Mzdy ve zdravotnictví a trh práce

Vše vyřeší neviditelná ruka trhu! Heslo používané některými našimi ekonomy od roku 1990 velmi často. Platí to však i pro odměňování ve zdravotnictví? Záměrně nemyslím jen mzdy nebo platy zdravotníků, ale také pracovníků nezdravotnických. Naše vlády dlouhá léta spoléhaly na to, že pokud někdo vystuduje lékařskou fakultu nebo zdravotní školu, bude se svému povolání věnovat i za relativně malou odměnu. Zvláště pokud se k tomu přidají vzletná hesla o vznešené profesi a pomoci nemocným. Vždyť se nejedná ani o práci, ale vlastně o poslání.

Pokud se již někdo v mládí rozhodne spojit svůj profesní život se zdravotnictvím a úspěšně projde nástrahami patřičných vzdělávacích institucí, je vysoká pravděpodobnost, že při slušných pracovních podmínkách – mimo jiné i mzdových – ve zdravotnictví také zůstane. Ale pro spolehlivé fungování nemocnic jsou nutní také nezdravotníci. Řidiči, kuchařky, údržbáři, pomocnice, sanitáři a mnoho dalších profesí.

A ruka trhu s pracovními nabídkami zatím začíná hrozit. Královéhradecký kraj vykazuje míru nezaměstnanosti v letošním březnu 4,6 %. Pro okres Rychnov nad Kněžnou statistici napočítali dokonce jen 2,5 %. Průměrná mzda dělnických profesí v automobilce Škoda se pohybuje kolem 34 000 Kč. Obchody lákají pokladní na nástupní platy okolo 14 000 korun se zkrácenou pracovní dobou. Co nabízejí nemocnice? Odměňování často na úrovni minimální mzdy. Kdo za takovýchto podmínek nastoupí do zdravotnického zařízení a neuteče hned po první výplatě?

Snaha našeho odborového svazu o sjednocení odměňování zdravotníků nemocnic podle zákona o platu úpravou zákoníku práce je nezbytný první krok. Již v roce 2014 byl rozdíl mezi zaměstnanci nemocnic odměňujících platem a nemocnic odměňujících mzdou 4805 korun měsíčně. Každé celostátně dohodnuté procentuální navýšení tarifů vede k dalšímu zvyšování tohoto rozdílu.

Jak chcete přesvědčit zdravotní sestru, aby neodcházela do sousední fakultní nemocnice, když si lehce spočítá, že její příjem byl před dvěma lety v průměru o 4533 Kč měsíčně, tedy o téměř 55 tisíc ročně, nižší nežli platem odměňované kolegyně?

V tomto bodě novely zákoníku práce má náš svaz prakticky shodné požadavky s lékaři sdruženými v ČLK.

Naopak Unie zaměstnavatelských svazů ČR sjednocené odměňování „zásadně a rezolutně“ odmítá. Smluvní mzdy jsou podle jejích představitelů jedním z hlavních motivačních nástrojů řízení. Je škoda, že se za poslední desetiletí nepodařilo zaměstnavatelům o kvalitách této formy řízení a motivace přesvědčit většinu zaměstnanců zdravotnických akciových společností. A opřít se nyní nemohou ani o ruku tržní, neviditelnou.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám