Listopad 2018

30. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání Rady seniorů zúčastnila jejich mezinárodní konference „Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů“.

 

29. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s Ivanou Břeňkovou sešly s prezidentem a viceprezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým a Jiřím Procházkou ve věci výkladu zvláštního příplatku pro zdravotnické pracovníky v sociálních službách a jeho profinancování.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s Ivanou Břeňkovou zúčastnily jednání Pracovní skupiny MZ pro personální stabilizaci. Jednání se konalo za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Jedním z témat byla problematika návrhu stabilizačního příplatku na bydlení.

 

28. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího jednání o kolektivní smlouvě na rok 2019 ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

 

27. – 28. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s Ivanou Břeňkovou zúčastnily konference „Efektivní nemocnice 2018 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“ v Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany. V průběhu konference absolvovaly řadu jednání se zaměstnavateli z nemocnic.

 

26. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

22. – 24. listopadu

* Konal se VIII. sjezd OSZSP ČR. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková již post místopředsedkyně neobhajovala.

 

21. listopadu

* Jednala výkonná rada OS.

 

20. listopadu

* V ranních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Petrem Hůrkou ohledně konzultace ve věci kolektivní smlouvy vyššího stupně.

* Vedení OS se účastnilo Sněmu ČMKOS

* Večer se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila kulatého stolu, jehož hlavním tématem byla  „Politika strachu“. Kulatý stůl organizovala Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Friedricha Eberta.  

 

19. listopadu

* Jednání Pléna tripartity se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

16. listopadu

* Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se sešli místopředsedkyně Ivana Břeňková, předsedkyně krajské rady Helena Kurcová a regionální manažer Václav Matoušek s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro sociální oblast Mgr. Zdeňkem Honzem, aby si vyjasnili postup ředitele jedné organizace pro poskytování sociálních služeb.

 

15. listopadu

* Sekce pracovníků hygienické služby se sešla na posledním předsjezdovém jednání. Zásadním bodem byla připravovaná změna zákona, kterým by se upravovaly kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. Účastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl a právnička Štěpánka Řandová jednali spolu s výborem ZO s vedením pobytového zařízení sociálních služeb Barevné domky Hajnice o problémech týkajících se práce přesčas konané u zaměstnavatele a o zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

* Na podzimní konferenci prezidia České asociace sester vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková s informací o výsledcích vyjednávání o nárůstu platů a mezd od 1. ledna 2019 a o ostatních odborových aktivitách.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila předporady k tripartitě, kde vznesla požadavek, aby na příští jednání pléna byla zařazena doporučení OECD pro oblast zdravotnictví.

 

14. listopadu

* Konalo se jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky. Účastnili se předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl a právnička OS Ivana Štěpánková.

* V odpoledních hodinách na MPSV jednala dotační komise MPSV, zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

13. a 14. listopadu

* V Ženevě se konalo setkání zástupců regionů odborových svazů veřejných služeb na mezinárodní úrovni. Region střední Evropa a západní Balkán zastoupila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

13. listopadu

* V dopoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání Kulatého stolu na téma „Systém péče o ohrožené děti“v budově Ministerstva práce a sociálních věcí. Kulatý stůl se konal za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministra školství Roberta Plagy. Předsedkyně OS vystoupila se stanoviskem svazu k transformaci kojeneckých ústavů a návrhu na přesunutí pod resort MPSV. Odbory přesunutí péče o ohrožené děti pod MPSV nevidí jako dobré řešení, preferují ponechání stávajícího stavu a navrhují koncepčně řešit financování této péče.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl a regionální manažer Václav Matoušek se na pozvání výboru zúčastnili členské schůze ZO FN 1 Plzeň. Kolegové z Plzně byli výborní, diskuze měla spád. Děkujeme celému výboru za výbornou akci.

 

12. listopadu

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Večer se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl zúčastnili konference základní organizace ZZS Praha.

 

8. a 9. listopadu

* V Hotelu Grandior se konala odborná konference Zdravotnictví 2019. Akce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V průběhu konference se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla se zástupci zaměstnavatelů, prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým a předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem, aby projednali další spolupráci a dohodli se na dalším postupu stran kolektivní smlouvy vyššího stupně pro nemocnice.

 

8. listopadu

* V Nemocnici Pardubického kraje, a. s., bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o dodatku kolektivní smlouvy, která by měla odpovídat příslibu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ke zvýšení mezd zaměstnanců ve zdravotnictví. Za odborový svaz se účastnili zástupci odborových organizací všech nemocnic Nemocnice Pardubického kraje, místopředsedkyně Ivana Břeňková, regionální manažerka Ivana Burešová a právnička svazu Štěpánka Řandová.

 

6. a 7. listopadu

* Jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb se v Bruselu účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Důležité pro odborový svaz je, aby si odborové svazy veřejných služeb byly schopny udržet členskou základnu. Současně se členové výkonného výboru připravovali na kongres EPSU, který se bude konat v příštím roce. Zásadními body jednání bude udržení odborových práv ve veřejných službách, udržení veřejných služeb a jejich budoucnost.

 

5. listopadu

* V Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce se konala konference Ministerstva zdravotnictví „Představení zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu OECD a pozice Ministerstva zdravotnictví k jednotlivým doporučením“. Akce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V rámci projektu uspořádala Českomoravské konfederace odborových svazů konferenci na téma konkurenceschopnosti a zkracování pracovní doby. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková s příspěvkem za část zdravotnictví a sociální služby.

 

1. listopadu

* V Českých Budějovicích jednala krajská rada OS Jihočeského kraje s hejtmankou Ivanou Stráskou. Na programu byla personální situace v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Jihočeským krajem i ve zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje. Jednalo se také o nákupu energií. Jednání se účastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám