My nejsme mlčící většina! Proto nám, prosím, zašlete aktuální konkrétní fakta

Náš odborový svaz má velmi členitou a bohatou strukturu. Zastupujeme naše členy v sociálních službách, nemocnicích, lázních, kojeneckých ústavech, záchrankách, hygieně (doufám, že jsem na nikoho nezapomněla), zkrátka jednáme za všechny.

Občas se může někomu zdát, že se více věnujeme některé skupině a na jinou zapomínáme. Kolegové, vězte, že nezapomínáme na nikoho. Probíhají jednání, která se týkají jak sociálních služeb, tak zdravotnictví a pokud se v daný okamžik více věnujeme někomu, tak to má svůj důvod, například termíny pro možnosti řešit financování. Řešíme to, co „hýbá“ našim svazem aktuálně, ale se zasazením do celkového kontextu.

Téměř denně se setkávám s názorem, že je normální, že se naše společnost překotně mění a denně se vyvíjejí názory podle toho, jak se kdo vyspal. Nic prý není jako dřív. Přirozeným stavem prý není pořádek, ale chaos. Mnoho lidí považuje stabilní názor a požadavek na dodržování elementárních základů morálky a práv za něco starého, přežitého, nemoderního.

Dovolte, abych vám sdělila, že patřím k vyznavačům „starých hodnot“. Myslím si, že člověk potřebuje k normálnímu životu řád, pořádek a jistoty, že je normální chtít, aby platily dohody. Také jsem přesvědčená, že pokud je někde problém, tak se k němu má hledat řešení, a to ve prospěch většiny.

Mnoho lidí zapomíná, že moje práva končí tam, kde začínají práva jiných, že k právům patří také povinnosti. Odbory proto „staromódně“ trvají na dobrých pracovních podmínkách pro zaměstnance, na bezpečném pracovním prostředí, na nediskriminačním a spravedlivém odměňování. A také na splnění slibů.

Splnit slib, že se odměna za práci pro zaměstnance ve zdravotnictví zvýší od 1. ledna příštího roku o 10 % základních mzdových a platových tarifů, požadujeme po současném premiérovi Andreji Babišovi. Proč? Andrej Babiš, se v roce 2016, jako vicepremiér, k tomuto zavázal.

Mimo splnění slibu po něm chceme ještě také velmi důležitou změnu. Chceme, aby napravil letitou nespravedlnost a diskriminaci v odměňování pracovníků v nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi. Chceme po něm, aby sjednotil odměňování v nemocnicích. Znovu ho upozorňujeme na nedobrovolný sponzoring zaměstnanců, kteří svými nízkými mzdami dotují nemocnice.

Po ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi zase chceme, aby splnil slib, který dal v listopadu, že vytvoří pracovní skupinu k řešení personální krize v nemocnicích. Jejím úkolem bude navrhnout opatření ke stabilizaci personálu.

Pracovníci, a to nejen ve zdravotnictví, jsou základem. Bez lidí to prostě nejde. A protože všechno něco stojí, tak je nutné také za péči řádně zaplatit a „vo tom to teď je“.

Chceme, aby Adam Vojtěch jako resortní ministr prosazoval, aby se do zdravotnictví přidaly peníze, které umožní jak zaplatit personál, tak rozšířit a zlepšit péči o pacienty.

Chceme, aby se přidalo všem.

Nechceme už slyšet politické kecy, že na zdraví, a ty, kteří se o zdraví lidí starají, není a že zdroje jsou omezené.

ANO, zdroje jsou tak omezené, jak je omezí politici. Pokud si stanovíme jako prioritu zdraví lidí, tak se zdroje najdou stejně, jako se našly na inkluzi a nové pandury.

Tak, a co proto, aby to zafungovalo a prosadili jsme své cíle, můžete a musíte udělat vy?

Zaměstnance z nemocnic žádáme: zašlete nám na odborový svaz (e-mailem, v dopise) kopie svých mzdových/platových výměrů. Na nich lze demonstrovat rozdíly v odměňování za práci. Začerněte, prosím, osobní údaje a na mzdové výměry dopište pro srovnání délku praxe. Zástupcům odborů z nemocnic, připomínáme, že v pátek 4. května se společně sejdeme na jednání s premiérem Andrejem Babišem. Zde můžete premiérovi osobně sdělit své názory na současnou personální situaci, na plnění slibů, na přetížení sester a na další problémy, které jsou v nemocnicích. Zdůrazněte také, že jedině díky vaší práci nemocnice fungují!

Současně zašlete, prosím, na můj e-mail zitnikova.dagmar@cmkos.cz informace o tom, co je dnes kde v nemocnicích mimo provoz kvůli nedostatku personálu. Chceme posbírat také informace, jak se personální krize odráží na kvalitě a dostupnosti péče.

Bez faktického a pravdivého popisu stavu není možná náprava!

Všem vám velmi děkuji, že pomáháte. Děkuji, že sdílíte naše společné názory a hodnoty a nejste mlčící většinou.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2023 / 18:52

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.

Aktuality 15. 5. 2023 / 21:04

Sociální dialog jako nástroj vítězství nejen při COVID-19

V této mé malé chvilce zamyšlení mi dovolte přiblížit důležitost sociálního dialogu na příkladu nedávné pandemie, která poznamenala celý svět.

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:53

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám