Ministerstvo zdravotnictví útočí na systém platů

Všude se stále něco děje. Ve světě řádí koronavirus, v Evropě řádila bouře Sabine, v Česku chřipka. Klid není ani v našich resortech. Podfinancování zdravotnictví a sociálních služeb způsobuje, že chybějí lidé, kteří se mají starat o jiné. Nedostatek zaměstnanců v nemocnicích a v sociálních službách dnes není žádnou novinkou. Za této situace bychom čekali aktivitu ze strany příslušných ministerstev, návrhy na personální stabilizaci, na zvyšování platů, ale ouha. Místo konkrétních řešení se diskutuje o experimentech.

Tarify menší než minimální mzda

O co jde? Pro oblast odměňování byla ustanovena politicko-odborná pracovní skupina pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která je složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, sociálních partnerů a dalších institucí. Za odbory do ní byla jmenována také předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

Pracovní skupina má za úkol projednat současný systém odměňování, poukázat na problematická místa a možná také najít lepší systémové řešení pro spravedlivé odměňování zaměstnanců, kteří poskytují veřejnou službu.

Samozřejmě je vše o penězích, a proto na jednání, které se uskutečnilo v lednu, byla celkem bouřlivá debata.

Zástupce MPSV náměstek ministryně Petr Hůrka začal jednání připomenutím současného stavu. Shrnul základní atributy spravedlivého odměňování, které se na straně jedné řídí složitostí, odpovědností a namáhavostí práce a na straně druhé zkušenostmi pracovníka – délkou praxe – to je platový tarif a platový stupeň. Přesto je situace tristní, skoro 60 platových stupňů je pod úrovní minimální mzdy.

Na tento úvod okamžitě reagoval zástupce Ministerstva financí s tím, že na srovnání na úroveň minimální mzdy nejsou peníze.

To ale odbory nemohou považovat za relevantní argument. Vše je o prioritách. Na zvýšení financí pro obranu a také na kůrovce se peníze našly. Proč by se letos neměla dát priorita lidem?

Financování platů, dělení tabulek

Další okruh problémů se otevřel v návaznosti na zdroje financování.

Část zaměstnanců veřejných služeb není napojená na státní rozpočet a instituce, které musí zvýšit platy (kraje, města, obce, příspěvkové organizace), tvrdí, že na zvyšování platů nedostávají finance, a proto by se měl systém změnit.

Zde MPSV reagovalo velmi pohotově, práce úředníků na krajích, obcích a ve městech obsahuje téměř totožné činnosti, a proto není možné, aby každý řešil jejich odměňování dle vlastního zvážení. Tento přístup by byl diskriminační.

Odbory s tímto stanoviskem souhlasí.

Ovšem v těchto souvislostech také padlo, zda se znovu nevrátit k již dříve existujícímu nápadu na rozdělení platových tabulek.

A už to jelo!

MPSV by chtělo odstranit nerovné odměňování mezi sociálními pracovníky na úřadech a v příspěvkových organizacích. Nabízí se tedy „odpojit“ sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách od zdravotníků.

Odbory tento návrh nepodporují, ze zkušenosti vědí, jak bylo těžké dostat pracovníky v sociálních službách na současnou úroveň, a to za situace, kdy finanční zdroje byly. Předsedkyně Žitníková připomněla, jak to vypadá s odměňováním zaměstnanců v přímé péči.

● Průměrná mzda v národním hospodářství byla ve 3. čtvrtletí 2019 34 105 Kč.

● Průměrný plat zaměstnanců v sociálních službách byl ve 3 čtvrtletí v roce 2019 29 152 Kč. ● Daleko tragičtější byla průměrná mzda v sociálních službách, která dosáhla výše 24 365 Kč. Tabulky zaměstnanců v sociálních službách je proto nutné dále zvyšovat.

K diskuzi o návrhu odpojit sociální tabulky od zdravotnických se samozřejmě přidalo také Ministerstvo zdravotnictví.

A to teprve bylo něco!

Sestry odtrhnout, doktory a další nechat!

Ministerstvo zdravotnictví by si prý velmi rádo vzalo na starost odměňování sester. V gesci MPSV by údajně ponechali zaměstnance zařazené v příloze č. 1 (THP, dělníci, úředníci dle zákoníku práce). A také by mu ponechali lékaře.

Celá absurdita obhajoby plánu Ministerstva zdravotnictví se projevila při jeho zdůvodnění, kdy informace, které padaly, byly úplně mimo.

Ministerstvo zdravotnictví pro MPSV svůj záměr zdůvodnilo tím, že sestry jsou napojené na příjmy z veřejného zdravotního pojištění, a proto by Ministerstvo zdravotnictví chtělo mít při dohodovacím řízení o úhradách jasno, jaké zvýšení platů mají obdržet. Platy pro zaměstnance veřejných služeb se dohadují na podzim, a to je pro Ministerstvo zdravotnictví údajně pozdě.

Na naprosto nesmyslný návrh okamžitě reagovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Odborový svaz zásadně odmítá přenesení kompetencí v oblasti odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací ve zdravotnictví z MPSV na Ministerstvo zdravotnictví a absolutně nechápe, proč Ministerstvo zdravotnictví předkládá MPSV naprosto zavádějící informace.

● Co se týká úhrad, tak ze zdravotního pojištění jsou prostřednictvím úhrad za poskytovanou zdravotní péči hrazené náklady na platy a mzdy všech zaměstnanců. Vyvést ze systému sestry a ostatní nelékaře je úplně mimo.

● Pokud se totiž podíváme na počty nelékařů versus počty lékařů a dalších zaměstnanců, tak budeme zhruba na polovině objemu mzdových nákladů.

● Ministerstvu zdravotnictví nebude vadit, že o polovině platů bude rozhodovat MPSV?

● Proč chce pro sebe odtrhnout jen sestry?

Dotaz nebyl zodpovězen, znovu bylo zopakováno, že Ministerstvo zdravotnictví chce mít o platech rozhodnuto už při jednáních o úhradách zdravotní péče.

V této souvislosti předsedkyně Dagmar Žitníková zopakovala, že odborový svaz s návrhem na vyjmutí odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví z gesce MPSV zásadně nesouhlasí.

Zároveň zdůraznila, že problém, který uvádí Ministerstvo zdravotnictví se stanovením úhrad, je řešitelný.

V tom kontextu připomněla návrh odborů, který byl Ministerstvu zdravotnictví předložen, aby se posunuly termíny dohodovacího řízení. Není přece normální ukončit dohody v polovině roku, kdy není jisté, kolik bude peněz ve zdravotním pojištění.

Navíc odbory zásadně nesouhlasí s tím, aby nadále v případě neshody v dohodovacím řízení o rozdělení více než 350 mld. Kč ze zdravotního pojištění rozhodovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Požadavek odborů je, aby o rozdělení financí rozhodla vláda, a tak by se termíny posunuly.

Tuto změnu lze nyní udělat, protože v připomínkovém řízení je novela zákona o zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách.

Ministerstvo zdravotnictví se k tomuto návrhu opět nevyjádřilo.

Nicméně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se opakovaně vyjádřila, že odměňování je její parketa.

Přesto si myslím, že letošní rok bude zřejmě hodně těžký a odměňování musíme pečlivě hlídat.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám