Tento text píši na začátku května a chci jej pojmout jako odlehčené jarní zamyšlení po končící zimě, o začínajícím jaru, nových cestách a příležitostech a snad i dobrých výhledech. Nechce se mně v této krásné jarní době psát o tom, jak naši politici politizují, slibují, dohadují se, osočují.

Pro každého z nás je jistě 1. květen především jedním ze dnů volna, ale pro mnohé zůstává i Svátkem práce, a to i ve většině evropských zemí. Tento svátek byl ustaven v roce 1889 jako vzpomínka na chicagské oběti tzv. Haymarketského masakru z roku 1886, kdy k uctění snahy dělníků o rovné pracovní podmínky a na památku všech obětí podali francouzští socialisté ve II. Internacionále návrh na oficiální uznání 1. května jako Svátku práce. V naší zemi se slaví od roku 1890. Někteří tento den vnímají spíše jako oslavu lásky, se kterou se pojí mnohé tradice jako například polibek pod rozkvetlým stromem nebo stavění májky. Májka je však spíše symbolem jara a oslavou ročního období, které podle mne patří k těm nejkrásnějším. Je to asi proto, že jsem se narodila a žiji v kraji, který inspiroval mnoho umělců, ale především K. H. Máchu k napsání Máje.

V naší práci nás čekají také mnohé změny a nové cesty. Důležité jsou změny v zákoně o sociálních službách. Novela pomůže upravit současné nevyhovující podmínky skutečným potřebám a zájmům jak klienta, tak i poskytovatele sociálních služeb. Dojde k navýšení částky příspěvku na péči ve čtvrtém stupni a důležitou součástí této novely je i hospicová péče, která se stane oficiální službou. Všechny tyto úpravy by měly vést ke zkvalitnění života těch lidí, kteří jsou nejvíce zranitelní a ohrožení, těch, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Mnozí z nás se touto problematikou určitě jak v rodině, tak ve svém okolí dnes a denně setkávají.

Další významnou oblastí, která volá po řešení, je oblast sociálního bydlení. O potřebnosti zákona o sociálním bydlení se v naší republice mluví již mnoho let. Zákon by měl pomoci lidem v bytové nouzi a zároveň i omezit obchod s chudobou. Při své práci (kontrola ubytoven) se s tímto problémem setkávám velice často. Bydlí zde často lidé s postižením, které potřebuje trvalou zdravotní péči, přežívají na ubytovnách, kde mnohdy neteče ani teplá voda, není bezbariérový přístup, není možnost teplého jídla, léky podává „recepční“ bez jakéhokoliv vzdělání. Pro podnikatele-ubytovatele jsou však tím nejžádanějším klientem. Vláda schválila určitý kompromisní návrh, ale zatím jej neprosadila. „Chce to jen vůli politiků pomoci lidem v nouzi,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Doufám a věřím, že tato vůle bude.

Dne 26. 4. 2017 jednaly odbory s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou o platech. Odboráři zde mimo jiné předložili svůj požadavek na růst platů – navýšení platových tarifů o 10 % od srpna 2017. Výsledkem setkání je dohoda, že se další jednání uskuteční do poloviny června 2017 za účasti ostatních předsedů stran vládní koalice.

Také moje práce v orgánu ochrany veřejného zdraví je čím dál tím náročnější, komplikovanější, a to zejména kvůli přijímání nových zákonů, vyhlášek, nařízeních vlády a evropských směrnic. Mnoho pracovních porad u nás začíná výčtem, jaká nová legislativa je uvedena v platnost a co to pro nás v naší práci znamená. Do terénu chodíme vybaveni čím dál tím větší sbírkou nových zákonů a nové legislativy. Mnohdy si postesknu, protože jsem opravdu pamětník hygienické služby, proč muselo dojít v roce 2003 k rozdělení hygienické služby na krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy, když nám všem bylo spolu pohromadě tak dobře.

Přeji vám všem jenom dobré a dovoluji si vyjádřit naději, že my všichni budeme odpovědně a důrazně pokračovat v naší práci na ochranu a obranu našich práv, svobod a nezávislosti.

Jedna z posledních zpráv v médiích zní: vláda podala demisi. Nevím, jestli něco nového začíná, nebo končí. Krásné jaro všem.

 

Alena Wilhelmová – vizitka:

Od roku 1977 jsem zaměstnankyní Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kde pracuji jako asistentka hygienické služby. V tomtéž roce jsem také vstoupila do odborů. V krajské radě OSZSP ČR Ústeckého kraje jsem čtvrté volební období, do roku 2014 jsem byla její předsedkyní. Několik let jsem členkou sekce pracovníků hygienické služby a od roku 2014 jsem za výkonnou radu její garantkou. Od roku 2014 jsem členkou výkonné rady odborového svazu. Mé záliby jsou lyžování, potápění, v létě cyklistika.

 

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám