OS a LOK-SČL znovu nemocnicím předložily návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů aktualizoval návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně a znovu ho ve středu 7. listopadu předložil organizacím zaměstnavatelů – Asociaci nemocnic ČR, Asociaci českých a moravských nemocnic, Sdružení soukromých nemocnic ČR a Asociaci krajských nemocnic.

Návrh odbory předkládají výše uvedeným organizacím zaměstnavatelů znovu, a to na základě stanoviska MPSV, které určilo, že všechny námi oslovené organizace jsou organizacemi zaměstnavatelů.

Věříme, že na druhý pokus bude spolupráce probíhat lépe a že zástupci zaměstnavatelských organizací mají zájem na zlepšení pracovních podmínek vás – našich členů a všech zaměstnanců.

Návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro nemocnice viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám