Odboráři z nemocnic informovali poslance o požadavku na sjednocení mezd a platů

Ve středu 25. ledna projednával výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny novelu zákoníku práce. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dlouhodobě prosazuje sjednocení odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení na systém platu. Protože změnu lze provést přes novelu zákoníku práce, tak se odborový svaz dohodl s poslancem Jaroslavem Zavadilem (ČSSD), že podá příslušný pozměňovací návrh. Jaroslav Zavadil je bývalý předseda ČMKOS a rozhodl se, že podá nejen návrh na sjednocení odměňování, ale také další návrhy, které zajistí pro zaměstnance lepší ochranu v rámci jejich pracovního vztahu. 

Stejně k novele zákoníku práce přistoupila poslankyně Jana Hnyková (Úsvit), která připravila další pozměňovací návrhy.

Avizované návrhy vzbudily obrovský ohlas. Na jednání výboru se dostavili jak zástupci odborů, tak zástupci zaměstnavatelů. Vzhledem k projednávanému tématu poslanci rozhodli, že bude umožněno vystoupit veřejnosti a každá skupina může podat své informace, proč by se měly návrhy přijmout, či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že záznam z jednání bude na stránkách Poslanecké sněmovny, tak jen krátce k nejdůležitějším vystoupením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že předkládají návrh, na kterém byla shoda sociálních partnerů a který do pracovních vztahů přináší jak pružnost pro zaměstnavatele, tak ochranu zaměstnance.

Poslanec Jaroslav Zavadil připomněl ke stávajícímu zákoníku práce, že české pracovní právo je jedno z nejpružnějších v Evropě a že je nutné chránit zaměstnance. Ke svým pozměňovacím návrhům uvedl, že je právem každého poslance předkládat pozměňovací návrhy.

Poslankyně Jana Hnyková okomentovala současné pracovně právní vztahy a souhlasí s názorem, že by se ochrana zaměstnanců měla zvýšit a že se mají odstranit diskriminační podmínky, a proto se připojuje k návrhu Jaroslava Zavadila sjednotit odměňování zaměstnanců nemocnic.

Poslankyně Jana Pastuchová (ANO) vystoupila s návrhem, aby se žádné poslanecké pozměňovací návrhy nepřijímaly a aby poslanci akceptovali to, co předkládá MPSV.

Následně vystoupili zaměstnavatelé, kteří již před jednáním výboru zaslali všem poslanců dopisy se žádostí, aby nepodporovali žádné poslanecké pozměňovací návrhy a zvláště aby nepodpořili návrh na sjednocení odměňování ve zdravotnictví – viz níže jako soubory ke stažení.

Vystoupení zaměstnavatelů a prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého odboráře velmi překvapilo, bylo útočné, velmi konfrontační a některé jejich argumenty byly zavádějící.

Za odbory vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková a shrnula mýty, které se okolo sjednocení odměňování objevují, připomněla diskriminaci v platech a mzdách a závěrem požádala poslance o podporu pozměňovacího návrhu Jaroslava Zavadila.

Jako další vystoupil předseda LOK-SČL Martin Engel, který sdělil, že sjednocení odměňování může napomoci udržet v českých nemocnicích lékaře a že když už poslanci nenapomohli zlepšit vzdělávání, tak ať alespoň přijetím sjednocení odměňování pomohou udržet české zdravotníky v českých nemocnicích.

Dále za odbory vystoupila Iva Řezníčková (Nemocnice Trutnov), která připomněla historii transformace nemocnic, poklesy ve mzdách a nenaplněné sliby, že zaměstnanci budou mzdou odměňováni lépe než platem.

Další vystupující za odborový svaz Miluše Váňová (Nemocnice Česká Lípa) sdělila, jak vypadala situace s navýšením mezd v jejich nemocnici v předcházejících dvou letech, kdy ani jednou nebyl naplněn vládní příslib 5 % zvýšení tarifů, a srovnala svůj mzdový tarif s tarifem, který by dostala, pokud by byla odměňována platem – viz níže jako soubor ke stažení.

S konkrétním srovnáním svého mzdového tarifu vystoupily také Jitka Boťánková (Nemocnice Nový Bydžov) a Božena Bartáková (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav). Obě kolegyně také připomněly současný nedostatek personálu a apelovaly na poslance, aby návrh schválili.

Poslední vystupující za odborový svaz František Kuneš (Rokycanská nemocnice) se opět vrátil k historii transformace nemocnic a sdělil, jak to v praxi vypadá se mzdami nezdravotnických pracovníků.

Kolegové byli ve svých vystoupeních výborní a moc jim děkujeme.

Posledním vystupujícím na podporu pozměňovacího návrhu byl prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár, který sdělil, že pacienti se obávají o kvalitu péče, protože nedostatek personálu již přímo ohrožuje pacienty.

V odpoledních hodinách proběhla druhá část jednání k připravované novele zákoníku práce, v níž s dalšími pozměňovacími návrhy vystoupili i opoziční poslanci.

K návrhu sjednocení odměňování se ještě vrátil poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který sdělil, že i přesto, že návrh na změnu odměňování nevyřeší všechny problémy, tak se může v současné personální krizi stát první pomocí pro systém.

Foto Lubomír Francl

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám