Mít na pracovišti odbory a být v nich přináší unikátní výhody

Odborová práce přináší mnoho starostí i radostí. Má-li však mít budoucnost, je nezbytně nutné zajistit kontinuální pokračování základní organizace, což se neobejde bez získávání nových členů. Odbory v České republice se nacházejí v schizofrenní situaci. V průzkumech veřejného mínění jsou hodnoceny pozitivně a mají sympatie veřejnosti. Tato radostná zpráva zhořkne v okamžiku, kdy oslovíme konkrétního jedince a nabídneme mu členství v odborech.

Jsou výjimky, a to tam, kde dochází k tlaku na zaměstnance, porušování mravních a mnohdy i zákonných ujednání. Je-li situace ve firmě nedobrá, roste členská základna. A naopak – je-li odborová organizace úspěšná a dokáže najít shodu se zaměstnavatelem, dochází k odlivu členů. Dochází tak k paradoxu, že každý úspěch je vlastně ztráta. Na funkcionářích je potom nelehké břímě získávání nových členů a zachování akceschopnosti základní organizace.

Můžeme konstatovat společně s klasikem že „doba je zlá“, ale to je málo pro získání nových členů. Společnost se materializovala a každý jedinec dříve nebo později položí otázku: „Co z toho budu mít?“. Každý odborář by měl být schopen na tuto otázku odpovědět, protože odbory jsou organizace zaměstnanců a pro zaměstnance. Onen jedinec z toho bude mít požitky duševní i materiální.

Domnívám se, že příslušnost k vlivové skupině, která je pozitivně vnímána veřejností (na rozdíl například od stranického vnímání vlivu) je privilegiem už samo o sobě. Odbory ovlivňují veřejný prostor a to je nutno brát jako neoddiskutovatelný fakt. Každý člen má možnost ovlivňovat vnímání odborů a zároveň prosazovat svou vůli. Tato vůle může být vyjádřena mnoha způsoby, od kolektivního vyjednávání, přes tvorbu legislativy až po krajní možnost, tedy stávku.

Odbory jsou demokratická struktura nezávislá na politickém stranickém vlivu, přestože je jim mnohdy předhazováno, že jsou prodlouženou rukou stran levého spektra. V novodobé historii mnohokrát dokázaly, že to tak není.

Po vyšších hodnotách ideových přicházení ty „přízemní“ materiální. Každý člen našeho odborového svazu má při splnění svých povinností právo na právní pomoc, případně zastoupení. Cena právního poradenství je dnes horentní a mnohdy je to jediná cesta, jak se domoci svých nároků. Naši právníci jsou velmi kvalitní odborníci a umějí se domoci nároků klientů, tedy nás členů odborového svazu.

Nezanedbatelnou materiální výhodou je uzavřená kvalitní kolektivní smlouva a ta je jen tam, kde jsou schopné a silné odbory. Český statistický úřad vyjádřil tuto materiální hodnotu číslem 3800. O tolik korun je vyšší průměrná mzda tam, kde jsou schopné odbory. Toto číslo zároveň ukazuje, že není možné na členství v odborech prodělat, protože odvod členského příspěvku je nižší.

Mimo tyto přímé dopady je dále možné si hmotně polepšit například využívání slevového portálu Odbory Plus. Tento produkt připravila Českomoravská konfederace odborových svazů s ohledem na reálné potřeby a možnosti svých členů. Zbavit se zbytečných plateb „finančním upírům“ vyžaduje určité odhodlání, ale rozhodně se vyplatí. Kolektivní zkušenost potvrzuje bezpečnost těchto produktů.

Určitě ne na posledním místě je vzájemná pomoc členů našeho odborového svazu. Zajišťovací fond je solidární fond, kterým si vzájemně pomáháme v tíživé životní situaci.

Zmínil jsem zde několik argumentů, které lze použít při polemice s novým členem. Sekce pro práci s členskou základnou, která se těmito problémy zabývá, věří, že pomohou při práci v základních organizacích a přivedou nové členy do našich řad.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám