Green deal z pohledu francouzských odborů

Cyrille Duch, člen výkonného výboru EPSU z Francouzské odborové federace Sante-sociaux CFDT, předložil 28. února 2024 na jednání stálého výboru EPSU pro zdravotní a sociální služby příspěvek k Zelené dohodě – green deal. Cyril vyzval odbory k akcím, o kterých se u nás nemluví. Je fakt, že při stavbě nemocnic se odbory nezajímají o to, jaký bude vliv staveb na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Hranice oteplení klimatu je každoročně překročena o několik stupňů, leden letošního roku nebyl nikdy tak teplý, oceán se přehřívá.

Více než 99 % populace žije v oblastech, kde znečištění ovzduší překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší.

Znečištění ovzduší je největší hrozbou pro veřejné zdraví, způsobuje úmrtí zejména kvůli onemocněním, jakými jsou srdeční choroby, mrtvice a rakovina plic.

Evropa se zavázala ke snižování emisí skleníkových plynů, k přechodu na klimaticky neutrální Zelenou ekonomiku. K tomu nedojde bez zapojení zaměstnanců a odborů. Evropská komise vyzvala, aby do akcí transformace bylo zahrnuto posílení sociálního dialogu. Mezinárodní organizace práce (ILO) doporučuje konzultace a účast odborů pro spravedlivý přechod k enviromentálně udržitelným ekonomikám a společnostem pro všechny.

Pokud má ve Francii společnost více jak 11 zaměstnanců, musí mít ustaven orgán, který zastupuje zaměstnance a může zpochybnit rozhodnutí společnosti, která mají negativní vliv na životní prostředí. Řídí se touto povinností zaměstnavatelé?

Všechna témata, která se týkají životního prostředí, musí být projednána s odbory. Protože zákon o klimatu existuje přes dva roky, je v podnicích pouze omezená podpora ekologickému pohledu a Zelené dohodě. Z pohledu životního prostředí jde o problém a bude trvat dlouho, než bude podpora ze strany společností a zaměstnanců pro nutnou transformaci.

Francouzské odbory provedly šetření o tom, jak je vnímána role odborů, úroveň sociálního dialogu v oblasti životního prostředí a ekologické transformace. Z šetření vyplývá, že převážná většina zaměstnavatelů nestojí o to, aby byly otázky životního prostředí začleněny do sociálního dialogu v jejich společnosti.

Odbory si vytvořily síť aktivistů a všechny akce odborů jsou cílené na zlepšení životního prostředí. Francouští odboráři přijali manifest o spravedlivém ekologickém přechodu. Manifest popisuje požadavky odborů a páky, které umožňují ekologické transformace a sociální spravedlnost. Cílem je posílit sociální a odborný dialog při ekologické transformaci, řešit environmentální problémy na úrovni společnosti. Otázky životního prostředí zahrnout do kolektivního vyjednávání na všech úrovních. Řešit pracovní místa, vzdělávání, rekvalifikace, posuzování schopností a dovedností zaměstnanců. Je nutné do kolektivního vyjednávání zahrnout podporu spravedlivé transformaci.

Nemocnice a výzva ekologické transformaci

Stárnutí populace a nárůst chronických onemocnění vedou k nárůstu poskytované zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče představuje 12 % terciárního energetického výdaje.

Ve Francii byl v roce 2023 zaveden vládní plán ekologického plánování pro zdravotní systém, který má do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 5 % ročně. Vláda současně pracuje na cestovní mapě převozu zdravotnických potřeb a péče. Převozy a doprava zvyšují množství škodlivých emisí, které mají zpětně negativní vliv na zdraví.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče a zelenou transformací se francouzští odboráři věnují i dopadům staveb nemocnic na transformaci. Ve Francii je stavebnictví druhým odvětvím, které produkuje nejvíce skleníkových plynů. Stavebnictví hraje roli při dosahování uhlíkové neutrality do roku 2050. Energetická renovace budov reaguje na výzvu proti změně klimatu a zlepšení kvality života Francouzů.

Budovy nemocnic, jejich renovace a nové stavby jsou posuzovány podle energetické náročnosti. Odboráři jsou vyzváni, aby se zapojili do hodnocení vhodnosti staveb, jejich energetické náročnosti a vlivu na životní prostředí.

Odboráři sdělují, že problém je v reformě rozpočtových pravidel Evropské komise, která obnovuje rozpočtová omezení v naprostém rozporu s jedním z klíčových cílů současné Komise, a sice s realizací Zelené dohody. Jde o politickou chybu EU. Zástupci Rady EU a Evropského parlamentu došli 10. února 2024 k dohodě o reformě Paktu stability. Vstup v platnost nových rozpočtových pravidel je naplánován na leden 2025. Záměrem reformy je modernizovat Pakt stability, který omezuje pro každý stát EU schodek veřejných služeb na 3 % HDP a dluh na 60 %. Pokud EU neodstraní prahové hodnoty 3 % a 60 %, nebude možné řešit ekologickou transformaci.

Francouzská vláda pro program udržitelné ekologie, rozvoje a mobility uvolnila miliardy eur ze svého rozpočtu. Francouzští odboráři požadují, aby EU dosáhla svého cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, realizovala kroky, které spravedlivě rozdělí náklady nutné pro spravedlivou transformaci, a předložila pravidla, která uznají ústřední roli zaměstnanců. Povinnost konzultací se zaměstnanci při ekologické transformaci je zásadním požadavkem francouzských odborářů.

Francouzští odboráři vyzývají všechny odboráře, aby se zapojili do přípravy projektů staveb a rekonstrukcí nemocnic z pohledu vlivu na energetickou náročnost a zdraví zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 30. 5. 2024 / 11:38

Miroslav Vácha referoval v Bruselu o českém zdravotnictví

Na březnovém jednání výkonného výboru EPSU jsem byla vyzvána, abychom vyslali zástupce České republiky, který by 8. dubna v Bruselu vystoupil na konferenci "Zdraví místo profitu".

Aktuality 30. 5. 2024 / 11:22

Tikající časovaná bomba: Zdravotnictví v ČR a Evropě

Je pondělí 8. dubna, stojím před budovou Altiero Spinelli v Evropském parlamentu v Bruselu, před srdcem rozhodování o zdravotnické politice v Evropě. Za hodinu zde budu mít projev na konferenci.

Aktuality 30. 5. 2024 / 10:42

Projev na konferenci Zdraví místo profitu v Evropském parlamentu

Jmenuji se Miroslav Vácha, jsem z České republiky a budu hovořit o personální situaci ve zdravotnictví České republiky. Pracuji 14 let jako zdravotnický záchranář na záchranné službě.

Načíst další
 
Napište nám