Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

V návaznosti na legislativní novinku spočívající v zavedení povinnosti od 1. 1. 2024 platit pojistné na nemocenské pojištění pro zaměstnance přinášíme níže stručný souhrn sazeb pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení zaměstnanců.

Pojistné Zaměstnanec Zaměstnavatel Celkem
Zdravotní pojištění 4,5 % 9 % 13,5 %
Sociální zabezpečení celkem, z toho:

– Nemocenské pojištění

– Důchodové pojištění

– Státní politika zaměstnanosti

7,1 %

0,6 %

6,5 %

24,8 %

2,1 %

21,5 %

1,2 %

31,9 %

2,7 %

28 %

1,2 %

Celkem 11,6 % 33,8 % 45,4 %

V roce 2024 je tedy zaměstnanci z jeho vyměřovacího základu zaměstnavatelem sráženo pojistné na zdravotní pojištění (4,5 %), pojistné na důchodové pojištění (6,5 %) a nově také pojistné na nemocenské pojištění (0,6 %). Pojistné však za zaměstnance odvádí i zaměstnavatel, a to konkrétně 9 % na zdravotní pojištění a 24,8 % souhrnně na pojistném na sociální zabezpečení. Jak je patrné z tabulky výše, je aktuálně celková sazba pojistného (zaměstnanec + zaměstnavatel) ve výši 45,4 % (6,5 % + 4,5 % + 0,6 % + 9 % + 24,8 %).

Podobné články

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Aktuality 12. 7. 2024 / 13:21

Milostivé léto 2024

Milostivé léto 2024 navazuje na předchozí tři akce totožného charakteru a umožňuje i nyní, již počtvrté, fyzickým osobám v exekuci vyhnout se dlužnému penále a nákladům exekuce.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:04

Příručka pro nastávající rodiče

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který připadá na 15. května, vydala Česká správa sociálního zabezpečení společně s Úřadem práce ČR aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče.

Načíst další
 
Napište nám