Je důležité začít od základů

V posledních dvou letech se nám daří zastavit propad členské základny odborového svazu. Tato zpráva je určitě pozitivní, ale pojďme více do hloubky. Vždyť když chcete mít úspěšnou organizaci, kde je stavebním kamenem člen a počet členů rozhoduje o vaší finanční síle, musíte své členy znát. Co vlastně víme o členské základně odborového svazu? Pouze to, co lze získat z dat, která poskytují jednotlivé základní organizace.

A jaké informace vlastně evidují základní organizace o svých členech? Toto bude téma dnešního článku, který bude prvním z řady článků, kde se budou členové sekce pro práci s členskou základnou snažit ve spolupráci s aktivními základními organizacemi najít cesty, jak stabilizovat a rozšiřovat členské základny.

Každý, kdo se ve své organizaci stará o evidenci členů, by si měl odpovědět na tyto základní otázky: Mám přesná data o počtech členů? Znám věk svých členů? Znám poštovní adresy svých členů? Znám e-mailové adresy svých členů? Znám telefonní kontakt na své členy? Znám pracovní profese svých členů? Vím, na kterém oddělení pracují mí členové? Vím, kdy vstoupili mí členové do organizace? Každá organizace, která chce mít stabilní členskou základnu a být úspěšná v náboru nových členů, by měla mít funkční mechanismus na evidenci členů, ze které je schopna vyčíst potřebná data.

Odborový svaz jako jeden z prvních spustil možnost elektronické evidence členů díky centrálnímu programu Trewis. Již několik let mají základní organizace možnost využívat tzv. Trewísku, programu pro základní organizace na evidenci svých členů. Pozitivní je, že tento program využívá stále více základních organizací. Prvním krokem naší sekce v roce 2020 bude zmapovat přesné počty uživatelů Trewísku a poté od uživatelů zjistit, v jakém rozsahu využívají tento program. Zda zadávají pouze nezbytné informace, či vyplňují i nepovinné. Zároveň je nutné se ptát organizací, které Trewísek nevyužívají, proč tomu tak je. V případě překonatelných překážek jim posléze nabídnout podporu formou školení či praktické ukázky. Data, která lze zadat (příjmení, jméno, titul, pohlaví, narození, ulice, město, PSČ, vstup do OS, vstup do Zajišťovacího fondu, kategorie, zařazení, osobní číslo, telefon do práce, mobilní telefon a e-mail) jsou nezbytná pro následné využití při plánování a stanovení strategie stabilizace členské základny a náboru nových členů. Dalším plusem je možnost automaticky generovat hlášenky na odvod členských příspěvků a hlášenky do Zajišťovacího fondu. Zároveň máte přehled o čerpání Zajišťovacího fondu a další možnosti.

Program Trewis má samozřejmě své programátorské limity. Je zcela běžné, že většina z uživatelů si i nadále vede vlastní evidenci členů. Nejčastěji je tato evidence vedena v Excelu, což je praktické, díky možnosti různého řazení a vytváření grafů.

Pro příklad použiji naši odborovou organizaci Nemocnice České Budějovice. V současné době máme 568 členů. Využíváme Trewísek a zároveň vlastní evidenci členů, kde navíc oproti Trewísku evidujeme konkrétní pracoviště, délku pracovní smlouvy, zda na dobu určitou (do kdy), či neurčitou, výši úvazku, čerpání svazových benefitů a čerpání příspěvků od základní organizace.

Tyto informace získané z členské přihlášky či formou dotazníku, využíváme pro následnou komunikaci s jednotlivými členy a pro stanovení strategie náboru na jednotlivých pracovištích. Zároveň díky těmto informacím můžeme sledovat například věkový vývoj členské základny (do 35 let 27,6 %, 35 až 50 let 46,7 %, 50+ 25,7 %) či sledovat počty nových členů (od roku 2015 máme 479 nových členů). Takovéto rychlé analýzy lze využít nejen v základní organizaci, ale zejména na centrální úrovni pro predikování vývoje členské základny odborového svazu a podle toho stanovit priority do budoucna.

Prvním krokem tedy je, aby možnost elektronické evidence využívalo co nejvíce základních organizací a při využívání zadávaly co nejvíce informací. Na nás bude s těmito informacemi pracovat a využít je v rámci celostátní strategie náboru a při konkrétní spolupráci s jednotlivými organizacemi.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám