OS požadoval u Jurečky lepší odměňování v sociálních službách

Ve středu 3. ledna 2024 se uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednání s ministrem Marianem Jurečkou a vrchní ředitelkou Zdislavou Odstrčilovou. Za náš odborový svaz se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková. Hlavním bodem jednání bylo navýšení platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách.

  • Sociální služby se stávají neschopné konkurence, ubývají zaměstnanci a noví nepřicházejí.
  • Již druhý rok nebyly navýšeny platové tabulky.
  • Fond kulturních a sociálních potřeb se od 1. ledna 2024 v rámci úsporného balíčku snížil z 2 % na 1 %, což omezí i to málo, co mohly sociální služby svým zaměstnancům nabídnout.
  • Neexistuje žádná výrazná motivace zaměstnanců zůstávat pracovat v sociálních službách.
  • Podle posledních statistik chybí v sociálních službách oproti roku 2020 o dva tisíce zaměstnanců více. Přitom populace stárne a sociálních služeb je čím dál tím více potřeba. Ale bez zaměstnanců to nepůjde!

Na konci roku 2023 udělal odborový svaz průzkum, jehož se zúčastnilo 104 respondentů, členů odborového svazu, kteří pracují v různých druzích sociálních služeb. Z průzkumu vyplynulo, že v 84,6 % nebyla v roce 2023 vůbec navýšena mzda nebo plat v základním tarifu. Většinou nebylo zvýšeno ani osobní ohodnocení. Zvýšeno bylo pouze u 12,5 % respondentů a částka zvýšení činila v průměru 700 Kč. Nebyly navýšeny ani zvláštní příplatky. Odměny byly vypláceny ve 42,5 % 1x ročně, ve 43,3 % 2x ročně a v 12,5 % to bylo 4x ročně. Průměrná odměna činila 5000 Kč.

Všechny tyto argumenty na jednání s ministrem Marianem Jurečkou zazněly.

Zástupkyně odborového svazu vznesly jasný požadavek na navýšení platových tarifů v příloze č. 1 a č. 2. Příloha č. 1 se týká dělnických profesí a THP zaměstnanců a příloha č. 2 se vztahuje na pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Odborový svaz vyvolá jednání s představiteli Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a pokusí se je přesvědčit o společném postupu a tlaku na jednotlivé koaliční předsedy a vládu. Ministr Jurečka připomněl, že do sociálních služeb jde dost finančních prostředků vzhledem k navýšení plateb ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. uvedené v platnost od 1. 1. 2024. Plánuje se navýšit příspěvek na péči od 1. 7. 2024 a dotace do sociálních služeb byly mírně navýšeny i na letošní rok.

Řekl, že chápe požadavky odborového svazu, ale musí se o nich vyjednávat dál. Určitě je tu i prostor, jako ve zdravotnických lůžkových zařízeních, aby se zvýšila nenároková část platů u zaměstnanců o 5 % a ve mzdové oblasti se navýšil základní tarif mezd minimálně o tato %.

Pokud chceme zachovat sociální služby, musí v nich pracovat kvalitní zaměstnanci, kteří se ocení nejen společensky, ale i po finanční stránce, jinak to nepůjde.

Zástupkyně odborového svazu spolu s požadavkem na navýšení platových tabulek Marianu Jurečkovi jako gesčnímu ministrovi pro tvorbu platových tarifů sdělily požadavek i na navýšení nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. V našem odborovém svazu se to týká především členů pracujících jako úředníci na krajských hygienických stanicích.

V dalších bodech se s ministrem projednávala úprava katalogu prací a zařazení zaměstnanců v sociálních službách do platových tříd podle skutečně vykonávané práce. V současné době odborový svaz řeší zařazení zaměstnanců v některých pobytových službách v Olomouckém kraji. Budou tam vyslaní zástupci MPSV ke zjištění a upřesnění výkladu katalogu prací.

Jednání 3. ledna 2024 bylo velice podnětné a věříme, že se situace v odměňování v sociálních službách posune, ráda bych napsala o velký kus, dál. Možná se vyřeší i výklad katalogu prací a zaměstnanci v přímé péči budou zařazeni do platových tříd podle vykonávané práce dle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:52

První jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo první jednání Rady pro inspekce kvality sociálních služeb.

Aktuality 8. 4. 2024 / 13:45

Výbor sekce jednal o personální situaci, platech i FKSP

V pondělí 11. března jednal výbor sekce sociál. Zabýval se personální situací, nedostatkem pracovníků v přímé péči, nedostatkem všeobecných sester, fluktuací zaměstnanců.

Aktuality 28. 3. 2024 / 10:12

S ministrem Jurečkou o platech, penzích a platovém zařazení

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Načíst další
 
Napište nám