Listopad 2010

29. a 30. listopadu

 • Místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková se aktivně účastnila Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2010. Konference se vedle účastníků z řad zaměstnavatelů, zdravotních pojišťoven účastnili také zástupci odborů z FN Ostrava a MN Jilemnice.

  29. listopadu

 • Jednání monitorovací skupiny projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se na Ministerstvu práce a sociálních věcí zúčastnila předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková.

  26. listopadu

 • V odpoledních hodinách se konalo mimořádné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR ke zdravotnictví. Se stanoviskem k novele zákona o zdravotním pojištění vystoupila předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková.

  24. – 26. listopadu

 • V Hradci Králové se konal VI. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

  23. a 24. listopadu

 • V Hradci Králové jednala výkonná rada OS.

  23. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková se společně se zástupci OS účastnily Sněmu ČMKOS. Sněm se zabýval důvody a realizací stávky 8. prosince. Dagmar Žitníková seznámila s navrženými změnami ve veřejném zdravotním pojištění, Ivana Břeňková přednesla informaci o průběhu jednání o odměňování s vládou.

  22. listopadu

 • Jednání krizového štábu OS veřejných služeb a správy se účastnily místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková společně s hlavní organizátorkou za OSZSP ČR Ing. Šárkou Tikovskou.
 • Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková se účastnily předporady vybraných zástupců, předsedů OS k jednání tripartitní pracovní skupiny pro zdravotnictví.
 • V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání tripartitní pracovní skupiny pro zdravotnictví. Za odbory se účastnila místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková, místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová, výjimečně kvůli závažnosti tématu také místopředseda ČMKOS Mgr.Václav Pícl. Odbory vyjádřily především nesouhlas s návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

  19. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se aktivně účastnila připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Odbory opět předložily a zdůvodnily své připomínky.

  16. a 17. listopadu

 • Zaměstnanci ústředí OS spolu s místopředsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou připravovali VI. sjezd.

  16. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková jednala s partnery Bi Di projektu o možnostech potenciálních řešitelů studií.
 • Jednání krizového štábu OS veřejných služeb a správy se účastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková společně s hlavní organizátorkou za OSZSP ČR Ing. Šárkou Tikovskou.

  12. listopadu

 • Senát schvaloval zákon, kterým se mimo jiné mění systém odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací. Změny v zákoníku práce byly po dlouhé diskusi schváleny. Senát stejně tak jako Poslanecká sněmovna využil možnost rychlého schválení negativních změn v zákoníku práce. Jednání Senátu se účastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková.
 • Ve večerních hodinách se místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková účastnily oslav 15. výročí Lékařského odborového klubu-Svazu Českých lékařů.

  11. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková se v Poslanecké sněmovně zúčastnila prvního pracovního jednání k projektu rozvoje koncepce zdravotnictví Zlínského kraje, který probíhá za spolupráce Parlamentu ČR, Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati.
 • V odpoledních hodinách jednala místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou a svazovou právničkou JUDr. Zuzanou Chudobovou se zástupci platformy zdravotních pojištěnců.
 • Jednání krizového štábu OS veřejných služeb a správy se účastnila místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková společně s hlavní organizátorkou za OSZSP ČR Ing. Šárkou Tikovskou.

  10. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková se spolu s Mgr. Ladislavem Kucharským zúčastnili sjezdu rakouského odborového svazu VIDA.

  9. listopadu

 • Pokračovalo jednání výkonné rady.
 • Po ukončení jednání výkonné rady místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková spolu s Mgr. Ladislavem Kucharským odcestovali na sjezd rakouského odborového svazu VIDA do Vídně, kde se účastnili slavnostního zahájení sjezdu a společné večeře s vídeňským starostou.

  8. a 9. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se účastnila jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů (EPSU) v Bruselu.

  8. listopadu

 • V Domě odborových svazů se konala dvě na sebe navazující jednání. V ranních hodinách se sešel krizový štáb odborových svazů veřejných služeb a správy, který projednal další postup svazů za současné situace v odměňování. Navazovalo pravidelné zasedání Rady ČMKOS. Obou akcí se zúčastnila místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková.
 • V odpoledních a večerních hodinách začalo první částí jednání výkonné rady odborového svazu.

  4. listopadu

 • Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se konalo první setkání a jednání nově zvolené krajské rady s novým hejtmanem kraje Milanem Chovancem a nově zvolenou senátorkou Dagmar Terelmešovou. Za vedení OS se účastnila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková.

  3. a 4. listopadu

 • V Drážďanech se konal poslední seminář projektu „Dobrá práce“. Přítomní účastníci vyhodnotili průběh projektu a dohodli se, že by chtěli spolu dále pracovat na nových akcích. Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková přednese na jednání výkonné rady návrh, aby se OS opět pokusil jako nositel následného projektu získat prostředky na spolupráci odborových svazů VIDA, ver.di, DGB a Solidarita z fondů Evropské unie.

  2. listopadu

 • Místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková se účastnila jednání výboru Poslanecké sněmovny pro sociální politiku, kde předložila pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Pozměňovacího návrhu se ujal zpravodaj poslanec RSDr. Miroslav Opálka. Výbor pozměňovací návrh nepřijal.
 • V Domě odborových svazů se místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková účastnily tiskové konference k připravované stávce OS veřejných služeb a správy.
 • Jednání Poslanecké sněmovny se jako pozorovatel účastnila místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková. Pravice nátlakem schválila zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnanců se dotknou změny systému odměňování platem. *Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková se zaměstnanci ústředí odborového svazu projednávala přípravu VI. sjezdu odborového svazu.
 • Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková se spolu s vedoucím hospodářského oddělení JUDr. Zdeňkem Litavským a administrativní pracovnicí Petrou Hochmanovou sešla na pracovní schůzce se zástupci firmy T-Mobile a následně se zástupci firmy Makler Service.

  1. listopadu

 • Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková předali premiérovi vlády RNDr. Petrovi Nečasovi návrh pozměňovacího návrhu. Premiér se nevyjádřil, zda pozměňovací návrh předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 • Místopředsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková vedla konferenci individuálních členů, která volila své delegáty sjezdu. Závěru konference se účastnila také místopředsedkyně Ing. Ivana Břeňková a informovala účastníky o výsledcích jednání s vládou.
 • V odpoledních hodinách se konalo jednání tripartitní pracovní skupiny pro zdravotnictví. Na programu byla otázka odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví, budoucnost ochrany veřejného zdraví a doporučení Unie zaměstnavatelských svazů ČR k úpravám systému veřejného zdravotního pojištění. Jednání se za odbory účastnily místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám