My nejsme mlčící většina! Proto nám, prosím, zašlete aktuální konkrétní fakta

Náš odborový svaz má velmi členitou a bohatou strukturu. Zastupujeme naše členy v sociálních službách, nemocnicích, lázních, kojeneckých ústavech, záchrankách, hygieně (doufám, že jsem na nikoho nezapomněla), zkrátka jednáme za všechny.

Občas se může někomu zdát, že se více věnujeme některé skupině a na jinou zapomínáme. Kolegové, vězte, že nezapomínáme na nikoho. Probíhají jednání, která se týkají jak sociálních služeb, tak zdravotnictví a pokud se v daný okamžik více věnujeme někomu, tak to má svůj důvod, například termíny pro možnosti řešit financování. Řešíme to, co „hýbá“ našim svazem aktuálně, ale se zasazením do celkového kontextu.

Téměř denně se setkávám s názorem, že je normální, že se naše společnost překotně mění a denně se vyvíjejí názory podle toho, jak se kdo vyspal. Nic prý není jako dřív. Přirozeným stavem prý není pořádek, ale chaos. Mnoho lidí považuje stabilní názor a požadavek na dodržování elementárních základů morálky a práv za něco starého, přežitého, nemoderního.

Dovolte, abych vám sdělila, že patřím k vyznavačům „starých hodnot“. Myslím si, že člověk potřebuje k normálnímu životu řád, pořádek a jistoty, že je normální chtít, aby platily dohody. Také jsem přesvědčená, že pokud je někde problém, tak se k němu má hledat řešení, a to ve prospěch většiny.

Mnoho lidí zapomíná, že moje práva končí tam, kde začínají práva jiných, že k právům patří také povinnosti. Odbory proto „staromódně“ trvají na dobrých pracovních podmínkách pro zaměstnance, na bezpečném pracovním prostředí, na nediskriminačním a spravedlivém odměňování. A také na splnění slibů.

Splnit slib, že se odměna za práci pro zaměstnance ve zdravotnictví zvýší od 1. ledna příštího roku o 10 % základních mzdových a platových tarifů, požadujeme po současném premiérovi Andreji Babišovi. Proč? Andrej Babiš, se v roce 2016, jako vicepremiér, k tomuto zavázal.

Mimo splnění slibu po něm chceme ještě také velmi důležitou změnu. Chceme, aby napravil letitou nespravedlnost a diskriminaci v odměňování pracovníků v nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi. Chceme po něm, aby sjednotil odměňování v nemocnicích. Znovu ho upozorňujeme na nedobrovolný sponzoring zaměstnanců, kteří svými nízkými mzdami dotují nemocnice.

Po ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi zase chceme, aby splnil slib, který dal v listopadu, že vytvoří pracovní skupinu k řešení personální krize v nemocnicích. Jejím úkolem bude navrhnout opatření ke stabilizaci personálu.

Pracovníci, a to nejen ve zdravotnictví, jsou základem. Bez lidí to prostě nejde. A protože všechno něco stojí, tak je nutné také za péči řádně zaplatit a „vo tom to teď je“.

Chceme, aby Adam Vojtěch jako resortní ministr prosazoval, aby se do zdravotnictví přidaly peníze, které umožní jak zaplatit personál, tak rozšířit a zlepšit péči o pacienty.

Chceme, aby se přidalo všem.

Nechceme už slyšet politické kecy, že na zdraví, a ty, kteří se o zdraví lidí starají, není a že zdroje jsou omezené.

ANO, zdroje jsou tak omezené, jak je omezí politici. Pokud si stanovíme jako prioritu zdraví lidí, tak se zdroje najdou stejně, jako se našly na inkluzi a nové pandury.

Tak, a co proto, aby to zafungovalo a prosadili jsme své cíle, můžete a musíte udělat vy?

Zaměstnance z nemocnic žádáme: zašlete nám na odborový svaz (e-mailem, v dopise) kopie svých mzdových/platových výměrů. Na nich lze demonstrovat rozdíly v odměňování za práci. Začerněte, prosím, osobní údaje a na mzdové výměry dopište pro srovnání délku praxe. Zástupcům odborů z nemocnic, připomínáme, že v pátek 4. května se společně sejdeme na jednání s premiérem Andrejem Babišem. Zde můžete premiérovi osobně sdělit své názory na současnou personální situaci, na plnění slibů, na přetížení sester a na další problémy, které jsou v nemocnicích. Zdůrazněte také, že jedině díky vaší práci nemocnice fungují!

Současně zašlete, prosím, na můj e-mail zitnikova.dagmar@cmkos.cz informace o tom, co je dnes kde v nemocnicích mimo provoz kvůli nedostatku personálu. Chceme posbírat také informace, jak se personální krize odráží na kvalitě a dostupnosti péče.

Bez faktického a pravdivého popisu stavu není možná náprava!

Všem vám velmi děkuji, že pomáháte. Děkuji, že sdílíte naše společné názory a hodnoty a nejste mlčící většinou.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám