Je naše společnost připravená na transformaci psychiatrické péče?

Kde v zahraničí k podobné změně došlo a co přinesla?

Již druhý kulatý stůl k transformaci psychiatrických nemocnic se konal na Ministerstvu zdravotnictví ve středu 13. listopadu. Byl pořádán ve spolupráci našeho odborového svazu a Ministerstva zdravotnictví, tentokrát i za účasti Ministerstva práce a sociálních věcí. Účastníky byli převážně zástupci základních odborových organizací z psychiatrických nemocnic a někteří jejich ředitelé, dále pak také zástupci odborových organizací ze sociálních služeb a zdravotnické záchranné služby.

Sešli jsme se, abychom se seznámili podrobněji s transformací psychiatrické péče, jejím dosavadním průběhem, s jejími cíli a dopady. Padlo mnoho otázek, na které jsme očekávali odpovědi – například jaký dopad bude mít snižování počtu pacientů v psychiatrických nemocnicích na počty zaměstnanců? Budou schopny psychiatrické nemocnice přežít transformaci se stejným počtem zaměstnanců? Jaká péče bude primární v psychiatrických nemocnicích a jakou budou zajišťovat centra duševního zdraví? Jak se bude podílet na úhradách VZP a jak je zajištěna provázanost například na sociální služby? A také, jak bude společnost vnímat pacienty z psychiatrických nemocnic v běžném životě a zda jsou tito na život „venku“ připraveni například materiálně.

Odpovědi na naše otázky nám v prezentacích zodpovídali MUDr. Simona Papežová i Mgr. Jan Vrbický. Pozdravit nás přišel také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Krásné prezentace, které jsme viděli, vize, o kterých jsme slyšeli, snad nikoho z účastníků za stranu zaměstnanců (a možná i budoucích pacientů) nenechaly klidné. Reformu vidí jinak ministerský úředník a docela jinak člověk, který v psychiatrické nemocnici pracuje. Tato transformace není zatím zajištěna ani personálně, ani finančně, ani není řešeno zdravotně sociální pomezí.

Zda jsou naše společnost a zdravotnictví připravené na transformaci psychiatrická péče, nelze nyní říci. Snad se o dalších plánech a budoucnosti dozvíme více na jednání třetího kulatého stolu k transformaci psychiatrických nemocnic, který připravuje svazová sekce nemocnic spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanou Břeňkovou a vedením svazu na 31. března.

Zatím stále hledáme odpověď na připomínku v diskusi, která nebyla zodpovězena: ve kterých státech nebyla transformace psychiatrických nemocnic dokončena a proč. A také by nás velice zajímalo, kde transformace proběhla úspěšně a splnila svůj účel.

Foto Ivana Břeňková a Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:52

Mladších kolegyň a kolegů ve zdravotnictví je mi líto

Kvapem se blíží svátky klidu, ale to nějak nekoresponduje s děním a problémy ve zdravotnictví.

Aktuality 19. 10. 2023 / 21:55

Pozici hygienické služby je nutné neustále posilovat!

Když jsem v roce 1993 nastoupila na Okresní hygienickou stanici Šumperk, oddělení hygieny výživy, měli jsme svého pana ředitele, vlastní laboratoře, prováděli jsme kontrolní činnost ve stravovacích službách...

Aktuality 18. 10. 2023 / 20:07

Brífink po jednání krajské konference měl význam

Po krajské konferenci Pardubického kraje dne 17. 10. 2023 v Pardubické krajské nemocnici byl se svolením ředitele uspořádán brífink k situaci v nemocnicích, ZZS a v zařízeních sociálních služeb v kraji.

Načíst další
 
Napište nám