Odborový svaz se vyjádřil k Národnímu programu reforem pro rok 2019

V prostorách Hrzánského paláce v Praze se ve středu 20. března v rámci přípravy Národního programu reforem pro rok 2019 sešli zástupci příslušných resortů státní správy, zástupci hospodářského a sociálního dialogu, zástupci Parlamentu ČR a další zainteresované subjekty včetně Zastoupení Evropské komise v ČR. Jejich setkání probíhalo jako diskusní fórum u kulatého stolu nad pracovní verzí Národního programu reforem pro rok 2019 se zaměřením na trh práce, sociální politiku a vzdělávání.

Jednání se v delegaci ČMKOS zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která se navíc, v kontextu diskuze nad přípravou propojení zdravotní a sociální péče, vyjádřila k celkové situaci ve zdravotnictví.

Materiál zpracovala vláda a příslušná ministerstva, odborový svaz se písemně vyjádřil k oblastem zdravotnictví a sociální péče.

OS ve svém vyjádření především zdůrazňuje, že v popisu situace ve zdravotnictví je uvedená bilance systému veřejného zdravotního pojištění, ale chybí jakákoliv zmínka o celkovém podfinancování zdravotnictví a nízkém objemu financí v českém zdravotním systému v poměru k HDP, na který dlouhodobě upozorňuje i odborový svaz a který je ve srovnání s nejbližšími evropskými zeměmi (Rakousko 10,8 % HDP, Německo 11,2 % HDP, Slovensko 7,4 % HDP) extrémní.  

Důrazně upozorňuje, že v současné době je poměr výdajů na zdravotní péči pod 7 % HDP, takže v době ekonomické prosperity poklesl. Ministerstvo zdravotnictví v Národním programu reforem tento zásadní problém neřeší a v materiálu zcela chybí doporučení k možnému zvýšení zdrojů v systému veřejného zdravotního pojištění.

Další velmi zarážející je fakt, že se v Národním programu reforem velmi okrajově zmiňuje nedostatek zdravotnického personálu a zvláště všeobecných sester, přestože situace je kritická. Ministerstvo sice zmiňuje stabilizační opatření, které se týká zavedení zvláštního příplatku za směnnost, ale neuvádí, to co je už nyní zřejmé. Z posledních informací, které jsou k dispozici, je naprosto zřejmé, že ministerstvem deklarované stabilizační opatření, které se týká zavedení zvláštního příplatku za směnnost, se mimo státem řízených nemocnic zcela minulo účinkem. Rozdělené finanční prostředky v mnoha krajích nepokrývají nárůst nákladů na příspěvek na směnnost sester a sanitářů v nemocnicích. Zaměstnavatelé státem avizované navýšení nevyplácejí, neboť nebyly vytvořené konkrétní závazné legislativní podmínky pro zajištění příplatku jako nárokové složky platu nebo mzdy. Situaci s ministerstvem řeší Asociace krajů ČR, která už dodala konkrétní podklady.

Národní program reforem pro rok 2019 a vyjádření odborového svazu k oblastem zdravotnictví a sociální péče najdete níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám