Odboráři od premiéra žádali 10 % pro všechny a konec diskriminace v odměňování

Na 150 odborářů z téměř všech českých a moravských nemocnic přijelo v pátek 4. května do Prahy na akci organizovanou odborovým svazem, aby zde premiérovi Andreji Babišovi vysvětlili, jak závažná je situace na jejich pracovištích a které kroky jsou nezbytné ke zlepšení stavu. Jednání se zúčastnil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny prof. Věra Adámková (která je zároveň předsedkyní odborové organizace OS v pražském IKEM), předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, předseda LOK-SČL Martin Engel a celé vedení odborového svazu.

Hosté a později také novináři obdrželi písemné informace o rozdílech mezi platem a mzdou u stejných kategorií zaměstnanců a autentické příběhy zdravotních sester, které popsaly v diskusi ve facebookové skupině – viz níže jako soubory ke stažení.

Zvládáte to, umíte to a nebojíte se

Předseda ČMKOS Josef Středula na úvod ještě před příchodem premiéra vyzval k co nejotevřenější diskusi a vysoce ocenil práci zaměstnanců ve zdravotnictví. „Děláte neuvěřitelně těžkou práci, klobouk dolů před vámi všemi, zvládáte to, umíte to a nebojíte se. Nechápu, jak to můžete zvládat v podmínkách, o kterých čtu a slyším. Vaše práce rozhodně dobře oceněna není,“ řekl. Uvedl, že premiér už přes média vzkazuje, že se nechce bavit o plošném zvyšování platů, že chce přidat jen vybraným skupinám. To je nepřijatelné.

Slova díků a kytice pro Dášu

Poté se k předsedkyni Žitníkové vydalo několik účastnic akce s kyticemi, aby jí jménem svým i kolegyň a kolegů poděkovaly za její práci pro odborový svaz, všechny odboráře a všechny zaměstnance a poblahopřáli k narozeninám, které měla předcházející den.

Dodržet slib, odstranit diskriminace

Po příchodu premiéra, ministra a prof. Adámkové předsedkyně Žitníková zahájila jednání krátkou prezentací, v níž jsou obsaženy i údaje o srovnání platů a mezd, sestavené na základě platových a mzdových výměrů, které odboráři a odborářky z nemocnic poslali na odborový svaz – viz níže jako soubor ke stažení.

Dagmar Žitníková upozornila, že po letech pravicových vlád, kdy se příjmy ve zdravotnictví propadaly, předcházející vláda premiéra Sobotky zvýšila opakovaně platové tarify a základní mzdy. Třetí toto zvýšení o 10 procent se má uskutečnit od 1. 1. 2019. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však nyní vystupuje proti tomuto plošnému zvýšení a prostředky chce použít diferencovaně jen tam, kde je to nejvíc třeba. Připomněla také, že odborový svaz v předcházejících čtyřech letech uspořádal mezi členy rozsáhlé šetření o pracovních podmínkách. Vyplynulo z něj, že se nic moc nového v praxi nestalo, změnil se systém vzdělávání, ale pracovní podmínky zůstaly stejné. V nemocnicích příspěvkových organizacích pracuje 96 tisíc zaměstnanců, v nemocnicích obchodních společnostech 55 tisíc zaměstnanců. Proto odborový svaz požaduje, aby bylo garantované, že když se s vládou domluví na zvýšení, tak ty peníze zaměstnancům opravdu přijdou.

Hlavní požadavky a doporučení odborového svazu tedy znějí:

● Splnit slib navýšení platových tarifů a základních mezd o 10 % od 1. ledna 2019 všem zaměstnancům nemocnic.

● Srovnat podmínky příplatků za směnnost.

● Sjednotit odměňování zaměstnanců nemocnic pod systém platů (novela zákoníku práce §109).

● Pokusit se vytvořit podmínky pro navýšení počtu zdravotníků v nemocnicích.

Předsedkyně Žitníková zároveň zdůraznila, že v žádné nemocnici nedochází k tomu, že si zaměstnavatel dohaduje mzdu s každým jednotlivým zaměstnancem. Všechny nemocnice mají nějaké tabulky a podle nich odměňují.

Premiér: chceme směřovat k 9 % HDP

Premiér Andrej Babiš uvedl, že s paní předsedkyní Žitníkovou v minulosti jednal často, někdy s ní komunikoval víc než se svou manželkou. Posteskl si, že jednání s paní předsedkyní jsou velice náročná, protože „ona je velice akční, urputná a má moc energie“. Za to byla Dagmar Žitníková odměněna mohutným potleskem.

Přítomným poděkoval za jejich práci ve zdravotnictví a uvedl, že když nastoupil jako ministr financí, začal se věnovat zdravotnictví, protože tam proteče strašně moc peněz. Je to druhý největší balík po důchodech. Ví, že výdaje státu na zdravotnictví nejsou na úrovni západních zemí, a chtěli by směřovat k 9 % HDP.

Zdůraznil, že zdravotnictví potřebuje hlavně efektivitu. Resort v minulosti nebyl dostatečně a transparentně řízen. O mnoha věcech se jen léta mluvilo, snad se za této vlády konečně podaří zavést DRG. Systém není řízen a požírá sám sebe. V nemocnici v Bílovci bere sestra 20 000 korun, když ve fakultní nemocnici dostane 30 000 korun, odejde tam.

Připomněl, že do zdravotnictví v minulém období nateklo 65 miliard navíc. Ví, že by bylo třeba ještě víc peněz.

Připomněl také, že resort byl dlouhodobě kritizován i na evropské úrovni. Chce, aby zdravotnictví bylo transparentní a aby se v něm zavedlo to, co běžně funguje na západě, například společné nákupy. Chce také vytvořit investiční plán nemocnic.

Ví, že současným nejpalčivějším problémem zdravotnictví je nedostatek sester. V rámci důchodové reformy chtějí identifikovat skupiny lidí, kteří by si zasloužili jít dřív do důchodu.

Vnímá oprávněnost požadavků odborového svazu, vnímá, co říkají zdravotní sestry a další zaměstnanci, a hlavně má vůli to změnit.

Ministr: opatření cíleně a diferencovaně

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdůraznil, že se v posledních letech daří vybírat zdravotní pojistné a mezi roky 2013 až 2018 se vybralo navíc 65 miliard korun, z toho 43 miliard šlo do lůžkové péče. Letos to bude 11 miliard. Také se po létech stagnace v tomto období zvyšují platy a mzdy. Teď probíhá dohodovací řízení, do kterého ministerstvo ze zákona nemůže zasahovat. Ministerstvo ale musí myslet na všechny segmenty zdravotnictví a musí podpořit ty, na které se v minulosti třeba nedostalo.

Připomněl, že vznikla pracovní skupina, kde se bude řešit, co by se dalo pro zdravotníky udělat.

Uvedl, že jako jednu ze svých priorit inicioval reformu primární péče, což by také v důsledku mělo pomoci přetíženým nemocnicím.

Zopakoval svoji představu, že opatření se musí dělat cíleně tam, kde je ten hlavní problém, je třeba to dělat diferencovaně podle závažnosti. Na 24. května se proto chystá velké setkání s řediteli nemocnic, kde by se to probralo.

Zopakoval také, že k navýšení peněz v nemocnicích pro příští rok určitě dojde (poznámka autorky: neřekl ale, že všem zaměstnancům).

Ujistil, že se na ministerstvu skutečně snaží zlepšit situaci, vydal například příkaz fakultním nemocnicím, aby řádně vedly evidenci veřejných zakázek, což k jeho údivu dříve vůbec nebylo. Mělo by se tak zamezit plýtvání.

Profesorka Adámková: přidat 10 % všem

Předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny profesorka Věra Adámková na úvod připomněla, že je také předsedkyně odborové organizace OS v pražském IKEM. Potvrdila, že s premiérem Babišem se dlouho osobně zná, že ji přemluvil, aby šla do politiky. Zdůraznila, že se premiér o zdravotnictví opravdu vážně zajímá a má upřímnou snahu problémy řešit. Nenechala se od něj sice přemluvit, aby se stala ministryní zdravotnictví, ale pomoci řešení problémů se snaží ze své pozice ve sněmovně. Zdravotnictví a jeho problémy velice dobře zná, protože v něm na nejrůznějších pozicích pracuje celý život. Premiérovi a ministrovi se proto snaží vysvětlit, jaká je skutečnost a jak to ve zdravotnictví chodí. „Je pravda, že tomu občas nerozumějí, a když jim to říkám, tak si myslí, že jim vyprávím nějaký thriller,“ dodala.

Zdůraznila, že jako odborářka musí trvat na dodržení slibu. V příštím roce je třeba přidat 10 % všem. V tom jsou zajedno i všichni členové zdravotního výboru. Zdravotnictví musí fungovat jako celek, všichni členové týmu jsou potřební. „Kdybychom to začali segmentovat a přidávali jen někomu, bude to špatně,“ řekla a následoval mohutný souhlasný potlesk. Ten se poté ještě několikrát opakoval po jejích dalších slovech.

„Máme solidární zdravotní péči a velmi trvám na tom, že to tak musí zůstat. Na druhou stranu zde často dochází k nadužívání péče a není žádná páka, jak to omezit. Proto musí být vytvořen páteřní systém, aby se nadužívání péče omezilo,“ popsala.

Uvedla také, že někde tak nabobtnaly počty THP, že není dál možné, aby je zdravotníci „uživili“. V pořádku není ani snaha hodnotit nemocnice jen podle obložnosti. Nemůže přece dát na infekčním oddělení na jeden pokoj muže, ženy a mimina. Každý musí být jinde a z hlediska obložnosti potom takové oddělení vychází katastrofálně a je na zavření. To je nesmysl, nemocnice musí fungovat jako celek. Nemocnice samozřejmě potřebují i moderní budovy, v některých současných se zajišťuje péče velmi obtížně.

Potvrdila, že denně se ve všech nemocnicích porušuje zákoník práce, překračuje se množství přesčasů, není možnost si vybrat náhradní volno.

Premiérovi a ministrovi doporučila, aby to, co jim říkají ředitelé nemocnic, brali s velkou rezervou, protože ředitel chce dál zůstat ředitelem a skutečnost proto nepřizná. V jedné pražské nemocnici se pokusili spočítat, kolik zaměstnanců by tam mělo být, aby se zákoník práce dodržoval. V tu chvíli na chirurgii chybělo 61 doktorů a na interně 47 doktorů, sestry se ani nesnažili dopočítat.

Za velmi nešťastné značila to, co se stalo se vzděláváním sester. Udělaly se různé typy vzdělání, ale nepřidělily se k tomu kompetence. Navíc vysokoškolsky vzdělané sestry nemají praxi a v nemocnicích nemá nikdo čas se jim věnovat, takže i ta praxe, kterou tam mají, je jen formální a nic se při ní nenaučí. Lidé, kteří by sestry mohli jako mentoři praxi naučit, jsou, ale musí na to mít čas a musí za to být zaplaceni. Výsledkem je, že pro ni nejlepší sestrou zůstává padesátnice, která má klasickou zdrávku.

Reaguj, Adame, reaguj

Následovala diskuse, kterou řídila místopředsedkyně Ivana Břeňková a neměla to vůbec lehké. Nejen proto, že seděla mezi premiérem a ministrem a premiér zaskočený tím, od lidí co slyší, po každém příspěvku z pléna na ministra apeloval „reaguj, Adame, reaguj.“

Od počátku se do diskuse hlásily desítky lidí a nebylo možné vybrat, kdo se hlásil dřív či kdo se už hlásí déle. I když se diskuse protáhla a plánovaná následná tisková konference kvůli tomu začala až o půl hodinu později, dostalo se jen na menší část přihlášených. Ale i ti, na které se nedostalo, opakovaně hlasitě projevovali svůj názor. Buď souhlasným potleskem, nebo pobaveným smíchem dávajícím najevo, že to, co právě slyšeli, je úplně mimo realitu. Sem tam se někdo neudržel a svůj zásadní nesouhlas s řečeným hlasitě zvolal, aniž by měl mikrofon.

Poslušný mladý ministr se snažil podle pokynů šéfa reagovat, ale popravdě řečeno, jen tím ubíral čas diskutujícím, protože nic nového neřekl, pouze opakoval, kolik peněz se v minulém období přidalo do zdravotnictví, kolik má k dispozici, že musí myslet na všechny segmenty zdravotnictví…

Také premiér někdy sám reagoval, nejčastěji zopakováním faktu, že tato vláda pracuje pouze 140 dní a nemůže stihnout vyřešit všechny letité problémy naráz.

Diskuse byla emotivní, vášnivá, ale ve všech ohledech slušná a důstojná. Zaznělo při ní, jak vypadá v praxi, když je na oddělení nedostatek personálu, jak je často přes všechnu snahu odborů v nemocnicích obchodních společnostech těžké a někdy zcela neúspěšné dosáhnout toho, aby se k lidem dostalo zvýšení mezd, které odborový svaz vyjednal s vládou.

Chybějí zaměstnanci všech profesí

Diskutující podpořili kolegy z Rokycanské nemocnice, kteří jsou právě kvůli tomu od 1. května ve stávkové pohotovosti a k tomuto kroku se museli uchýlit již v minulosti.

Zdůraznili, že nejde jen o nedostatek zdravotních sester, který ministr uznává jako závažný a chce proto zvýšení mezd a platů diferencovaně použít hlavně pro ně. Popsali, že chybějí zaměstnanci všech profesí a že právě kvůli chybějícímu nižšímu zdravotnickému personálu jsou sestry víc a víc přetížené, protože dělají i práce, které by dělat neměly, samy zvedají těžké pacienty, protože nemají nikoho k ruce atd. atd.

Předsedkyně jedné pražské odborové organizace přečetla kopii výplatní pásku takovéhoto zaměstnance, který by měl být sestře k ruce a pomáhat jí s fyzicky náročnou prací, takže by to měl být nejlépe muž. Dostane kolem 14 tisíc korun čistého. Není proto divu, že to mu nestačí na uživení rodiny a že když odejde, nepodaří se za něj sehnat zvláště v Praze náhradu.

Ministr Vojtěch zjevně překvapený tím, co slyší, poněkud naivně požádal, zda by mu mohla tuto kopii dát a pokud má ještě někdo další, rád si ji vezme také. Netušil, že předsedkyně Žitníková má pro premiéra přichystaných několik set kopií mzdových a platových výměrů zaměstnanců, aby si v nich mohl přečíst, jaká je realita a jaké jsou rozdíly v odměňování za stejnou práci. Předá je tedy ministrovi Vojtěchovi.

Od ředitelů se pravdu nedozvíte

Bouřlivá reakce nastala po premiérových slovech, že jsou kritizování za to, že jezdí po krajích, ale oni tam jezdí proto, aby zjistili, jaká je skutečná situace, co je kde třeba vyřešit. A vždycky navštíví i nějakou nemocnici. Ministr Vojtěch se poctivě snaží zjistit, jak na tom nemocnice jsou, už to dělal v minulém období, kdy působil na Ministerstvu financí, takže jich už navštívil stovky a se situací je docela dobře obeznámen. To rozesmálo celý sál.

Diskutující pak ministra i premiéra ujistili, že pokud se při těch návštěvách setkají jen s vedením nemocnice, nedozvěděli se o skutečném stavu nic. Ředitel jim neřekne o porušování zákoníku práce a množství přesčasů, o nedostatku zaměstnanců a jejich přetěžování, o tom, jak jsou placeni a zda všichni dostali přidáno. Pochlubí se ale místo toho novým pavilonem, případně úsporami a ekonomickými výsledky.

Přitom někteří ředitelé se starají hlavně o ta čísla a o to, aby mohli vykázat úspory. A je jim úplně jedno, co bude s personálem a s pacienty.

Jedna diskutující ministra Vojtěcha požádala, aby poté, co mu ukázali plat jedné superspecializované sestry, v médiích nevykládal, že sestry u nás berou přes 40 tisíc. Není to pravda. To co je takto premiérovi a ministrovi při návštěvách ukazováno, se týká jen několika málo jedinců a často se jim předvádějí hotové Potěmkinovy vesnice. Také když pro ně hejtman vybírá nemocnici, kterou navštíví, vybere to nejlepší a v ní ještě ukáže to nejlepší. Přitom celkově situace v nemocnicích v kraji je úplně jiná a někde doslova katastrofální.

Udivený premiér Babiš se nevěřícně zeptal, jestli tím chtějí říci, že ředitelům nezáleží na osudu nemocnic. Že si ze svého působení v byznysu neumí představit, že by se takto ředitelé mohli chovat. Znovu tím rozesmál sál.

A dostalo se mu vysvětlení, že samozřejmě ne všichni manažeři jsou stejní, ale mnoha záleží především na tom, aby si nedělali potíže a nepřátele, případně aby zřizovatelům ukázali požadované ekonomické výsledky včetně úspor a hlavně aby si udrželi své místo.

Příplatek: dobrý nápad, špatné provedení

Výsledkem této diskuse byl slib, že při příštích návštěvách se premiér a ministr nejdříve setkají s odboráři. Premiér dodal, že bude chtít navštívit nemocnice, kde lidem nepřidali, a bude se zajímat proč.

Zazněla pochvala za zavedení příplatku za směnnost v minulém roce, ale hned zároveň také informace, kolik problémů vzniklo tím, že příplatek nedostal také nižší zdravotnický personál, který slouží ve směnách se sestrami, případně další, kteří také dělají na nočních směnách a v nepřetržitém provozu. Předsedkyně Žitníková připomněla, že na tehdejšího ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka opakovaně naléhavě apelovala, že příplatek musí dostat všichni, kdo v nepřetržitém a směnném provozu pracují, jinak to mnohde ještě zhorší situaci na pracovištích.

Diskutující její slova potvrdili. Ti, co příplatek nedostali, to oprávněně cítili jako nespravedlnost a pro některé to byl důvod k výpovědi, což ve svém důsledku zase zhoršilo pracovní podmínky sester.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že jedním z hlavních požadavků odborového svazu je odstranění této diskriminace a vyplacení příplatku všem, kdo ve směnách pracují. Přivítala také předběžné informace o tom, že by se příplatek mohl zvýšit. Odborový svaz se chystá na jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde bude požadovat, aby se příplatek za směnnost zavedl také v sociálních službách.

Zdůraznila, že množství peněz ve zdravotnictví záleží na politické vůli. Když je vůle, peníze se vždycky najdou.

Tisková konference

Po téměř dvou a půl hodinách jednání a především ostré diskuse následovala tisková konference, kde byly shrnuty výsledky jednání. Její záznam najdete na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/obsah/219/tk-oszsp-cr-porada-zastupcu-odborovych-organizaci-z-nemocnic/21942

Dagmar Žitníková zde vyjádřila naději, že se podaří společné cíle naplnit tak, aby zdravotníci už neutíkali z nemocnic a zdravotnictví dál zůstalo kvalitní.

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že diskuse byla bouřlivá. Zopakoval, že resort mají s Vojtěchem v gesci teprve 140 dní, před tím marně upozorňovali na dlouhodobě neřešené problémy. Společně už navštívili desítky nemocnic. „Co mě dneska překvapilo je, že my při těch návštěvách diskutujeme s managementem a ne vždy dostáváme takové informace, jako jsme dostali dnes,“ uvedl.

Zopakoval, že minulá vláda zvýšila platy a mzdy celkem o 30 % a zvýšila sumu prostředků do zdravotnictví o 65 miliard. Určitá systémová opatření, po kterých volají odboráři, jako narovnání tarifů a příplatků za péči u lůžka ve směnách, nebyla řešena. „Tyto požadavky vnímáme. Připravujeme rozpočet na rok 2019, chceme to řešit, platy ve zdravotnictví a ve školství jsou pro nás prioritou. Setkání bylo cenné, i když bylo velmi bouřlivé. Situace není dobrá, v jednotlivých krajích je boj o personál, systém se požírá sám. Chceme to změnit a vytvořit k tomu legislativní předpoklady,“ sdělil. Navštíví nemocnice, odkud dostali informace, že tam zaměstnancům nebylo přidáno, na to se půjdou podívat.

„Resort konečně někdo začal řídit, ale dát resort do pořádku potrvá léta,“ zdůraznil. I pro něj osobně je zdravotnictví prioritou.

Ministr Adam Vojtěch vnímá problematickou personální situaci, informoval o tom, že se Ministerstvo zdravotnictví nyní prvotně snaží ucpat díry, odstranit neefektivity a plýtvání. To je jeho úkol jako ministra zdravotnictví. Zopakoval, že nyní probíhá dohodovací řízení a že je třeba myslet na všechny segmenty zdravotnictví. Prioritní pro něj bude podpořit zaměstnance ve směnném provozu u lůžka. Je nutné cílit ty peníze tam, kde je problém největší, zopakoval svoji představu.

Předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny profesorka Věra Adámková zdůraznila, že máme poprvé v dlouhodobé historii premiéra, který nám chce naslouchat a chce systémově řešit problémy ve zdravotnictví, což si velmi považujeme. Je tady nedostatek personálu, tým musí pracovat jako celek. Váží si těch, kteří tam stále zůstávají, ale je třeba je také ohodnotit. Kromě toho ve zdravotnictví musí být návaznost vzdělávání a kompetencí. Občan má nárok na kvalitní péči, která musí být komplexní. Máme-li mít spokojeného pacienta, nedílnou součástí toho je, že ho bude ošetřovat spokojený zdravotník.

Dagmar Žitníková shrnula výsledky jednání. Všech 150 lidí v sále potěšilo, že bude naplněn slib předcházející vlády a zaměstnancům se zvýší platy a mzdy o 10 %. Zásadní je, že si premiér a ministr vyslechli informace o rozdílném odměňování v jednotlivých nemocnicích. Je moc ráda, že pan premiér chce tuto situaci nemocnic také řešit. Byla oslovena paní předsedkyně zdravotního výboru Věra Adámková, aby se připravil legislativní návrh na sjednocení odměňování v nemocnicích, což by byl jeden ze základních stabilizačních prvků. Odboráři určitě vítají další zvyšování zvláštních příplatků za směny a budou jednat o tom, aby to bylo pro všechny zaměstnance ve směnách.

Předseda ČMKOS Josef Středula popsal opravdu dramatickou atmosféru při diskusi a ocenil, že při příštích návštěvách nemocnic se premiér chce setkávat i s odboráři a že paní profesorka Adámková je zároveň předsedkyní odborové organizace a předsedkyní Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, což je skvělá kombinace. Ocenil také, že při diskusi premiér dostal pravdivé informace, protože při jeho návštěvách v nemocnicích a jednáních s managementem tomu tak vždycky není. Ocenil, že si premiér a ministr tuto diskusi vyslechli, protože tak tomu vždycky nebylo. V této souvislosti zmínil jména bývalých ministrů zdravotnictví Tomáše Julínka a Leoše Hegera, s nimiž byly boje a proti jejichž záměrům se demonstrovalo na náměstích. Slíbil, že odbory všechny dobré nápady podpoří.

Iva Řezníčková, předsedkyně odborové organizace z trutnovské nemocnice popsala, že i v této akciové společnosti jsou nižší mzdy než jinde. Připomněla případy, kdy zdravotní sestra musí protizákonně opustit pacienty, aby se mohla věnovat jinému pacientovi. A v případě soudních sporů jí řeknou: neměla si to dělat. Ale už jí neřeknou, co měla dělat, když tam byla sama z důvodu úspor. Je znechucena tím, že existují krajské reprezentace, kterým vyhovuje nedostatek personálu, protože za něj mohou schovat svoji snahu uzavřít část nemocničních lůžek z důvodu úspor. Věří, že budou splněny dohody a že se sjednotí odměňování. Potom zaměstnanci nebudou muset odcházet a nebudou dávat do rukou trumfy lidem, kterým ve skutečnosti na zdravotnictví jako veřejné službě nezáleží a vidí jenom čísla a nevidí ani zaměstnance, ani pacienty.

Tématu se večer věnoval také pořad České televize Události, komentáře (viz na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/218411000370504 ) Od 43.18 do 49.25 minuty je zde rozhovor s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou.

Poděkování za odvahu říkat pravdu

V závěru jednání po skončení tiskové konference předseda ČMKOS Josef Středula poděkoval diskutujícím za to, že nejen stále pracují ve zdravotnictví, ale že pořád usilují o jeho zlepšení. Poděkoval jim za odvahu, s jakou vystupovali a říkali pravdu, což v dnešní době rozhodně není samozřejmé. „Možná jste teď pro zdravotnictví udělali víc, než několik předcházejících ministrů dohromady,“ zdůraznil.

Diskutujícím poděkoval také předseda LOK-SČL Martin Engel. Připomněl masové porušování zákoníku práce a nutnost řešit problémy systémově.

Uvedl, že spolu s předsedkyní Žitníkovou s premiérem i ministrem opakovaně jednali a snažili se jim vysvětlit, jak vážná situace je v nemocnicích. „Pořád jsme ale naráželi na mýtus, že přece není možné, aby se ředitelé chovali tak nelogicky, nedali lidem peníze atd.“

Úplně na závěr účastníkům poděkovala předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková. Především za to, že jsou solidární, podporují se, nenechají se rozdělit, nejsou lhostejní a nebojí se. „Jsem hrdá, že stojím v čele tohoto odborového svazu.“

Foto autorka

Více fotografií z akce připravujeme.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám