Na zahájení kampaně Studuj zdrávku se podílel také odborový svaz

Tiskovou konferencí byla ve čtvrtek 6. června zahájena kampaně Studuj zdrávku. Kampaň spustilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů ČR. Jejím cílem je přilákat mladé lidi ke studiu středních a vyšších odborných zdravotnických škol a k práci ve zdravotnictví.

Zde je třeba zdůraznit, že kampaň se zaměřuje i na studium na vyšších zdravotnických a vysokých školách, nejen tedy na středních zdravotnických školách, jak by mohl název kampaně i některé materiály evokovat. Kampaň je primárně zaměřena na profese všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře a farmaceutického asistenta.

Konkrétní podobu kampaně představili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Na tiskové konferenci vystoupil také místopředseda OS Lubomír Francl. Ve svém sdělení upozornil na to, že k tomu, aby se zlepšila současná neutěšená personální situace a snížil se nedostatek nelékařských zdravotnických pracovníků, je třeba nejen zvýšit počet studentů, ale také vytvořit podmínky pro to, aby absolventi do zdravotnických zařízení nastupovali a aby tam i setrvali a po krátkém čase neodcházeli. Zdůraznil, že je třeba zlepšit pracovní podmínky – zvýšit počet personálu a nedržet se striktně personální vyhlášky, snižovat administrativu, snížit přesčasovou práci, protože dnešní mladá generace chce mít dostatek volného času pro své mimopracovní aktivity. A v neposlední řadě je třeba zajistit odpovídající ohodnocení toho náročného povolání. Opět i zde připomněl požadavek odborového svazu na navýšení mezd a platů v roce 2020 o 10 %.

Závěrem je nutné připomenout, že v minulosti byla profese všeobecné sestry i další nelékařská povolání velice prestižní a je třeba i učinit kroky k tomu, aby se jejich prestiž vrátila tam, kam bezesporu patří.

Foto Ministerstvo zdravotnictví

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám