Mysleme i na zábavu, aby nás problémy nesemlely

Je tady podzim a začala doba sklizně. Bohužel se zdá, že v posledním období místo ovoce sklízíme jen samé problémy. Ať už se podíváme na jednání o úhradové vyhlášce, o navyšování platových tarifů v roce 2016, personální situaci v lůžkových zdravotnických zařízeních atd. Mohl bych pokračovat ještě dlouho a pořád by bylo o čem psát.

V současné době se stále víc zařízení lůžkové péče potýká s nedostatkem nejen lékařů, ale i nelékařského zdravotnického personálu. V nemocnicích chybějí sestry, zavírají se celé stanice a pomalu hrozí kolaps celého systému. Sestry jsou přetěžovány a odcházejí zcela mimo zdravotnictví.

V současnosti se připravuje nový zákon o nelékařích, který by měl nahradit stávající zákon 96/2004 Sb. V souvislosti s výše uvedenými problémy s personální situací ve zdravotnictví jako řešení předložilo několik poslanců návrh na změnu vzdělávání sester a vrácení jejich kvalifikačního studia na střední školy. To by mělo vyřešit jejich nedostatek. Osobně se domnívám, že jde o zcela nekoncepční návrh, který nevyřeší vůbec nic a naopak povede ještě k dalším problémům například v oblasti jejich odměňování.

Problémy s počtem sester v lůžkových zařízeních se objevily v roce 2012, kdy začala platit tzv. personální vyhláška, kdy se z minimálních počtů staly optima a leckde se snížily jejich stavy. To společně s nízkým ohodnocením jejich práce jsou dle mého názoru hlavní důvody nedostatku nejen sester, ale ostatního zdravotnického personálu.

V souvislosti s návrhem nového zákona o nelékařích se připravuje i novela personální vyhlášky. Ta by měla, jak alespoň doufám, situaci zlepšit. Bohužel zaměstnavatelé se navýšení počtu pracovníků, které by měla novela vyhlášky stanovit, brání. Argumentují tím, že na jakékoliv navýšení budou ochotni přistoupit, až na ně budou mít zaručené finance garantované státem. Jinak že bude hrozit naopak likvidace celých nemocnic, pokud nebude podmínka požadovaného počtu personálu splněna. Více o jednání o novém zákoně najdete uvnitř tohoto čísla.

Jedním z nejvíce v současné době sledovaného dění je situace kolem imigrantů. Sdělovací prostředky nás zahlcují velkým množstvím informací, jejichž objektivnost se jen velice těžko ověřuje. Na jedné straně dostáváme informace o nesmírném utrpení těchto lidí, na druhé straně jsem četl článek o tom, jak migranti dostávají od dobrovolníků z celé Evropy housky, pití, oblečení, boty, deky a spacáky, hračky pro děti. Migranti si berou jídlo, nějaké oblečení a vydávají se na cestu, ale po určité době zjišťují, že již nemají hlad či žízeň a odhazují jídlo vedle cesty, ta nová bunda nesedí a tak ji odhodí, do večera je daleko, tak odhodí spacák… A člověk tápe a klade si otázku, kde je pravda.

Samozřejmě nikdo nechce zpochybňovat, že lidé, a zvláště děti prchající před válkou a násilím, potřebují každou pomoc. Ale objevují se i obavy z toho, že mezi běženci jsou i lidé, kteří se do Evropy snaží dostat z ryze ekonomických důvodů. Jako odpověď na názor, který říká, že imigranti vyřeší problém s pracovním trhem, mohu uvést jeden příklad za všechny. V Německu zjistili, že naprostá většina imigrantů nejen že nemá žádný doklad o ukončeném vzdělání, aby jim bylo možné nabídnout práci odpovídající jejich kvalifikaci, ale že nemá vůbec žádné doklady. A navíc běženci z některých afrických zemí jsou i v dnešní době v mnoha případech negramotní.

Zprávy o tom, že někteří němečtí hejtmani se již brání přílivu dalších imigrantů a uvažují o stavbě plotu, jsou alarmující. Tato situace nahrává různým skupinám, které šíří informace o cílené islamizaci Evropy. Celá Evropská unie bude muset velice rychle zaujmout konkrétní postoj, aby tato situace nepřerostla v ještě daleko větší problém.

Negativních zpráv je pořád dost, ale nechci nikomu kazit náladu. Byly i světlé okamžiky. Protože nejen prací živ jest člověk, pořádá náš odborový svaz pro své členy různé akce, například sportovní hry. Tou zatím poslední byl turnaj v kuželkách v Blansku, který se velice vydařil a opět ukázal, že lidé si umí najít čas na zábavu i v dnešní hektické době. To je nutné, aby nás problémy nesemlely. A proto doufám, že i další akce pořádané naším svazem přispějí ke zlepšení nálady nás všech.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám