlády a její tlak na rozbití odborů.

Výkonný výbor hodnotil práci v jednotlivých sektorech.

Pro sektor zdravotnictví a sociálních služeb je úspěchem začlenění problému nedostatku zaměstnanců do politických programů.

Pro sektor sociálních služeb je úspěchem ustanovení samostatného sektorového sociálního dialogu. Jednotlivé státy musí do června předložit plán dlouhodobé péče. Za Českou republiku jsme oslovili Ministerstvo práce a sociálních věcí s požadavkem na předložení plánu, ale zatím bez reakce.

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:45

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví. V tento den Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací ...

Aktuality 15. 3. 2024 / 8:36

Evropské odbory připravují demonstraci a kampaň 

Jednání stálého výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální služby (EPSU HSS) se konalo v Bruselu 28. února 2024.

Načíst další
 
Napište nám