Leden 2019

31. ledna

* Vedení OS se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou sešlo s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem kvůli vyplácení/nevyplácení zvláštních příplatků v nemocnicích. Účastníci se dohodli, že OS má ministrovi sdělit, které nemocnice příplatek nevyplácejí.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková s místopředsedou Lubomírem Franclem sešli s předsedou a místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem a Petrem Fialou, aby projednali možnosti další spolupráce.

 

30. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s poslankyní Alenou Gajdůškovou k jednání na téma dlouhodobá péče a zdravotně-sociální pomezí.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila konference a jednání společníků Gratia futurum 913 v Havlíčkově Brodě, kde vystoupila s prezentací k problematice počtů zaměstnanců v sociálních službách a jejich odměňování a prezentovala Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR s důrazem na výhody členství v odborech.

 

29. ledna

* Na MPSV se konalo další jednání k sektorové dohodě v sociálních službách, která řeší možné zavedení personálních standardů. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na ČMKOS zúčastnil pracovní schůzky týkající se pořádání seminářů na téma Odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce, do kterých bude zapojen i náš odborový svaz.

* Vedení OS se sešlo s auditorem Jaromírem Adamcem v záležitosti auditu OS pro letošní rok.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání zdravotní komise ČSSD.

 

28. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou vyplňovaly dotazník reprezentativního výzkumu Nadace EUROFOUND k sociálním službám s pracovníkem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Petrem Pojerem.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková sešly se stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM Soňou Markovou. Tématem jednání bylo podání senátorů k Ústavnímu soudu v záležitosti návrhu na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění a části zákona o zdravotních službách.

 

26. ledna

* Vedení OS se na základě pozvání předsedy LOK-SČL Martina Engela a prezidenta ČLK Milana Kubka zúčastnilo Reprezentačního plesu lékařů českých na Žofíně.

 

25. ledna

* V Poslanecké sněmovně se sešli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL Martin Engel a náměstci obou ministrů v záležitosti kompetencí k odměňování pracovníků ve zdravotnictví.

 

24. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou zúčastnily konference Základní odborové organizace OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Na této akci byla Ivaně Břeňkové udělena Pamětní medaile za rozvoj sociálního dialogu, kterou jí předala spolu s vedením záchranky hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

 

23. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a místopředsedkyní Janou Hnykovou sešli s Kateřinou Smejkalovou z Nadace Friedricha Eberta, aby se dohodli na vzájemné spolupráci pro letošní rok.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková v Poslanecké sněmovně zúčastnila jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

 

22. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem jednala se zástupcem firmy T-Mobile v záležitosti převodu smluv v rámci OS. Předsedkyně vyjádřila znepokojení nad průběhem převodu a požadovala po T-Mobile rychlé zjednání nápravy.

 

21. ledna

* Na Úřadu vlády se sešla plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). V delegaci odborů byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Jednala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Hovořilo se o problémech týkajících se zvyšování mezd v roce 2019 v obchodních společnostech, o problémech s přiznáváním příplatků dle novely nařízení vlády a o návrzích na změny kompetencí všeobecných sester.

 

18. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě pozvání odborových organizací zúčastnila XI. Reprezentativního plesu společnosti AGEL a. s. v ateliérech Barrandov.

 

17. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a jejími náměstky ve věci kolektivní smlouvy vyššího stupně a platových tarifů ve zdravotnictví.

 

16. ledna

* V Poslanecké sněmovně se pod záštitou poslance Víta Kaňkovského uskutečnil seminář k nedostatku všeobecných sester a dalšího zdravotnického personálu. Na semináři vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

15. ledna

* Na MPSV jednal pracovní tým tripartity pro sociální politiku. Hlavními body jednání byla připravovaná novela zákona o sociálních službách, odměňování zaměstnanců, možnost dofinancování sociálních služeb a příplatky pro pracovníky v sociálních službách. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl a svazová právnička Ivana Štěpánková.

* V podvečerních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl diskutovali v Plzni s Mladými konzervativci o situaci v českém zdravotnictví.

 

14. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Na předporadě k tripartitě předsedkyně OS Dagmar Žitníková seznámila delegaci tripartity se stanoviskem OS k doporučením OECD.

*Jednala sekce pro práci s členskou základnou. Na programu byla mimo jiné příprava semináře na téma nábor a udržení členů, který se za účasti zahraničního lektora uskuteční v květnu. Za vedení OS se jednání zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

9. ledna

* Na Ministerstvu zdravotnictví se poprvé sešla pracovní skupina pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví, která se má zabývat ekonomickou situací nemocnic, které řídí Ministerstvo zdravotnictví. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách jednal v Poslanecké sněmovně Výbor pro zdravotnictví, který se mimo jiné zabýval systémem vzdělávání všeobecných sester. Jednání výboru se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.

 

8. ledna

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

7. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se svazovou právničkou Štěpánkou Řandovou a předsedkyní odborové organizace Domova pro seniory Kociánka Alenou Prokopovou jednaly v Brně s ředitelem tohoto domova Mgr. Michalem Medlíkem o spolupráci odborů a zaměstnavatele.

* Na společném jednání se sešly výkonná a dozorčí rada OS. Výkonná rada ukončila stávkovou pohotovost kvůli situaci na jihomoravské ZZS. 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám