Nenechte se natlačit do pozice zdravotnického asistenta!

Postavení zdravotnického asistenta je od počátku vzniku této profese velmi složité. Mnozí zaměstnavatelé nepochopili, nebo pochopit nechtějí, že se nejedná o levnější verzi všeobecné sestry, a z důvodu úspor se snaží zdravotnické asistenty zaměstnávat, ale činnosti, které po nich požadují, jsou ve skutečnosti shodné s pracovní náplní všeobecné sestry. Mnozí asistenti pak na takové podmínky přistupují. Dosud se tak dělo především na lůžkových odděleních nemocnic.

Nová personální vyhláška, která je v platnosti od dubna 2012, rozšířila tento nešvar také na ambulance. Nová norma totiž umožňuje (nikoliv nařizuje) v některých typech ambulancí nahradit všeobecnou sestru zdravotnickým asistentem. Úmyslem zákonodárce bylo využít asistenty především v těch typech ambulancí, kde všeobecná sestra vykonávala pouze administrativní činnost a běžný kontakt s pacienty. Jak už to ale bývá, praxe je naprosto odlišná. Zdravotničtí asistenti začínají nahrazovat všeobecné sestry i tam, kde je nutné vykonávat specializované činnosti.

Navíc vznikl další nový fenomén. Zatímco v minulosti nastupovali noví zdravotničtí asistenti na jednotlivá pracoviště jako nová pracovní síla, často i z důvodu nedostatku sester, dnes se začínají objevovat snahy zaměnit stávající všeobecné sestry za, pro zaměstnavatele levnější, zdravotnické asistenty. Všem je jasné, že není možné propustit sestru a její místo obsadit zdravotnickým asistentem. Proto se někteří uchylují k přeřazování stávajících sester. Odborná kvalifikace takového zaměstnance nadále zůstává vysoká, nehrozí snížení kvality péče, zato hrozí snížení platového a mzdového ohodnocení zaměstnance, který na takové přeřazení přistoupí!

Kromě snížení finančního ohodnocení je dále nutné zdůraznit, že všeobecná sestra nemá kvalifikační předpoklady (odbornou způsobilost) vykonávat profesi zdravotnického asistenta! Mějte tedy na paměti, že taková pracovní smlouva je v podstatě neplatná!

Z logiky věci lze samozřejmě říci, že kvalifikace všeobecné sestry je vyšší než zdravotnického asistenta, a tudíž nemá žádný problém tuto činnost vykonávat, pokud na změnu „dobrovolně“ přistoupí. Legislativa to však vidí zcela jinak. Postavení a vzdělání zdravotnického asistenta je v systému specifické a není zaměnitelné. Rozdíly v odborné způsobilosti těchto dvou profesí a také porovnání jejich pracovních činností naleznete ve výkladu Mgr. Ivany Štěpánkové.

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků sleduje se znepokojením trend porušování zákona a velmi často nedobrovolné a nátlakové přeřazování všeobecných sester na zdravotnické asistenty. Z tohoto důvodu, ve spolupráci s vedením OSZSP ČR, požádala o opakovaný výklad Ministerstvo zdravotnictví. Stanovisko ministerstva potvrdilo výše zmiňovaný rozdíl v odborné způsobilosti a nezaměnitelnost těchto dvou profesí. Zároveň bylo apelováno na zaměstnance, aby na takovou změnu pracovní smlouvy nepřistupovali. Tato stanoviska byla rozeslána do všech základních odborových organizací před několika týdny.

V současné době probíhá také dotazník mezi odborovými organizacemi, kde a v jakém rozsahu se tento trend projevuje. Bohužel, většina zaměstnanců z obavy ze ztráty zaměstnání odmítá přeřazení veřejně přiznat. Navíc, podle zjištění sekce nelékařů, k tomuto fenoménu dochází velmi často v nemocnicích, kde nepůsobí odborová organizace. Postižené všeobecné sestry nám tyto informace sdělují většinou individuálně a anonymně prostřednictvím e-mailů a vzkazů na sociálních sítích, kde má sekce nelékařů vlastní stránku. I na tomto příkladu je hmatatelně vidět, jak nutné je mít odbory ve svém zařízení! Tam, kde odbory nepůsobí, se zaměstnanci sami často nedokáží protiprávnímu jednání zaměstnavatele bránit.

Kolegyně a kolegové, nenechte se natlačit do pozice zdravotnického asistenta! Pokud takové snahy zaznamenáte, okamžitě se obraťte na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR nebo přímo na členy sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Kontakty na nás naleznete na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz).

 

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám