Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů. Co pro tento zápis jako odborová organizace musíme udělat? Kde tuto evidenci najdu? Je zápis povinný? J. S., Liberec

Ano, máte od bývalého pana předsedy zcela správnou informaci. Dne 1. 10. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Touto novelou došlo k novému vymezení skutečného majitele a k omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby (například stát a územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku, veřejná výzkumná instituce, státní podnik a národní podnik atd.). Z výjimek, na které se původně evidence skutečných majitelů nevztahovala, od 1. 10. 2022 vypadla řada subjektů – spolky, pobočné spolky, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, okresní a regionální komory, ale i organizace zaměstnavatelů a odborové organizace.

V souladu s novelou již tedy odborové organizace (včetně odborových organizací evidovaných v našem odborovém svazu) nejsou osobami bez skutečného majitele a od 1. 10. 2022 se rovněž zapisují do evidence skutečných majitelů. Vzhledem k účelu založení odborových organizací však zákon počítá s určitým zjednodušením zápisu těchto osob, konkrétně s automatickým průpisem z veřejného rejstříku.

Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel odborové organizace automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu. U odborové organizace se tak jako skutečný majitel do evidence skutečných majitelů automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku dle stanov jako statutární orgán (výbor/předseda) včetně všech jejích osobních údajů – jméno, příjmení, bydliště, datum vzniku členství ve statutárním orgánu, datum vzniku funkce ve statutárním orgánu atd.

Automatický průpis skutečného majitele zajiťuje sám informační systém, a to vždy v návaznosti na změnu ve veřejném rejstříku, která má vliv na pozici skutečného majitele. Pro odborovou organizaci to znamená, že pokud do veřejného rejstříku zapíše například nově zvolené členy statutárního orgánu (výboru/předsedy), automaticky se tyto údaje propíší do evidence skutečných majitelů.

Zápis členů statutárního orgánu (výboru/předsedy) odborové organizace do evidence skutečných majitelů je pro odborovou organizaci od 1. 10. 2022 povinný. Evidenci skutečných majitelů lze nalézt na internetových stránkách esm.justice.cz, kde po zadání názvu nebo IČ odborové organizace lze vyhledat zapsané údaje týkající se dané odborové organizace.

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:13

Dovolená ve zkušební době

Naše nová členka ve zkušební době nutně potřebovala z rodinných důvodů dovolenou. Bude mít čerpání dovolené nějaký vliv na zkušební dobu?

Aktuality 16. 5. 2024 / 18:22

Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar...

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:14

Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá?

Načíst další
 
Napište nám