Květen 2014

30. května

* Na předporadě k jednání tripartity se sešla delegace ČMKOS, aby si upřesnila stanoviska k projednávaným bodům. O situaci ve zdravotnictví informovala kolegy předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s ministrem financí Ing. Andrejem Babišem o odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Předsedkyně seznámila ministra financí s průběhem vyjednávání svazu o zvýšení platů zaměstnanců a o požadavku OS přeřadit sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči do „zdravotnických tabulek“. 

 

29. května

* V Poslanecké sněmovně se pod záštitou poslankyně Jany Hnykové a poslance Jaroslava Zavadila uskutečnil seminář O lidech, kteří se starají o druhé, aneb Postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách. K tématu vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduardem Sohlichem a výkonným ředitelem asociace JUDr. Stanislavem Fialou, aby si předali aktuální informace o situaci ve zdravotnictví.

 

28. května

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský vedl seminář na téma zvládání verbální agrese, který se konal na KHS Jihomoravského kraje v Brně.

* V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání s dodavatelem stavebních úprav budovy OS, kde bude v přízemí vybudována kavárna. Jednání se zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.

* V Domě odborových svazů se sešli předsedové OS z rozpočtové sféry k projednání dalšího společného postupu k úpravě nařízení vlády vydaného ministrem Drábkem, které umožnilo zavést pásmové odměňování. Schůzku koordinoval předseda ČMKOS Josef Středula. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která vystoupila s požadavkem na zrušení části v nařízení vlády, které umožňuje zavést pásmové odměňování ve zdravotnictví.

* V poledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla spolu s poslankyní Janou Hnykovou s ředitelem VZP Ing. Zdeňkem Kabátkem kvůli projednání úhrad zdravotní péče pobytovým zařízením sociálních služeb a kvůli uzavírání nových smluv ve zdravotnických zařízeních, která měla uzavřené smlouvy na dobu určitou. Na jednání se konkrétně řešila i situace v Nemocnici v Kutné hoře. 

 

26. a 27. května

* Sekce pracovníků hygienické služby pořádala na Ministerstvu zdravotnictví konferenci za účasti zástupců odborářů a zaměstnavatelů. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně a garantka sekce Ivana Břeňková. Odpolední části jednání se zúčastnila také předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

 

22. a 23. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na V. ročníku konference na téma Zefektivnění zdravotní péče bez vlivu na její kvalitu s příspěvkem o odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

 

18. – 23. května

* Členka výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) za Českou republiku Ivana Břeňková se společně s předsedy OS veřejných služeb zúčastnila kongresu EPSU v Toulouse. Kongresem byla potvrzena do pozice členky výkonného výboru na další, pětileté období.

 

21. května

* Do Prahy se sjeli zaměstnanci ZZS z celé ČR, aby na své již tradiční konferenci Bezpečná sanitka zhodnotili aplikaci zákona o zdravotnické záchranné službě do praxe. Konference se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

20. května

* Na krajském úřadě Středočeského kraje se sešli zástupci středočeských nemocnic a krajské rady Středočeského kraje, aby s hejtmanem kraje MVDr. Josefem Řihákem a radní pro zdravotnictví Jiřinou Fialovou spolu se zaměstnavateli projednali situaci ve středočeských nemocnicích. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách se na MPSV konalo jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku. Obsahem jednání byl převod financování na kraje, personální situace v pobytových zařízeních sociálních služeb, poskytování zdravotní péče v sociálních službách a situace na inspektorátech práce. Za OS stanoviska k jednotlivým bodům prezentovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

19. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s poslankyní Janou Hnykovou k přípravě semináře O lidech, kteří se starají o druhé, aneb Postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

 

14. – 17. května

* Členové výkonné rady OS a výkonného výboru partnerského slovenského odborového svazu se sešli na společném každoročním jednání, tentokrát ve Znojmě. Součástí jednání byla i návštěva Domova u lesa v Tavíkovicích.

 

14. května

* Závěrečné konference projektu mezi ČMKOS a Norskými fondy na téma odborářské práce, PR se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

13. května

* V Krajské zdravotní, a.s., v Ústí nad Labem se konalo jednání k pracovnímu řádu a dodatku kolektivní smlouvy. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právnička svazu JUDr. Zuzana Pláničková.

* Krajská rada Středočeského kraje jednala spolu s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou s náměstkem hejtmana pro oblast sociálních věcí Bc. Zdeňkem Syblíkem o situaci v sociálních službách ve Středočeském kraji. Odbory se s náměstkem neshodly v principiálních záležitostech odborových práv a jednání se uskuteční znovu, a to za účasti hejtmana kraje MVDr. Josefa Řiháka.  

 

12. května

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupci zaměstnavatelů o přípravě konference na téma násilí na pracovišti v sociálních službách a ve zdravotnictví ze strany třetích osob. Schůzky se zúčastnil rovněž místopředseda Ladislav Kucharský, který v dopoledních hodinách jednal se zástupci Nadace Friedricha Eberta o dalším možném financování našich společných vzdělávacích aktivit.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou k projednání nabídky Odbory Plus.

 

7. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupci České podnikatelské pojišťovny, aby projednali další spolupráci této pojišťovny s odborovým svazem.

 

6. května

* V Českých Budějovicích se konala za účasti místopředsedů porada s předsedy odborových organizací.

 

5. května

* V Karlových Varech se konala za účasti místopředsedů OS porada s předsedy odborových organizací.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková odpoledne jednala s ředitelem odboru MPSV Davidem Pospíšilem.

* Mimořádného jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se „zakladateli“ poskytování Psychosociální intervenční služby v ČR MUDr. Danou Hlaváčkovou a PhDr. Lukášem Humplem, aby projednali koordinací postupů při prosazování této pomoci zaměstnancům nemocnic.

 

2. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu se zástupci zaměstnavatelů, odborů a krajů s premiérem Bohuslavem Sobotkou o situaci ve zdravotnictví.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám