Nábor členů – priorita organizací na národní i evropské úrovni

Síla odborových organizací, odborových svazů i odborových konfederací se hodnotí různými ukazateli, například tím, co dokážou zajistit, vyjednat pro své členy. Aby odbory mohly vyjednat pro své členy kvalitní pracovní podmínky, včetně bezpečnosti práce a odpovídající odměny, musí mít silnou členskou základnu. Jak ale zaměstnance motivovat ke vstupu do odborů? To je otázka nejen posledního období, ale několik posledních let, možná desetiletí.

Výhody sjednané odborovou organizací při uzavření kolektivní smlouvy se vztahují na všechny zaměstnance. Kdyby byla u zaměstnavatele silná odborová organizace, mohla by vyjednat lepší podmínky. Jak toto zaměstnancům vysvětlit? Jak získat ty správné vůdce odborových organizací, kteří jsou schopni vyjednávat, jsou odborně zdatní a jsou ochotni osobní život částečně věnovat odborům?

Jak posílit členskou základnu, když je tak pohodlné se vést, nic nedělat, nemít problémy se zaměstnavatelem a mít stejné navýšení platových tarifů a základních mezd? To jsou otázky, které si odboroví funkcionáři pokládají často a tak dlouho, že občas přestávají hledat odpovědi.

Členskou základnu je třeba budovat a udržet, toho jsme si vědomi všichni.

Náš odborový svaz je součástí Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Je to jednoduché, čím silnější jsou naše odbory, tím silnější jsou i ty evropské. My hlídáme národní právní předpisy a EPSU hlídá evropské právní předpisy, EPSU je u toho, když se připravují nové dohody, směrnice, pravidla bezpečnosti práce. EPSU se nám snaží pomáhat i s náborem nových členů.

Za finanční podpory EPSU jsme organizovali již třetí seminář k náboru a organizaci členů odborů.

První seminář se konal v loňském roce před sjezdem odborového svazu (15. a 16. října 2018). Nebylo jednoduché zajistit počet účastníků ze zdravotnictví a sociálních služeb. Nakonec jsme to zvládli a seminář vedený lektorem EPSU Adamem Rogalewskim byl úspěšný. Adam je mladý, kamarádský a dokázal vytvořit bezvadnou přátelskou atmosféru. Účastníci semináře byli nadšení, seminář propagovali a na druhý seminář se přihlásilo tolik zájemců, že jsme nemohli vyjít vstříc všem.

Druhý seminář se konal na jaře letošního roku (27. a 28. května 2019). Měli jsme velký zájem a těšili se na pokračování. Ale když se má něco pokazit, tak se to pokazí, Adam nemohl z vážných rodinných důvodů přiletět. Co s tím? Vše bylo připraveno, místnost, ubytování, stravování, účastníci měli zajištěno uvolnění z práce. Nejdříve bylo nutné mít souhlas EPSU, že můžeme seminář organizovat s českými lektory – souhlas zajistit během soboty byl celkem problém, ale podařilo se. Pak nastal druhý krok, oslovit ty nejlepší kolegy se zkušenostmi přednášet začínajícím odborářům. Lektoři Radka Sokolová, Ladislav Kucharský, Marie Klírová předali velmi užitečné informace jak se prezentovat, jak komunikovat se zaměstnanci a vysvětlovat roli odborů. Začali jsme s předstihem plánovat třetí seminář.

Třetí seminář k náboru členů se za finanční podpory EPSU konal ve dnech 19. a 20. září 2019.

Seminář se měl zacílit na skupinu zaměstnanců poskytující sociální služby ve společnosti SeneCura. Program byl zajímavý, prezentace odborů pro členy, zaměstnance i veřejnost cestou sociálních sítí, informačních tabulí a podobně.

Druhým bodem byla příprava kampaní a projektů k náboru členů, nejčastější chyby, nácviky verbální i neverbální komunikace. Lektorem byl opět Adam Rogalewski, se kterým přijel expert EPSU k projektům, ekonomice a pracovním podmínkám Richard Pond. Přijeli také noví regionální pracovníci EPSU Agnieszka Ghinararu z Polska a Milos Vlaisavljevic pro region střední Evropu a západní Balkán.

Účast odborů z našich odborových organizací byla zajištěna, ale pokud by se měl konat další seminář, bude nutné vytipovat a zajistit účast odborářů, kteří se budou chtít zaměřit na pořádání kampaní a nábor nových členů.

Na semináři jsem se celou dobu neúčastnila, ale ta část, které jsem se zúčastnila, mě nadchla. Účastníci se seznámili s Fish tank Organising Campaign Concept – koncept se dělí na tichou fázi a otevřenou fázi. Tichá fáze se nazývá fází pod vodou, jde o přípravnou fázi kampaně. Více bude možné vyslechnout a zkusit si organizaci na dalším semináři, pokud se podaří zorganizovat a bude zájem.

Závěrem jsme se dohodli, že by bylo vhodné další seminář uskutečnit, ale již mimo Prahu, někde v přírodě, aby se účastníci mohli více zaměřit na přípravu kampaní k náboru členů a mohli více diskutovat v neformálním prostředí.

Foto autorka a Romana Novotná

Podobné články

Aktuality 4. 6. 2023 / 18:40

Má dáti – nedal… aneb Školení pro hospodáře odborových organizací

V květnu a začátkem června se po několikaleté pauze uskutečnila v Praze a Olomouci školení pro hospodáře odborových organizací.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:08

Semináře na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání

Ve dnech 20. dubna, 25. dubna a 2. května 2023 v Olomouci a v Praze uspořádal odborový svaz semináře na téma FKSP, sociální fond, benefity a kolektivní vyjednávání.

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Načíst další
 
Napište nám