Ohlédnutí za posledním čtvrtrokem

Jako regionální manažer se denně zabývám dotazy od našich členů. Během posledního čtvrtroku byly vzneseny dotazy různého typu, z části související s pandemií coronaviru. Nejvíce dopadla stávající situace na lázně. Velice časté dotazy přicházely z Léčebných lázní Jáchymov a. s., kde se výbor potýkal s rozhodnutími zaměstnavatele, například se snižováním příplatků a osobních ohodnocení, omezeními v provozu lázní apod. S nepříznivou situací se také potýkali v Konstantinových Lázních.

Situace v nemocničních zařízeních je, doufejme, již stabilizována alespoň ve větší části subjektů. Setkávali jsme se například s dotazy týkajícími se možnosti výkonu práce jako covid pozitivní zaměstnanec, což je nepřípustné, nyní i dle konkrétního vyjádření Ministerstva zdravotnictví, které se podařilo získat jako argument vůči některým zaměstnavatelům. Dalším obsáhlým tématem byly a jsou covid odměny, které již, předpokládám, byly ve všech lůžkových nemocničních zařízeních vyplaceny.

Zatím stále neuzavřeným tématem je sušická nemocnice, kde došlo k odchodu části personálu po změně na pozicích jednatelů společnosti. Situace je zde snad na čas stabilizována i s přispěním Plzeňského kraje, který společně s městem Sušice sanuje ztráty této společnosti. Nyní se jedná o tom, zda by mohla být Nemocnice Sušice začleněna vedle nemocnic spravovaných Plzeňským krajem. Osobně toto řešení vidím jako nejpříznivější pro občany Sušice, pacienty či zaměstnance Nemocnice Sušice, zejména z pohledu stability nemocnice.

V sociálních službách bylo několikrát jednáno se společností Senecura a Senecura Seniorcentrum Písek ohledně kolektivní smlouvy, ochranných pomůcek, testování zaměstnanců apod. Věřím, že plošné testování zaměstnanců a klientů v sociálních službách povede ke zlepšení pandemické situace.

Dále došlo k založení nové odborové organizace Auritus Tábor.

V rámci krajských rad jsme stále v kontaktu pomocí různých on-line služeb, ovšem nic nenahradí osobní kontakt, takže doufám, že se již brzy „naživo“ opět uvidíme.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:52

Mladších kolegyň a kolegů ve zdravotnictví je mi líto

Kvapem se blíží svátky klidu, ale to nějak nekoresponduje s děním a problémy ve zdravotnictví.

Aktuality 19. 10. 2023 / 21:55

Pozici hygienické služby je nutné neustále posilovat!

Když jsem v roce 1993 nastoupila na Okresní hygienickou stanici Šumperk, oddělení hygieny výživy, měli jsme svého pana ředitele, vlastní laboratoře, prováděli jsme kontrolní činnost ve stravovacích službách...

Aktuality 18. 10. 2023 / 20:07

Brífink po jednání krajské konference měl význam

Po krajské konferenci Pardubického kraje dne 17. 10. 2023 v Pardubické krajské nemocnici byl se svolením ředitele uspořádán brífink k situaci v nemocnicích, ZZS a v zařízeních sociálních služeb v kraji.

Načíst další
 
Napište nám