Podívejme se na to očima „nečlena“. Co mi může náš odborový svaz nabídnout? Proč bych měl chtít se stát registrovaným členem? Přijdeme za kolegou a budeme ho chtít přesvědčit, aby se stal členem. Když budeme mít to „štěstí“, jak tomu bohužel bývá v současné době pravidlem, tak se budeme snažit přesvědčit o naší důležitosti zaměstnance, který se už setkal s naštvaným uštvaným členem nebo zaměstnancem, který nevidí na odborech nic pozitivního. Vidí kolegy, členy, předsedy, výbor, jak jsou různě „skrytě“ perzekuováni zaměstnavatelem, protože si dovolili vystoupit z řady a „pouze“ se domáhali svých práv a dodržování zákoníku práce. Co mu máme tedy říct? Jak ho máme přesvědčit? Co je to hlavní, co mu odbory mají přinést?

Kromě výhod, jako jsou různé slevy, ať ty, které mu poskytne svaz ve formě benefitů ze Zajišťovacího fondu či prostřednictvím slevového portálu Odbory Plus, nebo ty, které mu poskytne jeho potenciální domovská ZO? Uzavřenou kolektivní smlouvu s dojednanými výhodami pro něj? Co je to nejdůležitější? Co je pilířem odborového svazu, obzvláště v této škaredé době? PRÁVNÍ OCHRANA A ZASTOUPENÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH OTÁZKÁCH!

Pojďme se podívat do reality.

Proč si platíme elektřinu? Proč nám není líto dát měsíčně stovky za energie? Protože si za to můžeme doma svítit, díváme se na televizi, zapneme počítač, rádio. Žehlíme, pereme, vaříme atd. Proč měsíčně vezmeme peníze a platíme za mobilního operátora? Protože si zavoláme, kdykoliv potřebujeme, napíšeme SMS, koukneme na poštu atd. Proč si platíme různá pojištění a podobně? Protože víme, že v případě potřeby jsme zajištění my nebo rodina. Vstoupíme do odborů a měsíčně nás to stojí zhruba 200 Kč. Za rok je to malá částka. Co za to máme? Máme za to tyto výhody, můžeme čerpat benefity z portálu Odbory Plus, Zajišťovacího fondu, benefity ze ZO, jednáme kolektivní smlouvu, jsme rovnocenní partneři při jednáních v oblastech BOZP a PO a další. Mnoho lidí se ptá, není to moc? 200 Kč měsíčně?

Vážení, kolik z vás muselo soukromě využít služeb právníka? Nikoliv našich svazových právníků, ale soukromého právníka, kterého jste si museli zaplatit? Trochu jsem se na ten ceník podívala. Hodinová taxa advokáta se pohybuje zhruba od 500 do 3000 Kč. O tom, kolik zaplatíte za různé úkony atd., se nebudeme ani bavit. V každém případě se mi nepodařilo najít advokátní kancelář, která by si za své kompletní služby v případech vzala jen 200 Kč. Proč 200 Kč? Tolik nás zhruba stojí měsíční členské příspěvky. Členské příspěvky, za které máme vše to, co jsem výše popsala, včetně, a to je to nejdůležitější, právního poradenství a právního zastupování.

Ale nebavme se zde jen o právnících. V odborovém svazu zdravotnictví je mnoho lidí. Na ústředí svazu jsou lidé, díky kterým se dnes máme zase o kousek lépe. Jsou tam lidé, pro které je práce v odborech jejich život. Oni nepracují pro odbory. Pracují pro nás, pro nás lidi, kteří pracujeme ve zdravotnictví. Denně jednají na nejrůznějších místech, mezinárodní úrovní počínaje, přes prezidentskou kancelář až po jednání v našich odborových základnách. Denně se prokousávají vším možným i nemožným, hledají způsoby, jak dosáhnout cíle, abychom se měli lépe. Jsou to oni, díky kterým se daří upravovat pro nás důležitá vládní nařízení a různé zákony, platové tabulky a mnoho dalšího.

V době, kdy se všechno zdražuje a žádného zaměstnavatele netížilo, jestli jeho zaměstnanci mají na zdražené ceny služeb a podobně, se odbory zasadily o navýšení platů a mezd o 5 %. Není to sice mnoho, nepokryje to všechny navýšené náklady, ale když to porovnáme s okolními státy, kde se za roky jednání a stávkování podaří vyjednat jen 1% navýšení mezd, je to obrovský úspěch, obrovské číslo navýšení, obzvláště, když další navyšování se snaží naší zástupci dojednat.

Na jednom z minulých zasedání sekce pro práci s členskou základnou jsme dlouze diskutovali o tom, proč být členem v odborech, jak lidem říci o existenci odborů. Shodli jsme se na tom, že odbory své úspěchy málo prodávají, že co se nepovede, o tom se sáhodlouze diskutuje a vědí to všichni, ale co se udělá dobře, co se podaří, se bere jako samozřejmost a dál se nešíří.

Byla bych moc ráda, když bych se v Bulletinu více dočítala, co naše právní oddělení vše dělá, jaké kauzy se jim daří úspěšně řešit, aby psali více o tom, jak se nepozorní zaměstnanci svými chybami dostali do úzkých, abychom se z jejich chyb mohli poučit a vyhnout se jim. Je zapotřebí, aby byla jejich práce vidět, mimo jiné i proto, abych, až půjdu za novým zaměstnancem, zvát ho ke vstupu do odborů, aby se i on mohl dočíst mnoho o tom, kdo jsme, kdo jsou naši lidé a že když mluvíme o právech a naších právnících, tak jedině s velkými P!

Je rozdíl, mluvit o nich, říci, máme pro tebe bezplatnou právní ochranu. Ono je to tak trochu imaginární. Kdežto, když si přečte o jejich práci a výsledcích, když se o nich doslechne z rádia, médií, už to není imaginární, už je to fakt, realita.

Vážení, shrnu-li to, tak tu máme dost silné argumenty, proč být v odborech a co je naším stěžejním pilířem odborů. Co vy na to?

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám