Kam kráčí české lázeňství aneb Pojďme směřovat společně

České zdravotnictví se stále potýká s velkými problémy, a to od nemocnic přes specializovaná pracoviště až po odborné ústavy a lázně. Nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se velmi snaží o pojmenovávání problémů a předkládání nejprve krizových řešení pro rychlou stabilizaci a pak také systémové opatření. Tu první část opatření, tedy rychlé kroky, komplikují mylné představy ministra financí Andreje Babiše a Ústavní soud ČR. Ty druhé kroky pak roztříštěnost odborné veřejnosti, ale hlavně názorů politiků.

České lázeňství mohlo díky velké snaze téměř všech hráčů v sektoru po několika letech propadu a po devastujícím roce 2013 zažít mírný růst. Byla připravená novelizace Indikačního seznamu, která vznikla díky silnému tlaku našeho svazu spolu s občanskými sdruženími a představiteli lázeňských míst. Těsně před vydáním vyhlášky však do pozitivního trendu zasáhlo usnesení Ústavního soudu ČR. Vyhláška stanovující Indikační seznam byla k 31. 12. 2014 zrušená. Pro lázeňství to na jednu stranu byla dobrá zpráva, jelikož definitivně zavrhla přístup pravicových politiků k metodě řízení politik státu pouze přes vyhlášky. Na stranu druhou vrátila diskuzi o českém lázeňství na začátek a nápravu je nutno dojednat ve velmi krátkém období.

Pro české lázně to znamená, že i rok 2014 bude velmi obtížný. V sektoru se ale obrátí trend. Lázně, které byly závislé na pojištěncích, se částečně dočkají zlepšení, protože byl zrušen regulační poplatek, a tak se tento typ rehabilitace stane dostupnější. Letos se také do lázní budou moci dostat pacienti, kteří mají indikované choroby, jež dávají nárok na lázně jednou za 24 měsíců. Bohužel je to dle našeho názoru jen malá útěcha. Druhý typ lázní, který je závislý na samoplátcích s ciziny, se však kvůli nestabilní situaci na Ukrajině nejspíš dočká poklesu, což už zaznívá z Karlovarského kraje.

Pro kolegy z lázeňství je to špatná zpráva, která znamená další nezlepšování podmínek a trvající tlak na zaměstnance, aby si snižovali své nároky. Obcházení pracovněprávních pravidel pomáhá zaměstnavatelům k udržení prosperity jejich společností. Je nutné si uvědomit, že bez investice do zaměstnanců se českému lázeňství v budoucnu nemůže dařit lépe. Jsme přesvědčení, že investice do zaměstnanců v lázeňství je v současné době tou nejdůležitější investicí, na které stojí rozvoj tohoto segmentu. Zaměstnanec nemůže být méně důležitý než investice do fasády a nábytku.

Přes snahu zaměstnavatelů ve veřejnosti vzbudit dojem, že je vše na dobré cestě, musíme upozornit, že lázeňství nemá zdaleka vyhráno. Je nutné české lázeňství uchránit před zhoršující se odborností, zaviněnou chybějícím systémem vzdělávání. Musíme české lázně chránit před ustupující léčebnou funkcí, která má mnohasetletou tradici. Je nutné také zvýšit dozor nad dodržováním léčebných programů, a tedy zabránit poklesu účinnosti léčby. V neposlední řadě je však také nutné naučit zaměstnance se nebát bránit svá práva a nenechat si líbit každodenní šikanu od zaměstnavatelů. K tomu jsou zde odbory a také Státní úřad inspekce práce.

České lázně jsou důležitou složkou veřejné zdravotní péče a pro zachování tohoto postavení je nutné, abychom všichni z tohoto sektoru spolu spolupracovali a na problémy v našich jednotlivých zařízení se koukali také z celkového pohledu. V lázeňství jsou společné problémy a díky komunikaci a pravidelné výměně informací tyto problémy můžeme řešit.

Neřešte své věci osamoceně, pojďme věci řešit společně a vyměňujme si informace stejně efektivně jako naši ostatní partneři. Osamocený zástupce zaměstnanců nemá šanci uspět, jelikož má méně informací než jeho zaměstnavatel.

Na vaše názory a spolupráci se těšíme.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2023 / 18:52

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Aktuality 15. 5. 2023 / 21:04

Sociální dialog jako nástroj vítězství nejen při COVID-19

V této mé malé chvilce zamyšlení mi dovolte přiblížit důležitost sociálního dialogu na příkladu nedávné pandemie, která poznamenala celý svět.

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám