Mám ráda sudé roky, letošní se ale vymyká všemu

Mám ráda sudé roky, vždy se na ně těším a říkám si, bude pohoda a klid. To jsem si říkala i na nový rok 2020. Po loňském roce, kdy Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spolu s Lékařským odborovým klubem a dalšími organizacemi vedl kampaň 9 proti kolapsu zdravotnictví za zvýšení objemu financí do zdravotnictví, do toho všeho jsem psala diplomovou práci a připravovala se na státnice, jsem se na tento rok opravdu moc těšila. Tak si nemohu odpustit a musím napsat jedno české přísloví: člověk míní, pánbůh mění. Letošní rok se nějak vymyká úplně všemu. Náš život od základu ovlivnil jeden virus.

První vlna pandemie COVID-19 v jarních měsících zastavila plnohodnotný život v této zemi. Možná letní měsíce v nás vyvolaly naději, že jsme vše překonali a že jsme na dobré cestě k zvládnutí onemocnění koronavirem. Bohužel, druhá vlna onemocnění COVID-19 udeřila v podzimních měsících s takovou silou, že lapáme po dechu a plaveme, jak umíme. Někdy je to je plácání a někdy zabereme a máme možnost se nadechnout. A dovolím si tento příměr napsat, že to je od jednotlivců, přes rodiny až k místům nejvyšším k jednotlivým ministrům vlády, poslancům a senátorům. Podzimní opatření, která měla přijít dříve, přicházejí o několik týdnů později. S rozšířením onemocnění stoupají počty nemocných, vyléčených, ale i počty zemřelých osob. Každý z nás již ze svého okolí někoho ztratil, souseda, kamaráda, nebo blízkou osobu. Ptám se často, zda dělá tahle země a vlastně my všichni pro ochranu těch nejslabších vše, abychom je ochránili od nákazy. Myslím na naše seniory, lidi s vážnými chronickými onemocněními a taky zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách.

V posledních týdnech jsme pravidelně v médiích slyšeli o plošném testování zaměstnanců a klientů v sociálních službách. Už v září letošního roku byl odborovému svazu předložen návrh plošného testování a já byla opravdu ráda, že budeme snižovat na minimum počty nakažených v pobytových zařízeních sociálních služeb. Čas ubíhal, měnili se ministři zdravotnictví jak na běžícím pásu a k plošnému testování v sociálních službách nedocházelo. Mezi tím narůstaly počty nemocných klientů, personálu a bylo čím dál více zasažených sociálních služeb (k 18. listopadu 2020 bylo nákazou COVID-19 postiženo 863 sociálních služeb a v nich 4979 klientů a 2785 zaměstnanců).

Na konci října přišel zvrat a na jedné z pravidelných videokonferencí se zástupci MPSV a dalšími aktéry působícími v sociálních službách nám byla oznámena informace, že se začne v nejbližší době testovat v sociálních službách. Vláda na svém jednání 2. listopadu 2020 schválila Mimořádné opatření a od 4. listopadu zavedla plošné testování platící pro všechny poskytovatele zdravotních služeb poskytující dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a zároveň platící i pro všechny poskytovatele sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory nebo domovech se zvláštním režimem, pro poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele pečovatelské služby.

Za náš odborový svaz jsme upozorňovali na nedostatek zdravotního personálu v pobytových zařízeních a zvládnutí celého plošného testování. Mapovali jsme si situaci v našich odborových organizacích působících v sociálních službách a předávali informace na videokonferencích s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Velmi jsme přivítali zorganizování videokonference náměstkyní MPSV Zuzanou Jentschke Stöcklovou s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, s náměstkem Radkem Policarem z Ministerstva zdravotnictví, náměstkem VZP Davidem Šmehlíkem a dalšími aktéry ze sociálních služeb. Dozvěděli jsme se tam spoustu informací, které v Mimořádném opatření nejsou, a praktické rady, jak celé testování vykazovat, jak budou probíhat platby, kdo testování může provádět a mnoho dalších informací. Za to patří velké poděkování náměstkyni Zuzaně Jentschke Stöcklové. Za náš odborový svaz jsme všechny informace předali do našich odborových organizací.

Dnešní doba přináší řadu úskalí, ale virus nezastavil pokrok v rozvoji a implementaci moderních technologiích do praxe. Proto vyvstává otázka, proč na jednom ministerstvu komunikace probíhá velmi dobře a vstřícně a na druhém skoro vůbec. Ministerstvo práce a sociálních věcí komunikuje s lidmi působícími v sociálních službách a tomu jsem velmi ráda. Odborový svaz při tom předává podněty a připomínky přímo z praxe

Na druhé straně Ministerstvo zdravotnictví, hlavní gestor ochrany našeho zdraví, mlčí a je jen zapojen do videokonferencí připravených MPSV. Přitom komunikace by mu mohla pomoci více zvládnout krizovou situaci v České republice, možná tam nesedí ještě ministr, kterého by informace z terénu zajímaly, možná je dostává zprostředkovaně. Možná se ani k tomuto k novému ministru zdravotnictví Janu Blatnému ještě nedostala informace, že by mohl a měl takto komunikovat s lidmi z nemocnic, krajů, měst a obcí a organizací působících ve zdravotnictví jako je odborový svaz nebo Lékařský odborový klub. Možná to chce čas, aby si našel cestu k lidem.

Věřím, že i přes to, že tento rok byl, je a ještě bude náročný, hodně nám přinesl, hodně vzal a ukázal na věci, které se musí zásadně změnit, jako například množství financí do zdravotnictví, stabilizace zaměstnanců ve zdravotnictví a posílení postavení zaměstnanců v sociálních službách. Možná v budoucnu budu hodnotit sudý rok 2020 za velmi přínosný, protože přinese i pro budoucnost pozitivní věci.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:52

Mladších kolegyň a kolegů ve zdravotnictví je mi líto

Kvapem se blíží svátky klidu, ale to nějak nekoresponduje s děním a problémy ve zdravotnictví.

Aktuality 19. 10. 2023 / 21:55

Pozici hygienické služby je nutné neustále posilovat!

Když jsem v roce 1993 nastoupila na Okresní hygienickou stanici Šumperk, oddělení hygieny výživy, měli jsme svého pana ředitele, vlastní laboratoře, prováděli jsme kontrolní činnost ve stravovacích službách...

Aktuality 18. 10. 2023 / 20:07

Brífink po jednání krajské konference měl význam

Po krajské konferenci Pardubického kraje dne 17. 10. 2023 v Pardubické krajské nemocnici byl se svolením ředitele uspořádán brífink k situaci v nemocnicích, ZZS a v zařízeních sociálních služeb v kraji.

Načíst další
 
Napište nám