Kolektivní smlouva v Krajské zdravotní, a. s., byla podepsána, ale…

Vyjednávání v Krajské zdravotní, a. s., bylo ukončeno podepsáním kolektivní smlouvy a pro mě osobně bylo velkým poučením. Krajská zdravotní, a. s., to je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Chomutov, o. z., Nemocnice Most, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., NNP Ryjice a NNP Most.

Jde o nemocnice Ústeckého kraje. Již z jejich výčtu je patrné, jak složitá jsou vyjednávání o kolektivní smlouvě. Odbory vyjednávají se zaměstnavatelem uzavření jedné kolektivní smlouvy pro více jak 7 tisíc zaměstnanců.

Začátkem roku zaměstnavatel předložil návrh dodatku k uzavřené kolektivní smlouvě, kterým by došlo ke zvýšení objemu mzdových prostředků o cca 9 %. V návrhu uvedl zvýšení příplatku za práci ve směnách, dalších příplatků a zvýšení mzdových tarifů.

S navýšením příplatků vyslovili zástupci odborů souhlas již při prvním předložení návrhu. Nesouhlas odborů byl s tím, aby se skupinám zaměstnanců navýšily mzdové tarify od 10 % až 0 %. Odbory nesouhlasily s tím, aby u některých zaměstnanců THP profesí, nelékařských pracovníků s vyšší praxí a u všech lékařů nedošlo ke zvýšení mzdového tarifu ani o korunu.

Odbory předložily svůj návrh dodatku ke kolektivní smlouvě, kterým by se zvýšily základní tarify od 10 % do 5 %, což by znamenalo, že by se všem zaměstnancům navýšil mzdový tarif minimálně o 5 %.

Strana zaměstnavatele s návrhem dodatku z důvodu dalšího nárůstu finančních prostředků nesouhlasila.

Návrh dodatku zaměstnavatele, ani návrh odborů podepsán nebyl, nedošlo ke shodě.

Došlo k tomu, že od 1. ledna zaměstnavatel příplatky zaměstnancům navýšil, ale mzdové tarify ne.

Po ukončení platnosti kolektivní smlouvy se uzavřela nová kolektivní smlouva platná od 1. července tohoto roku. V souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou se budou zvyšovat některým zaměstnancům mzdové tarify. K podpisu ze strany odborů došlo v pondělí 10. června až po vyjádření představenstva, že již na návrh odborů na další úpravy mzdových tarifů nelze z ekonomických důvodů přistoupit.

Pro vysvětlení: v  Krajské zdravotní, a. s., došlo před deseti lety k uzavření smlouvy, která kopírovala systém odměňování platem. Nemocnice přecházely z příspěvkových organizací na obchodní společnost, tedy složky odměňování, které se nazývaly platem, se změnily na mzdu, na mzdové třídy, mzdové stupně a tomu odpovídající mzdové tarify. Mzdové tarify se navyšovaly, až na jeden rok, tak, jak se zvyšovaly platové tarify v příspěvkových organizacích.

V předchozím období došlo při vyjednávání o kolektivní smlouvě k tomu, že na návrh zaměstnavatele se mzdové tarify navýšily minimálně na částky příslušných zaručených mezd. Z tohoto důvodu mají někteří zaměstnanci vyšší mzdové tarify, než jak jsou určeny platové tarify pro příspěvkové organizace. Toto se jeví jako přínos pro zaměstnance, ale má to jedno velké ALE. Pro letošní rok zaměstnavatel předložil návrh na zvýšení příplatků podle dohody uzavřené s Ministerstvem zdravotnictví, ale navýšení mzdových tarifů v daných tabulkách tak, že se navýší tarify pouze na částky zaručených mezd. Z tohoto důvodu se zaměstnancům, kteří měli mzdový tarif podle dané tabulky roven nebo vyšší než zaručenou mzdu, mzdový tarif nezvýšil. V praxi to má dopad takový, že se některým zaměstnancům z řad THP, nelékařských profesí s vyšší praxí a všem lékařům mzdový tarif od 1. července nezvýší. Naopak, některým zaměstnancům se zvýší mzdové tarify v rozpětí od 1 – 10 %.

Přejeme všem navýšení tarifů, ale osobně musím upozornit na to, že v nemocnici došlo k nepochopitelné nivelizaci mzdových tarifů, stírá se ocenění praxe, získání zkušeností a loajalita ke Krajské zdravotní, a. s.

Jednání o úpravě mzdových tarifů bude opět otevřeno po uzavření dohod k úhradám za poskytovanou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven pro rok 2020. Snahou odborů bude, aby se základní mzdy navýšily také ostatním kategoriím zaměstnanců.

Na závěr děkuji straně odborů a zaměstnavatele za korektní jednání a uzavření kolektivní smlouvy. Vyjednávací tým se sejde opět v září k jednání o dodatku kolektivní smlouvy ke zvýšení mzdových tarifů od 1. ledna 2020.

Podobné články

Aktuality 13. 11. 2023 / 11:13

Kolektivní vyjednávání v Krajské zdravotní začalo 30. října

V Krajské zdravotní, a. s., začalo 30. října kolektivní vyjednání. Zúčastnili se zástupci všech odborových organizací OSZSP ČR nemocnic Krajské zdravotní.

Aktuality 19. 10. 2023 / 14:23

Odboráři z FN Plzeň společně vyrazili do Safari Parku

Rok se s rokem sešel a naše odborová organizace opět uspořádala akci pro své členy a jejich ratolesti. Tentokráte do Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktuality 15. 9. 2023 / 9:27

V Krajské zdravotní o opatřeních týkajících se více zaměstnanců

Ve všech kolektivních smlouvách mají odbory a zaměstnavatelé sjednán postup pro případ opatření zaměstnavatele, která se týkají většího počtu zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám