Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později, což potvrdili naši členové, kteří hledali v rodinných archivech, neboť většina původních obyvatel Dobřan měla v nemocnici zaměstnanou svou babičku, dědu nebo alespoň jednoho z rodičů. Také jsme kontaktovali archiv města Plzně, kde nám založení odborů potvrdili.

A naše současnost? Jsme největší odborová organizace ve zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Naše členská základna se skládá ze všech zdravotnických a nezdravotnických profesí. V devítičlenném výboru se snažíme zvládat činnost naší organizace, za což členům výboru náleží můj dík.

Prioritou naší činnosti je kolektivní vyjednávání a zajištění lepšího odměňování i pracovních podmínek pro naše zaměstnance. Na konci loňského roku proběhlo jednání s vedením nemocnice a společným hledáním možností k navýšení platů se nám podařilo nalézt „společnou řeč“, což považujeme za velký úspěch. To byla radostnější část kolektivní smlouvy.

Bohužel konsolidační balíček nám vzal většinu benefitů – příspěvky na dovolenou, dětské tábory a příspěvek na brýle. Zůstal nám příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování a odměny k jubileím a pracovním výročím. Se zaměstnavatelem spolupracujeme v oblasti BOZP, jsme členy různých komisí zaměstnavatele.

Pro členy připravujeme různé aktivity a osvědčují se nám jak návštěvy divadel, tak i poznávací i nákupní zájezdy, úspěšné byly plavby po Vltavě s rautem, tematické prohlídky pražského letiště. Využívané jsou permanentky do plzeňských divadel a bazénů, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, příspěvky k narození dítěte z prostředků odborové organizace. K tomu členům pomáháme vyřizovat agendu spojenou se žádostmi o dary ze Zajišťovacího fondu.
Velmi rozšířená je mezi našimi členy a jejich rodinnými příslušníky i podniková síť T-mobile. Členové se obracejí na pojišťovnu právní ochrany D.A.S., bohužel často nemáme zpětnou vazbu, čímž máme ztížené zhodnocení kvality této služby.

S našimi členy se setkáváme dvakrát ročně. Na jaře při konferenci tradičně spojené s oslavou MDŽ a pak před Vánoci. V letošním roce se nám povedl termín přímo na 8. března. Hostem naší konference byl regionální manažer Václav Matoušek. Během jednání byla projednána všechna důležitá témata týkající se činnosti organizace, zaměstnavatele a odborového svazu. Jako malý dárek obdržely všechny členky dárkový poukaz. Na konferenci podpořili účastníci svým podpisem Petici proti propouštění bez udání důvodu. Po ukončení vystoupil se svým pořadem Petr Jančařík s hosty Davidem Krausem, hercem Jiřím Bláhou a iluzionistou Alešem Březinou. Poté se bavil každý při poslechu i tanci.

Bohužel často je činnost odborové organizace členy paušalizována pouze na zájezdy a akce, které organizujeme, ale už nevidí, že důležité je jednání s vedením nemocnice a že za námi stojí odborový svaz zdravotnictví, který nás svojí činností zaštiťuje na vládní úrovni a bez něhož bychom záležitosti týkající se například platů těžko řešili. Naši členové pracují na cca 44 různých pracovištích v rozhlehlém areálu, a proto je někdy těžké zajistit osobní kontakt. Proto využíváme facebookovou skupinu odborové organizace pro vedení diskusí a dále například intranetové stránky zaměstnavatele pro větší informovanost.

A kde vidím naši slabou stránku? Malý zájem o činnost odborové organizace ze strany mladých odborářů. Při hledání nových adeptů do výboru nejsou mladí kolegové připraveni zapojit se i pracovně. Většinou více očekávají, než nabízejí. Navíc vzrůstající byrokracie, která se pomalu vkradla i do odborové činnosti, a potřebná znalost zákonů z různých oblastí odrazují často i ty, kteří by o práci zájem měli.
Všichni ale věříme, že situace se bude lepšit a že do odborové organizace najdou cestu i další zaměstnanci.

Soňa Vytisková – vizitka

Od roku 1993 pracuji v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech jako referentka personálního oddělení. Ve stejné době jsem se stala i členkou základní odborové organizace, posléze členkou výboru a nyní vykonávám funkci předsedkyně základní organizace. Byla jsem opětně zvolena členkou krajské rady OS Plzeňského kraje. V sekci nemocnic se zajímám nejen o situaci v nemocnicích a odměňování zaměstnanců, ale nyní také o reformu a transformaci psychiatrie. V roce 2010 jsem byla zvolena do dozorčí rady OS, kde jsem byla po dvě další volební období a od roku 2014 jsem byla zvolena její předsedkyní. Současně jsem byla v předchozím volebním období i předsedkyní dozorčí rady společnosti odborového svazu Bona Serva. Svoji činnost v dozorčí radě OS jsem ukončila v listopadu 2022 na IX. sjezdu odborového svazu, kdy jsem byla zvolena členkou výkonné rady. Pro svoji další činnost ve výkonné radě tak mohu využít všechny získané zkušenosti. Díky odborům jsem měla a mám možnost potkávat a blíže poznávat mnoho skvělých lidí.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Načíst další
 
Napište nám